Strona 2 z 6

Re: Przeniesienie logow iptables do osobnego pliku.

: 19 września 2017, 18:01
autor: Matrixx
Wykonane

Kod: Zaznacz cały

# Default rules for rsyslog.
#
#            For more information see rsyslog.conf(5) and /etc/rsyslog.conf

#
# First some standard log files. Log by facility.
#
if $msg contains 'ipT4: ' then -/var/log/iptables.log
& stop
auth,authpriv.*         /var/log/auth.log
*.*;auth,authpriv.none     -/var/log/syslog
#cron.*             /var/log/cron.log
#daemon.*            -/var/log/daemon.log

#lpr.*             -/var/log/lpr.log
mail.*             -/var/log/mail.log
#user.*             -/var/log/user.log

#
# Logging for the mail system. Split it up so that
# it is easy to write scripts to parse these files.
#
#mail.info           -/var/log/mail.info
#mail.warn           -/var/log/mail.warn
mail.err            /var/log/mail.err

#
# Logging for INN news system.
#
news.crit            /var/log/news/news.crit
news.err            /var/log/news/news.err
news.notice           -/var/log/news/news.notice

#
# Some "catch-all" log files.
#
#*.=debug;\
#    auth,authpriv.none;\
#    news.none;mail.none   -/var/log/debug
#*.=info;*.=notice;*.=warn;\
#    auth,authpriv.none;\
#    cron,daemon.none;\
#    mail,news.none     -/var/log/messages

#
# Emergencies are sent to everybody logged in.
#
*.emerg                :omusrmsg:*

#
# I like to have messages displayed on the console, but only on a virtual
# console I usually leave idle.
#
#daemon,mail.*;\
#    news.=crit;news.=err;news.=notice;\
#    *.=debug;*.=info;\
#    *.=notice;*.=warn    /dev/tty8

# The named pipe /dev/xconsole is for the `xconsole' utility. To use it,
# you must invoke `xconsole' with the `-file' option:
#
#  $ xconsole -file /dev/xconsole [...]
#
# NOTE: adjust the list below, or you'll go crazy if you have a reasonably
#   busy site..
#
#daemon.*;mail.*;\
#    news.err;\
#    *.=debug;*.=info;\
#    *.=notice;*.=warn    |/dev/xconsole

Re: Przeniesienie logow iptables do osobnego pliku.

: 19 września 2017, 18:07
autor: Morfik
I w czym problem teraz? :D

Re: Przeniesienie logow iptables do osobnego pliku.

: 19 września 2017, 18:15
autor: marcin1982
W dalszym ciągu masz błędną definicję:

Kod: Zaznacz cały

if $msg contains 'ipT4: ' then -/var/log/iptables.log
& stop

Re: Przeniesienie logow iptables do osobnego pliku.

: 19 września 2017, 18:17
autor: Morfik
I gdzie ten błąd? Bo ja używam szeregu warunków, w tym jeden z rozdzielaniem logów iptables do osobnego pliku i u mnie bez problemu działa. :D

Re: Przeniesienie logow iptables do osobnego pliku.

: 19 września 2017, 18:18
autor: Matrixx
Teraz nawet nie loguje do sysloga.

Re: Przeniesienie logow iptables do osobnego pliku.

: 19 września 2017, 18:21
autor: marcin1982
Morfik
Ok. Oparłem się na tym, co pisał pawkrol tutaj:
viewtopic.php?f=5&t=34799#p194161

Ja mam bez warunków i też działa ... po co komplikować.

Re: Przeniesienie logow iptables do osobnego pliku.

: 19 września 2017, 18:26
autor: Matrixx
Wklejam jeszcze raz:
/etc/rsyslog.d/50-default.conf

Kod: Zaznacz cały

# Default rules for rsyslog.
#
#            For more information see rsyslog.conf(5) and /etc/rsysl$

#
# First some standard log files. Log by facility.
#
if $msg contains 'ipT4: ' then -/var/log/iptables.log
& stop
auth,authpriv.*         /var/log/auth.log
*.*;auth,authpriv.none     -/var/log/syslog
#cron.*             /var/log/cron.log
#daemon.*            -/var/log/daemon.log

#lpr.*             -/var/log/lpr.log
mail.*             -/var/log/mail.log
#user.*             -/var/log/user.log

#
# Logging for the mail system. Split it up so that
# it is easy to write scripts to parse these files.
#
#mail.info           -/var/log/mail.info
#mail.warn           -/var/log/mail.warn
mail.err            /var/log/mail.err

#
# Logging for INN news system.
#
news.crit            /var/log/news/news.crit
news.err            /var/log/news/news.err
news.notice           -/var/log/news/news.notice

#
# Some "catch-all" log files.
#
#*.=debug;\
#    auth,authpriv.none;\
#    news.none;mail.none   -/var/log/debug
#*.=info;*.=notice;*.=warn;\
#    auth,authpriv.none;\
#    cron,daemon.none;\
#    mail,news.none     -/var/log/messages

#
# Emergencies are sent to everybody logged in.
#
*.emerg                :omusrmsg:*

#
# I like to have messages displayed on the console, but only on a virtual
# console I usually leave idle.
#
#daemon,mail.*;\
#    news.=crit;news.=err;news.=notice;\
#    *.=debug;*.=info;\
#    *.=notice;*.=warn    /dev/tty8

# The named pipe /dev/xconsole is for the `xconsole' utility. To use it,
# you must invoke `xconsole' with the `-file' option:
#
#  $ xconsole -file /dev/xconsole [...]
#
# NOTE: adjust the list below, or you'll go crazy if you have a reasonably
#   busy site..
#
#daemon.*;mail.*;\
#    news.err;\
#    *.=debug;*.=info;\
#    *.=notice;*.=warn    |/dev/xconsole
Moze zrobic:

Kod: Zaznacz cały

sudo apt-get install --reinstall rsyslog

Re: Przeniesienie logow iptables do osobnego pliku.

: 19 września 2017, 18:29
autor: Morfik
No działanie tej mojej regułki jest następujące:
Gdy pojawi się wiadomość, która zawiera 'ipT4: ', to cały komunikat trzeba przesłać do pliku /var/log/iptables.log . Jednocześnie ma nastąpić zatrzymanie przetwarzania komunikatu i za to odpowiada & stop . Bez tego & stop, komunikat by został przetworzony przez następne reguły.

Z tego co pamiętam, to plik musi istnieć chyba.

Re: Przeniesienie logow iptables do osobnego pliku.

: 19 września 2017, 18:33
autor: marcin1982
Z tego co pamiętam, to plik musi istnieć chyba.
Z tym nie ma problemu - w razie wystąpienia zdarzenia plik zostanie utworzony zgodnie z dyrektywami głównego pliku rsyslog.conf. Oczywiście po zmianie konfiguracji trzeba zrestartować rsyslog.

Re: Przeniesienie logow iptables do osobnego pliku.

: 19 września 2017, 18:35
autor: Matrixx
To jak zrobic konfig zeby majac 4 rozne suffixy w pliku konfigu regol iptables (jak jest u mnie aktualnie) logi byly zapisywane w 4 grupach suffiksow a nie wymieszane razem?