[+]Jak uruchomić wifi po instalacji systemu Q4OS

Pomoc dotycząca instalacji systemu
2000adam
Posty: 60
Rejestracja: 03 marca 2009, 13:54

[+]Jak uruchomić wifi po instalacji systemu Q4OS

Post autor: 2000adam » 13 kwietnia 2020, 21:51

Witam. Korzystam ze wskazówek viewtopic.php?f=6&t=30453

Ale teraz wychodzą błędy

Kod: Zaznacz cały

a
adam@adam-pc:~$ apt-get install dkms libc6-dev linux-libc-dev build-essential
E: Nie udało się otworzyć pliku blokady /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Brak dostępu)
E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
adam@adam-pc:~$ sudo apt-get install dkms libc6-dev linux-libc-dev build-essential
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności    
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
libc6-dev is already the newest version (2.28-10).
libc6-dev zaznaczony jako zainstalowany ręcznie.
linux-libc-dev is already the newest version (4.19.98-1).
linux-libc-dev zaznaczony jako zainstalowany ręcznie.
The following additional packages will be installed:
 dpkg-dev fakeroot g++ g++-8 gcc libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl
 libalgorithm-merge-perl libdpkg-perl libfakeroot libfile-fcntllock-perl
 libstdc++-8-dev make
Sugerowane pakiety:
 python3-apport debian-keyring g++-multilib g++-8-multilib gcc-8-doc libstdc++6-8-dbg
 gcc-multilib autoconf automake libtool flex bison gcc-doc git bzr libstdc++-8-doc
 make-doc
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
 build-essential dkms dpkg-dev fakeroot g++ g++-8 gcc libalgorithm-diff-perl
 libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl libdpkg-perl libfakeroot
 libfile-fcntllock-perl libstdc++-8-dev make
0 aktualizowanych, 15 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 15,1 MB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 51,8 MB miejsca na dysku.
Kontynuować? [T/n] T
Pobieranie:1 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 gcc amd64 4:8.3.0-1 [5 196 B]
Pobieranie:2 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 libstdc++-8-dev amd64 8.3.0-6 [1 532 kB]
Pobieranie:3 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 g++-8 amd64 8.3.0-6 [9 752 kB]
Pobieranie:4 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 g++ amd64 4:8.3.0-1 [1 644 B]
Pobieranie:5 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 make amd64 4.2.1-1.2 [341 kB]
Pobieranie:6 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 libdpkg-perl all 1.19.7 [1 414 kB]
Pobieranie:7 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 dpkg-dev all 1.19.7 [1 773 kB]
Pobieranie:8 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 build-essential amd64 12.6 [7 576 B]
Pobieranie:9 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 dkms all 2.6.1-4 [74,4 kB] 
Pobieranie:10 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 libfakeroot amd64 1.23-1 [45,9 kB]
Pobieranie:11 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 fakeroot amd64 1.23-1 [85,8 kB]
Pobieranie:12 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 libalgorithm-diff-perl all 1.19.03-2 [47,9 kB]
Pobieranie:13 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 libalgorithm-diff-xs-perl amd64 0.04-5+b1 [11,8 kB]
Pobieranie:14 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 libalgorithm-merge-perl all 0.08-3 [12,7 kB]
Pobieranie:15 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 libfile-fcntllock-perl amd64 0.22-3+b5 [35,4 kB]
Pobrano 15,1 MB w 9s (1 754 kB/s)                           
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu gcc.
(Odczytywanie bazy danych ... 242645 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../00-gcc_4%3a8.3.0-1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu gcc (4:8.3.0-1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libstdc++-8-dev:amd64.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../01-libstdc++-8-dev_8.3.0-6_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libstdc++-8-dev:amd64 (8.3.0-6) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu g++-8.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../02-g++-8_8.3.0-6_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu g++-8 (8.3.0-6) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu g++.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../03-g++_4%3a8.3.0-1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu g++ (4:8.3.0-1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu make.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../04-make_4.2.1-1.2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu make (4.2.1-1.2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libdpkg-perl.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../05-libdpkg-perl_1.19.7_all.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libdpkg-perl (1.19.7) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu dpkg-dev.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../06-dpkg-dev_1.19.7_all.deb ...
Rozpakowywanie pakietu dpkg-dev (1.19.7) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu build-essential.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../07-build-essential_12.6_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu build-essential (12.6) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu dkms.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../08-dkms_2.6.1-4_all.deb ...
Rozpakowywanie pakietu dkms (2.6.1-4) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libfakeroot:amd64.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../09-libfakeroot_1.23-1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libfakeroot:amd64 (1.23-1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu fakeroot.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../10-fakeroot_1.23-1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu fakeroot (1.23-1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libalgorithm-diff-perl.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../11-libalgorithm-diff-perl_1.19.03-2_all.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libalgorithm-diff-perl (1.19.03-2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libalgorithm-diff-xs-perl.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../12-libalgorithm-diff-xs-perl_0.04-5+b1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libalgorithm-diff-xs-perl (0.04-5+b1) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libalgorithm-merge-perl.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../13-libalgorithm-merge-perl_0.08-3_all.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libalgorithm-merge-perl (0.08-3) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libfile-fcntllock-perl.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../14-libfile-fcntllock-perl_0.22-3+b5_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libfile-fcntllock-perl (0.22-3+b5) ...
Konfigurowanie pakietu libfile-fcntllock-perl (0.22-3+b5) ...
Konfigurowanie pakietu libalgorithm-diff-perl (1.19.03-2) ...
Konfigurowanie pakietu libfakeroot:amd64 (1.23-1) ...
Konfigurowanie pakietu gcc (4:8.3.0-1) ...
Konfigurowanie pakietu fakeroot (1.23-1) ...
update-alternatives: użycie /usr/bin/fakeroot-sysv jako dostarczającego /usr/bin/fakeroot (fakeroot) w trybie automatycznym
Konfigurowanie pakietu make (4.2.1-1.2) ...
Konfigurowanie pakietu libdpkg-perl (1.19.7) ...
Konfigurowanie pakietu libalgorithm-diff-xs-perl (0.04-5+b1) ...
Konfigurowanie pakietu libalgorithm-merge-perl (0.08-3) ...
Konfigurowanie pakietu libstdc++-8-dev:amd64 (8.3.0-6) ...
Konfigurowanie pakietu dpkg-dev (1.19.7) ...
Konfigurowanie pakietu dkms (2.6.1-4) ...
Konfigurowanie pakietu g++-8 (8.3.0-6) ...
Konfigurowanie pakietu g++ (4:8.3.0-1) ...
update-alternatives: użycie /usr/bin/g++ jako dostarczającego /usr/bin/c++ (c++) w trybie automatycznym
Konfigurowanie pakietu build-essential (12.6) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db (2.8.5-2)...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libc-bin (2.28-10)...
adam@adam-pc:~$ wget http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/restricted/b/bcmwl/bcmwl-kernel-source_6.30.223.141+bdcom-0ubuntu2_amd64.deb
--2020-04-13 21:37:07-- http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/restricted/b/bcmwl/bcmwl-kernel-source_6.30.223.141+bdcom-0ubuntu2_amd64.deb
Translacja de.archive.ubuntu.com (de.archive.ubuntu.com)... 141.30.62.24, 141.30.62.26, 141.30.62.23, ...
Łączenie się z de.archive.ubuntu.com (de.archive.ubuntu.com)|141.30.62.24|:80... połączono.
Żądanie HTTP wysłano, oczekiwanie na odpowiedź... 200 OK
Długość: 1125880 (1,1M) [application/x-debian-package]
Zapis do: `bcmwl-kernel-source_6.30.223.141+bdcom-0ubuntu2_amd64.deb'

bcmwl-kernel-source_6 100%[=========================>]  1,07M  747KB/s   w 1,5s  

2020-04-13 21:37:08 (747 KB/s) - zapisano `bcmwl-kernel-source_6.30.223.141+bdcom-0ubuntu2_amd64.deb' [1125880/1125880]

adam@adam-pc:~$ dpkg -i bcmwl-kernel-source_6.30.223.141+bdcom-0ubuntu2_amd64.deb
dpkg: błąd: żądana operacja wymaga uprawnień administratora
adam@adam-pc:~$ sudo dpkg -i bcmwl-kernel-source_6.30.223.141+bdcom-0ubuntu2_amd64.deb
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu bcmwl-kernel-source.
(Odczytywanie bazy danych ... 244091 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu bcmwl-kernel-source_6.30.223.141+bdcom-0ubuntu2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu bcmwl-kernel-source (6.30.223.141+bdcom-0ubuntu2) ...
Konfigurowanie pakietu bcmwl-kernel-source (6.30.223.141+bdcom-0ubuntu2) ...
Loading new bcmwl-6.30.223.141+bdcom DKMS files...
Building for 4.19.0-6-amd64 4.19.0-8-amd64
Building for architecture x86_64
Module build for kernel 4.19.0-6-amd64 was skipped since the
kernel headers for this kernel does not seem to be installed.
Building initial module for 4.19.0-8-amd64
Error! Bad return status for module build on kernel: 4.19.0-8-amd64 (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/bcmwl/6.30.223.141+bdcom/build/make.log for more information.
dpkg: błąd przetwarzania pakietu bcmwl-kernel-source (--install):
 podproces zainstalowany pakiet bcmwl-kernel-source skrypt post-installation zwrócił kod błędu 10
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
 bcmwl-kernel-source
adam@adam-pc:~$ 
ale wywala błędy jak się ich pozbyć.

Awatar użytkownika
dedito
Moderator
Posty: 3171
Rejestracja: 18 listopada 2013, 21:07
Lokalizacja: Gliwice

Re: Jak uruchomić wifi po instalacji systemu Q4OS

Post autor: dedito » 13 kwietnia 2020, 22:33

To są dosyć stary wątek, więc nie wiem czy ten poradnik jest aktualny dla nowych wersji Debiana.
W nowszych zapewne wystarczy dogranie firmware.
Dla łatwiejsze analizy, podziel sekcje kodu wg wykonywanych poleceń.
Napisz też o jakiej wersji Q4OS mowa no i dla jasności podaj też wynik

Kod: Zaznacz cały

lspci -k
.

2000adam
Posty: 60
Rejestracja: 03 marca 2009, 13:54

Re: Jak uruchomić wifi po instalacji systemu Q4OS

Post autor: 2000adam » 13 kwietnia 2020, 23:00

Kod: Zaznacz cały

 adam@adam-pc:~$ lspci -k
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 3rd Gen Core processor DRAM Controller (rev 09)
    Subsystem: Lenovo 3rd Gen Core processor DRAM Controller
    Kernel driver in use: ivb_uncore
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller (rev 09)
    Subsystem: Lenovo 3rd Gen Core processor Graphics Controller
    Kernel driver in use: i915
    Kernel modules: i915
00:14.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family USB xHCI Host Controller (rev 04)
    Subsystem: Lenovo 7 Series/C210 Series Chipset Family USB xHCI Host Controller
    Kernel driver in use: xhci_hcd
    Kernel modules: xhci_pci
00:16.0 Communication controller: Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family MEI Controller #1 (rev 04)
    Subsystem: Lenovo 7 Series/C216 Chipset Family MEI Controller
    Kernel driver in use: mei_me
    Kernel modules: mei_me
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller #2 (rev 04)
    Subsystem: Lenovo 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller
    Kernel driver in use: ehci-pci
    Kernel modules: ehci_pci
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family High Definition Audio Controller (rev 04)
    Subsystem: Lenovo 7 Series/C216 Chipset Family High Definition Audio Controller
    Kernel driver in use: snd_hda_intel
    Kernel modules: snd_hda_intel
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family PCI Express Root Port 1 (rev c4)
    Kernel driver in use: pcieport
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 7 Series/C210 Series Chipset Family PCI Express Root Port 2 (rev c4)
    Kernel driver in use: pcieport
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller #1 (rev 04)
    Subsystem: Lenovo 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller
    Kernel driver in use: ehci-pci
    Kernel modules: ehci_pci
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation HM76 Express Chipset LPC Controller (rev 04)
    Subsystem: Lenovo HM76 Express Chipset LPC Controller
    Kernel driver in use: lpc_ich
    Kernel modules: lpc_ich
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 7 Series Chipset Family 6-port SATA Controller [AHCI mode] (rev 04)
    Subsystem: Lenovo 7 Series Chipset Family 6-port SATA Controller [AHCI mode]
    Kernel driver in use: ahci
    Kernel modules: ahci
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family SMBus Controller (rev 04)
    Subsystem: Lenovo 7 Series/C216 Chipset Family SMBus Controller
    Kernel driver in use: i801_smbus
    Kernel modules: i2c_i801
01:00.0 Ethernet controller: Qualcomm Atheros AR8162 Fast Ethernet (rev 10)
    Subsystem: Lenovo AR8162 Fast Ethernet
    Kernel driver in use: alx
    Kernel modules: alx
02:00.0 Network controller: Broadcom Limited BCM43142 802.11b/g/n (rev 01)
    Subsystem: Lenovo BCM43142 802.11b/g/n
adam@adam-pc:~$ 
cat /etc/debian_version
10.3
adam@adam-pc:~$ uname -a
Linux adam-pc 4.19.0-8-amd64 #1 SMP Debian 4.19.98-1 (2020-01-26) x86_64 GNU/Linux
Q4OS Desktop 3.10 Centaurus z KDE Plasma
Ostatnio zmieniony 13 kwietnia 2020, 23:27 przez 2000adam, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
dedito
Moderator
Posty: 3171
Rejestracja: 18 listopada 2013, 21:07
Lokalizacja: Gliwice

Re: Jak uruchomić wifi po instalacji systemu Q4OS

Post autor: dedito » 13 kwietnia 2020, 23:20


2000adam
Posty: 60
Rejestracja: 03 marca 2009, 13:54

Re: Jak uruchomić wifi po instalacji systemu Q4OS

Post autor: 2000adam » 14 kwietnia 2020, 00:13

Przy instalacji wywaliło mi błąd.

Kod: Zaznacz cały

 sudo apt-get install linux-image-$(uname -r|sed 's,[^-]*-[^-]*-,,') linux-headers-$(uname -r|sed 's,[^-]*-[^-]*-,,') broadcom-sta-dkms
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności    
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
linux-headers-amd64 is already the newest version (4.19+105+deb10u3).
linux-image-amd64 is already the newest version (4.19+105+deb10u3).
Następujące pakiety zostały zainstalowane automatycznie i nie są już więcej wymagane:
 finger iputils-tracepath libgtop-2.0-11 libgtop2-common liblinear3 liblua5.3-0
 libpcap0.8 nmap nmap-common
Aby je usunąć należy użyć "sudo apt autoremove".
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
 broadcom-sta-dkms
0 aktualizowanych, 1 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
1 nie w pełni zainstalowanych lub usuniętych.
Konieczne pobranie 2 208 kB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 14,5 MB miejsca na dysku.
Kontynuować? [T/n] T
Pobieranie:1 http://ftp.debian.org/debian buster/non-free amd64 broadcom-sta-dkms all 6.30.223.271-10 [2 208 kB]
Pobrano 2 208 kB w 1s (2 249 kB/s)       
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu broadcom-sta-dkms.
(Odczytywanie bazy danych ... 244838 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../broadcom-sta-dkms_6.30.223.271-10_all.deb ...
Rozpakowywanie pakietu broadcom-sta-dkms (6.30.223.271-10) ...
Konfigurowanie pakietu broadcom-sta-dkms (6.30.223.271-10) ...
Loading new broadcom-sta-6.30.223.271 DKMS files...
Building for 4.19.0-8-amd64
Building initial module for 4.19.0-8-amd64
Done.

wl.ko:
Running module version sanity check.
 - Original module
  - No original module exists within this kernel
 - Installation
  - Installing to /lib/modules/4.19.0-8-amd64/updates/dkms/

depmod.......

Backing up initrd.img-4.19.0-8-amd64 to /boot/initrd.img-4.19.0-8-amd64.old-dkms
Making new initrd.img-4.19.0-8-amd64
(If next boot fails, revert to initrd.img-4.19.0-8-amd64.old-dkms image)
update-initramfs.........

DKMS: install completed.
Konfigurowanie pakietu bcmwl-kernel-source (6.30.223.141+bdcom-0ubuntu2) ...
Removing old bcmwl-6.30.223.141+bdcom DKMS files...

------------------------------
Deleting module version: 6.30.223.141+bdcom
completely from the DKMS tree.
------------------------------
Done.
Loading new bcmwl-6.30.223.141+bdcom DKMS files...
Building for 4.19.0-8-amd64
Building for architecture x86_64
Building initial module for 4.19.0-8-amd64
Error! Bad return status for module build on kernel: 4.19.0-8-amd64 (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/bcmwl/6.30.223.141+bdcom/build/make.log for more information.
dpkg: błąd przetwarzania pakietu bcmwl-kernel-source (--configure):
 podproces zainstalowany pakiet bcmwl-kernel-source skrypt post-installation zwrócił kod błędu 10
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
 bcmwl-kernel-source
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
adam@adam-pc:~$ 
 

Ale wifi ruszyło. Mogę się połączyć z siecią. Zaraz sprawdzę czy po restarcie też zadziała.
Działa . Bardzo dziękuje za pomoc.

Zablokowany