Strona 1 z 1

[+]MATLAB uruchomienie KDE

: 13 listopada 2018, 07:49
autor: WojAbuk
Cześć,
Kilka dni temu zainstalowałem matlaba i mam dziwny problem matlab uruchamia się normalnie gdy go uruchomię z wiersza poleceń, ale jak go uruchomię aktywatorem to od razu się zamyka, problem mogę rozwiązać ustawiając opcje uruchom w terminalu, ale irytuje mnie dodatkowe okno którego nie mogę zamknąć, bo mi się matlab zamknie.
PS. matlab instalowany instalatorem producenta, bo nie dostarcza paczki .deb do instalacji.

Re: MATLAB uruchomienie KDE

: 13 listopada 2018, 08:44
autor: dedito
Pokaż zawartość aktywatora, ewentualnie możesz też doinstalować matlab-support, który zawiera poniższy aktywator.

Kod: Zaznacz cały

[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Terminal=false
Exec=matlab -desktop
Name=MATLAB
Icon=/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/matlab.png
Categories=Development;Math;Science
Comment=Scientific computing environment
StartupNotify=true
StartupWMClass=com-mathworks-util-PostVMInit

Re: MATLAB uruchomienie KDE

: 13 listopada 2018, 09:25
autor: WojAbuk

Kod: Zaznacz cały

[Desktop Entry]
Comment[pl_PL]=
Comment=
Exec=/usr/local/MATLAB/R2018b/bin/matlab\s
GenericName[pl_PL]=
GenericName=
Icon=/usr/local/MATLAB/R2018b/bin/glnxa64/cef_resources/matlab_icon.png
MimeType=
Name[pl_PL]=MATLAB
Name=MATLAB
NoDisplay=false
Path=
StartupNotify=true
Terminal=true
TerminalOptions=
Type=Application
X-DBUS-ServiceName=
X-DBUS-StartupType=none
X-KDE-SubstituteUID=false
X-KDE-Username=
Nie chce widzieć aktywatora jako inny użytkownik, bo mam lineacje na jednego użytkownika i jak uruchomię jako inny użytkownik matlab wywala błąd menadżera licencji. Podany przez ciebie aktywator nie działa. Chyba dlatego że nie mam dowiązania symbolicznego, ale to z podanego wyżej powodu.

Re: MATLAB uruchomienie KDE

: 13 listopada 2018, 10:03
autor: WojAbuk
Dzięki zamiana \s na -desktop rozwiązał problem.
Teraz aktywator wygląda tak:

Kod: Zaznacz cały

 
[Desktop Entry]
Version=1.0
Type=Application
Terminal=false
Exec=/usr/local/MATLAB/R2018b/bin/matlab -desktop
Name=MATLAB
Icon=/usr/local/MATLAB/R2018b/bin/glnxa64/cef_resources/matlab_icon.png
Categories=Development;Math;Science
Comment=Scientific computing environment
Comment[pl_PL]=Naukowe środowisko komputerowe
StartupNotify=true
StartupWMClass=com-mathworks-util-PostVMIni
Gdzie mógłbym się dowiedzieć co spowodowała zmiana \s na -desktop, bo problem rozwiązałem, ale nie wiem czemu to działa.

Re: [+]MATLAB uruchomienie KDE

: 13 listopada 2018, 10:15
autor: dedito
Może po prostu sprawdź co powie

Kod: Zaznacz cały

matlab --help
pod kątem opcji -desktop lub poszukaj w dokumentacji matlaba.

Re: [+]MATLAB uruchomienie KDE

: 13 listopada 2018, 10:45
autor: WojAbuk

Kod: Zaznacz cały

jakub@DebKuba:~$ matlab --help
bash: matlab: nie znaleziono polecenia
jakub@DebKuba:~$ /usr/local/MATLAB/R2018b/bin/matlab --hepl
MATLAB is selecting SOFTWARE OPENGL rendering.
po drugim poleceniu doszło do otwarcia okna matlaba z komunikatem

Kod: Zaznacz cały

Warning: Unrecognized command line option: -hepl.
W dokumentacji matlaba nie widzę nic o parametrach uruchamia (ale to jest bardzo długa lektura), wydaje mi się że -desktop ma coś wspólnego z strukturą plików .desktop, ale tu też nic nie widzę o -desktop.
Jeszcze raz dziękuje za pomoc. Najwyżej zapytam swojego wykładowcy który napisał książkę o matlabie. Może on będzie wiedzieć.

Re: [+]MATLAB uruchomienie KDE

: 13 listopada 2018, 11:12
autor: dedito
Spróbuj

Kod: Zaznacz cały

matlab -h
lub

Kod: Zaznacz cały

matlab -help

Re: [+]MATLAB uruchomienie KDE

: 13 listopada 2018, 11:19
autor: WojAbuk

Kod: Zaznacz cały

/usr/local/MATLAB/R2018b/bin/matlab -h
Zadziałało i fakt jest informacja nie pomyślałem o tym, bo zwykle używam podręcznika man, ale tutaj nie działa.
Nie spodziewałem się że matlab może mieć parametr pozwalający uruchomić go bez terminala, bo pod win domyślnie działa bez terminala. Dziękuje

Re: [+]MATLAB uruchomienie KDE

: 13 listopada 2018, 16:37
autor: dedito
Nie ma problemu.
Jeszcze prośba o wrzutkę zawartości "helpa", tak dla potomności.

Re: [+]MATLAB uruchomienie KDE

: 13 listopada 2018, 16:55
autor: WojAbuk

Kod: Zaznacz cały

jakub@DebKuba:~$ /usr/local/MATLAB/R2018b/bin/matlab -h

  Usage: matlab [-h|-help] | [-n | -e]
          [v=variant]
          [-c licensefile] [-display Xdisplay | -nodisplay]
          [--noFigureWindows]
          [-nosplash] [-debug]
          [-softwareopengl | -nosoftwareopengl]
          [-desktop | -nodesktop | -nojvm]
          [-r MATLAB_command]
          [-sd folder]
          [-useStartupFolderPref]
          [-logfile log]
          [-singleCompThread]
          [-jdb [port]]
          [-Ddebugger [options]]
          [-nouserjavapath]

  -h|-help        - Display arguments.
  -n           - Display final environment variables,
               arguments, and other diagnostic
               information. MATLAB is not run.
  -e           - Display ALL the environment variables and
               their values to standard output. MATLAB
               is not run. If the exit status is not
               0 on return then the variables and values
               may not be correct.
  v=variant        - Start the version of MATLAB found
               in bin/glnxa64/variant instead of bin/glnxa64.
  -c licensefile     - Set location of the license file that MATLAB
               should use. It can have the form port@host or
               be a colon separated list of license files.
               The LM_LICENSE_FILE and MLM_LICENSE_FILE
               environment variables will be ignored.
  -display Xdisplay    - Send X commands to X server display, Xdisplay.
               Linux only.
  -nodisplay       - Do not display any X commands. The MATLAB
               desktop will not be started. However, unless
               -nojvm is also provided the Java virtual machine
               will be started.
  -noFigureWindows    - Disables the display of figure windows in MATLAB.
  -nosplash        - Do not display the splash screen during startup.
  -softwareopengl     - Force MATLAB to start with software OpenGL
               libraries. Not available on macOS.
  -nosoftwareopengl    - Disable auto-selection of software OpenGL
               when a graphics driver with known issues is detected.
               Not available on macOS.
  -debug         - Provide debugging information especially for X
               based problems. Linux only.
  -desktop        - Allow the MATLAB desktop to be started by a
               process without a controlling terminal. This is
               usually a required command line argument when
               attempting to start MATLAB from a window manager
               menu or desktop icon.
  -nodesktop       - Do not start the MATLAB desktop. Use the current
               terminal for commands. The Java virtual machine
               will be started.
  -singleCompThread    - Limit MATLAB to a single computational thread. 
               By default, MATLAB makes use of the multithreading 
               capabilities of the computer on which it is running.
  -nojvm         - Shut off all Java support by not starting the
               Java virtual machine. In particular the MATLAB
               desktop will not be started.
  -jdb [port]       - Enable remote Java debugging on port (default 4444)
  -r MATLAB_command    - Start MATLAB and execute the MATLAB_command.
  -sd folder       - Set the MATLAB startup folder to folder,
               specified as a string.
  -useStartupFolderPref  - Set the MATLAB startup folder to the value
               specified by the Initial working folder option
               in the General Preferences panel.
  -logfile log      - Make a copy of any output to the command window
               in file log. This includes all crash reports.
  -Ddebugger [options]  - Start debugger to debug MATLAB.
  -nouserjavapath     - Ignore custom javaclasspath.txt and javalibrarypath.txt files.

Jedno zastrzelenie -help nie działa, więc nie wszystkie opcje muszą działać. Żeby nie podawać całej ścieżki tylko samo matlab trzeba w trakcie instalacji włączyć dowiązanie symboliczne, ale gdy mamy licencje dla jednego użytkownika moim zdaniem lepiej tego nie robić. Ewentualnie można utworzyć alias, ale i tak uważam że większość będzie chciała uruchamiać matlaba w środowisku graficznym, a nie z wiersza poleceń.