samo duplikujące się emaile, czary mary

Tematy związane z oprogramowaniem, instalacją, konfiguracją
sethiel
Junior Member
Posty: 757
Rejestracja: 28 stycznia 2008, 11:50
Lokalizacja: Wrocław

samo duplikujące się emaile, czary mary

Post autor: sethiel » 05 lutego 2020, 11:15

Mam problem - jakiś proces tworzy mi pliki na dysku (na serwerze poczty) duplikuje mi jedną wiadomość co chwila.
Ma ona taką samą datę i rozmiar jak oryginał, jedyne co to zmienia się uid.
Tworzone jest nieregularnie w tempie 5-10 sztuk na minutę. Gdzie np przez 10 minut nie ma nic a w sekundę robi się 50 kopii. Albo np co 10 sekund wpada po kilka.
Któryś proces poczty robi takie cuda. Dzieje się to jak zauważyłem na razie tylko w jednym katalogu. (podejrzewam też Eseta o takie szaleństwo - ale też nie mam pomysłu jak wykryć że to "użytkownik" sam sobie przez IMAPa wrzuca emaile).
Reset serwera nie pomógł.

Kod: Zaznacz cały

/vmail/mojadomena.pl/skrzynkapocztowa/.Wiadomo&AVs-ci-&AVs-mieci/cur

Kod: Zaznacz cały

root@mojadomena:/virtual/vmail/mojadomena.pl/skrzynka/.Wiadomo&AVs-ci-&AVs-mieci/cur# ls -la
total 141928
drwx------ 2 vmail vmail  61440 Feb  5 11:01 .
drwx------ 5 vmail vmail   4096 Feb  5 11:09 ..
-rw------- 1 vmail vmail 837251 Feb  2 22:36 1580818934.M271096P2270.mojadomena,S=837251,W=848207:2,S
-rw------- 1 vmail vmail 837251 Feb  2 22:36 1580818936.M336474P2270.mojadomena,S=837251,W=848207:2,S
-rw------- 1 vmail vmail 837251 Feb  2 22:36 1580818937.M896906P2270.mojadomena,S=837251,W=848207:2,S
-rw------- 1 vmail vmail 837251 Feb  2 22:36 1580818939.M428545P2270.mojadomena,S=837251,W=848207:2,S
-rw------- 1 vmail vmail 837251 Feb  2 22:36 1580818947.M765606P2280.mojadomena,S=837251,W=848207:2,S
-rw------- 1 vmail vmail 837251 Feb  2 22:36 1580819047.M753783P2308.mojadomena,S=837251,W=848207:2,S
-rw------- 1 vmail vmail 837251 Feb  2 22:36 1580819213.M720466P2383.mojadomena,S=837251,W=848207:2,S
-rw------- 1 vmail vmail 837251 Feb  2 22:36 1580819279.M38498P2383.mojadomena,S=837251,W=848207:2,S
-rw------- 1 vmail vmail 837251 Feb  2 22:36 1580819283.M267475P2383.mojadomena,S=837251,W=848207:2,
-rw------- 1 vmail vmail 837251 Feb  2 22:36 1580819613.M13903P2481.mojadomena,S=837251,W=848207:2,S
-rw------- 1 vmail vmail 837251 Feb  2 22:36 1580819620.M868763P2481.mojadomena,S=837251,W=848207:2,S
-rw------- 1 vmail vmail 837251 Feb  2 22:36 1580819644.M274908P2481.mojadomena,S=837251,W=848207:2,S
-rw------- 1 vmail vmail 837251 Feb  2 22:36 1580819644.M685240P2481.mojadomena,S=837251,W=848207:2,S
-rw------- 1 vmail vmail 837251 Feb  2 22:36 1580819645.M418185P2481.mojadomena,S=837251,W=848207:2,S
Czary mary hokus pokus.

Kod: Zaznacz cały

USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.0  28560  3480 ?        Ss   Feb04   0:00 init -z
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    Feb04   0:00 [kthreadd/2129]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    Feb04   0:00 [khelper/2129]
root        54  0.0  0.0  38744  1300 ?        Ss   Feb04   0:00 /lib/systemd/systemd-udevd
root        78  0.0  0.4  90648 35972 ?        Ss   Feb04   0:11 /lib/systemd/systemd-journald
root       289  0.0  0.0  13988   988 ?        Ss   Feb04   0:00 /usr/bin/rsync --daemon --no-detach
root       290  0.0  0.0  28908  1324 ?        Ss   Feb04   0:00 /usr/sbin/cron -f
clamav     291  0.0  0.0  97672  7640 ?        Ss   Feb04   0:02 /usr/bin/freshclam -d --foreground=true
root       292  0.0  0.0  19800  1240 ?        Ss   Feb04   0:00 /lib/systemd/systemd-logind
message+   295  0.0  0.0  42068  1600 ?        Ss   Feb04   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
bind       303  0.0  0.2 327636 18156 ?        Ssl  Feb04   0:00 /usr/sbin/named -f -u bind
root       306  0.0  0.0  17672  1536 ?        Ss   Feb04   0:03 /usr/sbin/dovecot -F
systemd+   337  0.0  0.0  25692   968 ?        Ss   Feb04   0:00 /lib/systemd/systemd-resolved
root       338  0.0  0.0 186904  2264 ?        Ssl  Feb04   0:05 /usr/sbin/rsyslogd -n
clamav     340  0.0 10.3 1090232 869716 ?      Ssl  Feb04   1:17 /usr/sbin/clamd --foreground=true
opendma+   356  0.0  0.0 424852  1668 ?        Ssl  Feb04   0:02 /usr/sbin/opendmarc -c /etc/opendmarc.conf -u opendmarc -P /var/run/opendmarc/opendmarc.pid -p inet:54321@localhost
dovecot    363  0.0  0.0   9192  1104 ?        S    Feb04   0:01 dovecot/anvil
root       364  0.0  0.0   9320  1236 ?        S    Feb04   0:01 dovecot/log
root       378  0.0  0.0  23108  2736 ?        S    Feb04   0:03 dovecot/config
root       384  0.0  0.0  55124  2964 ?        Ss   Feb04   0:00 /usr/sbin/sshd -D
opendkim   394  0.0  0.0  85364  1536 ?        Ss   Feb04   0:00 /usr/sbin/opendkim -x /etc/opendkim.conf -u opendkim -P /var/run/opendkim/opendkim.pid -p inet:12345@localhost
opendkim   397  0.0  0.1 560804  9468 ?        Sl   Feb04   0:05 /usr/sbin/opendkim -x /etc/opendkim.conf -u opendkim -P /var/run/opendkim/opendkim.pid -p inet:12345@localhost
proftpd    426  0.0  0.0 122884  2540 ?        Ss   Feb04   0:00 proftpd: (accepting connections)
root       442  0.0  0.0  23252  1828 ?        S    Feb04   0:00 /bin/bash /usr/bin/mysqld_safe
root       452  0.0  0.0  12608   832 tty2     Ss+  Feb04   0:00 /sbin/agetty --noclear tty2 linux
root       453  0.0  0.0  15640   832 tty1     Ss+  Feb04   0:00 /sbin/agetty --noclear --keep-baud console 115200 38400 9600 vt102
polw       466  0.0  0.1  68888 16460 ?        Ss   Feb04   0:00 policyd-weight (master)
polw       471  0.0  0.1  68888 16212 ?        Ss   Feb04   0:00 policyd-weight (cache)
root       513  0.0  0.2 329444 22880 ?        Ss   Feb04   0:01 /usr/sbin/apache2 -k start
root       536  0.1  0.1 1790044 12672 ?       Sl   Feb04   2:05 /usr/bin/python /usr/bin/fail2ban-server -b -s /var/run/fail2ban/fail2ban.sock -p /var/run/fail2ban/fail2ban.pid
mysql      618  0.0  1.1 675336 100288 ?       Sl   Feb04   0:36 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib/mysql/plugin --user=mysql --skip-log-error --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid --socket=/var/run/mysqld/mysqld.sock --port=3306
root       619  0.0  0.0  25124   972 ?        S    Feb04   0:00 logger -t mysqld -p daemon.error
amavis     729  0.0  0.7 180728 62028 ?        Ss   Feb04   0:00 /usr/sbin/amavisd-new (master)
root       975  0.0  0.0  36116  2524 ?        Ss   Feb04   0:02 /usr/lib/postfix/master
postfix    983  0.0  0.0  38348  2712 ?        S    Feb04   0:00 qmgr -l -t fifo -u
dovenull  1000  0.0  0.0  18164  3136 ?        S    Feb04   0:00 dovecot/imap-login
vmail     1009  0.0  0.0  21816  3212 ?        S    Feb04   0:00 dovecot/imap
postfix   1030  0.0  0.0  42796  3476 ?        S    Feb04   0:00 tlsmgr -l -t unix -u -c
polw      1926  0.0  0.2  69664 18000 ?        S    Feb04   0:00 policyd-weight (child)
polw      2551  0.0  0.2  69680 18028 ?        S    Feb04   0:01 policyd-weight (child)
amavis    5856  0.0  0.7 260364 65812 ?        S    Feb04   0:00 /usr/sbin/amavisd-new (ch18-avail)
dovecot  10703  0.0  0.0 114172  3184 ?        S    Feb04   0:02 dovecot/auth
postfix  10727  0.0  0.0  38180  2484 ?        S    Feb04   0:00 anvil -l -t unix -u -c
vmail    10778  0.0  0.0 114132  3300 ?        S    Feb04   0:01 dovecot/auth -w
amavis   16324  0.0  0.7 259532 65004 ?        S    03:49   0:00 /usr/sbin/amavisd-new (ch6-avail)
www-data 17840  0.0  0.2 334928 19284 ?        S    06:25   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 17842  0.0  0.1 334136 15584 ?        S    06:25   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 17843  0.0  0.1 333416 14904 ?        S    06:25   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 17844  0.0  0.1 334136 15516 ?        S    06:25   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 17845  0.0  0.1 330112 11720 ?        S    06:25   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 18077  0.0  0.2 334268 17872 ?        S    06:44   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
amavis   19094  0.0  0.7 260820 65912 ?        S    07:49   0:01 /usr/sbin/amavisd-new (ch14-avail)
www-data 19538  0.0  0.1 329892 10928 ?        S    08:14   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 19539  0.0  0.2 334736 17516 ?        S    08:14   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 19541  0.0  0.1 334288 15944 ?        S    08:14   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 20169  0.0  0.1 333332 13560 ?        S    08:48   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
root     20532  0.0  0.0  80104  3920 ?        Ss   09:03   0:00 sshd: sethiel [priv]
seth+ 20541  0.0  0.0  80104  2076 ?        S    09:03   0:00 sshd: sethiel@pts/0
seth+ 20542  0.0  0.0  23288  2192 pts/0    Ss   09:03   0:00 -bash
root     20554  0.0  0.0  47764  1688 pts/0    S    09:03   0:00 su -
root     20557  0.0  0.0  23348  2252 pts/0    S    09:03   0:00 -su
root     20561  0.0  0.0  53520  5680 pts/0    S+   09:03   0:00 mc
root     20563  0.0  0.0  23348  2236 pts/1    Ss   09:03   0:00 bash -rcfile .bashrc
postfix  21529  0.0  0.0  38180  2504 ?        S    09:41   0:00 pickup -l -t fifo -u -c -o content_filter=
amavis   21690  0.0  0.7 260764 65660 ?        S    09:47   0:00 /usr/sbin/amavisd-new (ch8-avail)
dovenull 22048  0.0  0.0  18164  3144 ?        S    10:04   0:00 dovecot/imap-login
vmail    22049  0.0  0.0  22160  3164 ?        S    10:04   0:00 dovecot/imap
dovenull 22050  0.0  0.0  18164  3144 ?        S    10:04   0:00 dovecot/imap-login
vmail    22051  0.0  0.0  21632  3012 ?        S    10:04   0:00 dovecot/imap
postfix  22088  0.0  0.0 146128  6888 ?        S    10:05   0:00 smtpd -n smtp -t inet -u -c -o stress= -s 2 -o content_filter=smtp-amavis:[127.0.0.1]:10024 -o cleanup_service_name=cleanup-ext
amavis   22346  0.0  0.7 258688 63660 ?        S    10:11   0:00 /usr/sbin/amavisd-new (ch5-avail)
postfix  22989  0.0  0.0 146060  6808 ?        S    10:33   0:00 smtpd -n smtp -t inet -u -c -o stress= -s 2 -o content_filter=smtp-amavis:[127.0.0.1]:10024 -o cleanup_service_name=cleanup-ext
dovenull 23065  0.0  0.0  18164  3136 ?        S    10:36   0:00 dovecot/imap-login
vmail    23068  0.0  0.0  21880  3024 ?        S    10:36   0:00 dovecot/imap
root     23323  0.0  0.0  13280  1596 ?        S    10:41   0:00 dovecot/ssl-params
dovenull 23341  0.0  0.0  18164  3136 ?        S    10:44   0:00 dovecot/imap-login
vmail    23344  0.0  0.0  44740  8024 ?        S    10:44   0:00 dovecot/imap
postfix  23375  0.0  0.0 146056  6680 ?        S    10:45   0:00 smtpd -n smtp -t inet -u -c -o stress= -s 2 -o content_filter=smtp-amavis:[127.0.0.1]:10024 -o cleanup_service_name=cleanup-ext
dovenull 23406  0.0  0.0  18164  3136 ?        S    10:46   0:00 dovecot/imap-login
vmail    23407  0.0  0.0  27720  3984 ?        S    10:46   0:00 dovecot/imap
dovenull 23446  0.0  0.0  18164  3144 ?        S    10:48   0:00 dovecot/imap-login
vmail    23447  0.0  0.0  21476  2432 ?        S    10:48   0:00 dovecot/imap
postfix  23468  0.0  0.0 134224  4096 ?        S    10:49   0:00 proxymap -t unix -u
postfix  23469  0.0  0.0  38308  2952 ?        S    10:49   0:00 trivial-rewrite -n rewrite -t unix -u -c
dovenull 23531  0.0  0.0  18164  3124 ?        S    10:52   0:00 dovecot/imap-login
vmail    23532  0.0  0.0  21588  2636 ?        S    10:52   0:00 dovecot/imap
postfix  23544  0.1  0.0 145856  6556 ?        S    10:52   0:01 smtpd -n smtps -t inet -u -c -o stress= -s 2 -o smtpd_tls_security_level=encrypt -o smtpd_tls_wrappermode=yes -o smtpd_sasl_auth_enable=yes -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject -o smtpd_sender_restrictions=reject_sender_login_mismatch,permit_sasl_authenticated,reject
postfix  23590  0.0  0.0  38180  2380 ?        S    10:53   0:00 spawn -n policy-spf -t unix user=nobody argv=/usr/sbin/postfix-policyd-spf-perl
nobody   23591  0.0  0.2  63948 19860 ?        Ss   10:53   0:00 /usr/bin/perl /usr/sbin/postfix-policyd-spf-perl
amavis   23604  0.0  0.7 258784 63792 ?        S    10:53   0:00 /usr/sbin/amavisd-new (ch1-avail)
dovenull 23605  0.0  0.0  18164  3124 ?        S    10:53   0:00 dovecot/imap-login
vmail    23606  0.0  0.0  23088  3212 ?        S    10:53   0:00 dovecot/imap
dovenull 23609  0.0  0.0  18164  3116 ?        S    10:53   0:00 dovecot/imap-login
vmail    23610  0.0  0.0  21088  2048 ?        S    10:53   0:00 dovecot/imap
dovenull 23662  0.0  0.0  18164  3148 ?        S    10:55   0:00 dovecot/imap-login
vmail    23663  0.0  0.0  37296  5608 ?        S    10:55   0:00 dovecot/imap
postfix  23674  0.0  0.0 146024  6632 ?        S    10:55   0:00 smtpd -n smtps -t inet -u -c -o stress= -s 2 -o smtpd_tls_security_level=encrypt -o smtpd_tls_wrappermode=yes -o smtpd_sasl_auth_enable=yes -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject -o smtpd_sender_restrictions=reject_sender_login_mismatch,permit_sasl_authenticated,reject
postfix  23676  0.0  0.0  42984  3116 ?        S    10:55   0:00 cleanup -z -t unix -u -c
dovenull 23703  0.0  0.0  18164  3120 ?        S    10:56   0:00 dovecot/imap-login
vmail    23704  0.0  0.0  21088  2044 ?        S    10:56   0:00 dovecot/imap
dovenull 23705  0.0  0.0  18164  3152 ?        S    10:56   0:00 dovecot/imap-login
vmail    23706  0.0  0.0  21312  2432 ?        S    10:56   0:00 dovecot/imap
dovenull 23724  0.0  0.0  18164  3148 ?        S    10:57   0:00 dovecot/imap-login
vmail    23725  0.0  0.0  21300  2472 ?        S    10:57   0:00 dovecot/imap
dovenull 23738  0.0  0.0  18164  3160 ?        S    10:58   0:00 dovecot/imap-login
vmail    23739  0.0  0.0  21744  2556 ?        S    10:58   0:00 dovecot/imap
dovenull 23746  0.0  0.0  18164  3148 ?        S    10:58   0:00 dovecot/imap-login
vmail    23747  0.0  0.0  21100  2416 ?        S    10:58   0:00 dovecot/imap
postfix  23854  0.0  0.0  62868  4684 ?        S    11:02   0:00 smtpd -n 127.0.0.1:10025 -t inet -u -o content_filter= -o local_recipient_maps= -o relay_recipient_maps= -o smtpd_restriction_classes= -o smtpd_delay_reject=no -o smtpd_client_restrictions=permit_mynetworks,reject -o smtpd_helo_restrictions= -o smtpd_sender_restrictions= -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject -o smtpd_data_restrictions=reject_unauth_pipelining -o smtpd_end_of_data_restrictions= -o mynetworks=127.0.0.0/8 -o smtpd_error_sleep_time=0 -o smtpd_soft_error_limit=1001 -o smtpd_hard_error_limit=1000 -o smtpd_client_connection_count_limit=0 -o smtpd_client_connection_rate_limit=0 -o receive_override_options=no_address_mappings,no_header_body_checks,no_unknown_recipient_checks,no_milters
postfix  23856  0.0  0.0  38192  2912 ?        S    11:02   0:00 trivial-rewrite -n rewrite -t unix -u -c
postfix  23878  0.0  0.0  38180  2376 ?        S    11:03   0:00 spawn -n policy-spf -t unix user=nobody argv=/usr/sbin/postfix-policyd-spf-perl
nobody   23879  0.0  0.2  63952 19852 ?        Ss   11:03   0:00 /usr/bin/perl /usr/sbin/postfix-policyd-spf-perl
postfix  23885  0.0  0.0  65248  5368 ?        S    11:03   0:00 smtpd -n submission -t inet -u -c -o stress= -s 2 -o smtpd_tls_security_level=encrypt -o smtpd_sasl_auth_enable=yes -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain,permit_sasl_authenticated,reject -o smtpd_proxy_filter= -o smtpd_sender_restrictions=reject_sender_login_mismatch,permit_sasl_authenticated,reject -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject -o receive_override_options=no_header_body_checks
dovenull 23902  0.0  0.0  18152  3044 ?        S    11:05   0:00 dovecot/pop3-login
root     23903  0.0  0.0  20508  1320 pts/1    R+   11:05   0:00 ps aux

Awatar użytkownika
LordRuthwen
Moderator
Posty: 2108
Rejestracja: 18 września 2009, 21:45
Lokalizacja: klikash?

Re: samo duplikujące się emaile, czary mary

Post autor: LordRuthwen » 05 lutego 2020, 14:12

Włącz logowanie w dovecot - będziesz widział skąd się biorą - wg mnie jakieś sieve albo coś na kliencie.

sethiel
Junior Member
Posty: 757
Rejestracja: 28 stycznia 2008, 11:50
Lokalizacja: Wrocław

Re: samo duplikujące się emaile, czary mary

Post autor: sethiel » 05 lutego 2020, 15:38

Włączyłem log level debug na dovecot ale nic mądrego nie wyczytałem.
Jeszcze myślę aby puścić log debuga na postfixie ale to będzie tryliard gazyliardów wpisów na sekundę - może ten coś mądrego powie.

Kod: Zaznacz cały

Feb 05 14:34:15 imap(skrzynka@mojadomena.pl): Debug: Effective uid=6060, gid=6060, home=/var/vmail/mojadomena.pl/skrzynka/
Feb 05 14:34:15 imap(skrzynka@mojadomena.pl): Debug: Namespace inbox: type=private, prefix=, sep=, inbox=yes, hidden=no, list=yes, subscriptions=yes location=maildir:/var/vmail/mojadomena.pl/skrzynka
Feb 05 14:34:15 imap(skrzynka@mojadomena.pl): Debug: maildir++: root=/var/vmail/mojadomena.pl/skrzynka, index=, indexpvt=, control=, inbox=/var/vmail/mojadomena.pl/skrzynka, alt=
Feb 05 14:37:01 imap(skrzynka@mojadomena.pl): Debug: Effective uid=6060, gid=6060, home=/var/vmail/mojadomena.pl/skrzynka/
Feb 05 14:37:01 imap(skrzynka@mojadomena.pl): Debug: Namespace inbox: type=private, prefix=, sep=, inbox=yes, hidden=no, list=yes, subscriptions=yes location=maildir:/var/vmail/mojadomena.pl/skrzynka
Feb 05 14:37:01 imap(skrzynka@mojadomena.pl): Debug: maildir++: root=/var/vmail/mojadomena.pl/skrzynka, index=, indexpvt=, control=, inbox=/var/vmail/mojadomena.pl/skrzynka, alt=
Feb 05 14:43:57 imap(skrzynka@mojadomena.pl): Debug: Effective uid=6060, gid=6060, home=/var/vmail/mojadomena.pl/skrzynka/
Feb 05 14:43:57 imap(skrzynka@mojadomena.pl): Debug: Namespace inbox: type=private, prefix=, sep=, inbox=yes, hidden=no, list=yes, subscriptions=yes location=maildir:/var/vmail/mojadomena.pl/skrzynka
Feb 05 14:43:57 imap(skrzynka@mojadomena.pl): Debug: maildir++: root=/var/vmail/mojadomena.pl/skrzynka, index=, indexpvt=, control=, inbox=/var/vmail/mojadomena.pl/skrzynka, alt=
Feb 05 14:44:03 imap(skrzynka@mojadomena.pl): Debug: Effective uid=6060, gid=6060, home=/var/vmail/mojadomena.pl/skrzynka/
Feb 05 14:44:03 imap(skrzynka@mojadomena.pl): Debug: Namespace inbox: type=private, prefix=, sep=, inbox=yes, hidden=no, list=yes, subscriptions=yes location=maildir:/var/vmail/mojadomena.pl/skrzynka
Feb 05 14:44:03 imap(skrzynka@mojadomena.pl): Debug: maildir++: root=/var/vmail/mojadomena.pl/skrzynka, index=, indexpvt=, control=, inbox=/var/vmail/mojadomena.pl/skrzynka, alt=

sethiel
Junior Member
Posty: 757
Rejestracja: 28 stycznia 2008, 11:50
Lokalizacja: Wrocław

Re: samo duplikujące się emaile, czary mary

Post autor: sethiel » 06 lutego 2020, 13:13

log z postfixa w trybie debug też nic nie wniósł. Żadnego wpisu odnośnie nowych plików.

Awatar użytkownika
LordRuthwen
Moderator
Posty: 2108
Rejestracja: 18 września 2009, 21:45
Lokalizacja: klikash?

Re: samo duplikujące się emaile, czary mary

Post autor: LordRuthwen » 07 lutego 2020, 06:22

To nie postfix zapisuje w skrzynce tylko devecot, czy to robisz przez imapa czy przychodzi.

sethiel
Junior Member
Posty: 757
Rejestracja: 28 stycznia 2008, 11:50
Lokalizacja: Wrocław

Re: samo duplikujące się emaile, czary mary

Post autor: sethiel » 07 lutego 2020, 15:24

To można w dovecot coś tam zaznaczyć aby pokazywał w logu ID wiadomosci ? (1580818934.M271096P2270.)

ODPOWIEDZ