[+]Problem z uruchomieniem samby

Konfiguracja serwerów, usług, itp.
zbychok14
Posty: 4
Rejestracja: 25 czerwca 2020, 07:45

[+]Problem z uruchomieniem samby

Post autor: zbychok14 » 25 czerwca 2020, 08:13

Witam, mam problem z uruchomieniem serwera samby. Ponowne reinstalacje nie pomagają. Z góry dziękuję za pomoc
Wynik komendy systemctl status smbd.service:

Kod: Zaznacz cały

 smbd.service - Samba SMB Daemon
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smbd.service; disabled; vendor preset: enabled)
  Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2020-06-25 08:09:52 CEST; 5s ago
   Docs: man:smbd(8)
      man:samba(7)
      man:smb.conf(5)
 Process: 1280 ExecStartPre=/usr/share/samba/update-apparmor-samba-profile (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 1284 ExecStart=/usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group $SMBDOPTIONS (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 1284 (code=exited, status=1/FAILURE)

cze 25 08:09:50 debian systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
cze 25 08:09:52 debian systemd[1]: smbd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
cze 25 08:09:52 debian systemd[1]: smbd.service: Failed with result 'exit-code'.
cze 25 08:09:52 debian systemd[1]: Failed to start Samba SMB Daemon.
Wynik komendy journalctl -xe

Kod: Zaznacz cały

cze 25 08:09:52 debian systemd[1]: smbd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
-- Subject: Proces jednostki zakończył działanie
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://www.debian.org/support
--
-- Proces ExecStart= należący do jednostki smbd.service zakończył działanie.
--
-- Kod wyjścia procesu: „exited”, jego stan wyjścia: 1.
cze 25 08:09:52 debian systemd[1]: smbd.service: Failed with result 'exit-code'.
-- Subject: Jednostka się nie powiodła
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://www.debian.org/support
--
-- Jednostka smbd.service przeszła do stanu „failed” (niepowodzenia)
-- z wynikiem „exit-code”.
cze 25 08:09:52 debian systemd[1]: Failed to start Samba SMB Daemon.
-- Subject: Zadanie uruchamiania dla jednostki smbd.service się nie powiodło
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://www.debian.org/support
--
-- Zadanie uruchamiania dla jednostki smbd.service zostało ukończone z niepowodzeniem.
--
-- Identyfikator zadania: 775, wynik zadania: failed.

Awatar użytkownika
lizard
Beginner
Posty: 281
Rejestracja: 08 lutego 2016, 18:47

Re: Problem z uruchomieniem samby

Post autor: lizard » 25 czerwca 2020, 19:00

Pokaż /etc/samba/smb.conf. Logi Samby są dla wróżbity.

zbychok14
Posty: 4
Rejestracja: 25 czerwca 2020, 07:45

Re: Problem z uruchomieniem samby

Post autor: zbychok14 » 26 czerwca 2020, 08:07

Błędy występują już podczas samej instalacji samby. W katalogu /etc nie mam folderu samba

Usuwanie samby

Kod: Zaznacz cały

root@debian:/home/sanepid# sudo apt-get remove --purge samba
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Następujące pakiety zostały zainstalowane automatycznie i nie są już więcej wymagane:
 attr ibverbs-providers libboost-atomic1.67.0 libboost-iostreams1.67.0 libboost-regex1.67.0 libboost-system1.67.0 libboost-thread1.67.0 libcephfs2 libgfapi0
 libgfrpc0 libgfxdr0 libglusterfs0 libibverbs1 libnl-3-200 libnl-route-3-200 librados2 libtirpc-common libtirpc3 python-dnspython samba-vfs-modules tdb-tools
Aby je usunąć należy użyć "sudo apt autoremove".
Następujące pakiety zostaną USUNIĘTE:
 samba*
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 1 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
1 nie w pełni zainstalowanych lub usuniętych.
Po tej operacji zostanie zwolnione 16,4 MB miejsca na dysku.
Kontynuować? [T/n] t
(Odczytywanie bazy danych ... 57437 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Usuwanie pakietu samba (2:4.9.5+dfsg-5+deb10u1) ...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db (2.8.5-2)...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libc-bin (2.28-10)...
(Odczytywanie bazy danych ... 57220 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Czyszczenie z plików konfiguracyjnych pakietu samba (2:4.9.5+dfsg-5+deb10u1) ...
dpkg: ostrzeżenie: podczas usuwania pakietu samba, katalog "/var/lib/samba" nie był pusty, więc nie został usunięty
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu systemd (241-7~deb10u4)...
root@debian:/home/sanepid#
Instalacja samby

Kod: Zaznacz cały

root@debian:/home/sanepid# sudo apt-get install samba
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Sugerowane pakiety:
 bind9 bind9utils ctdb ldb-tools ntp | chrony smbldap-tools ufw winbind
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
 samba
0 aktualizowanych, 1 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 0 B/1 082 kB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 16,4 MB miejsca na dysku.
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu samba.
(Odczytywanie bazy danych ... 57212 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../samba_2%3a4.9.5+dfsg-5+deb10u1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu samba (2:4.9.5+dfsg-5+deb10u1) ...
Konfigurowanie pakietu samba (2:4.9.5+dfsg-5+deb10u1) ...
Samba is not being run as an AD Domain Controller: Masking samba-ad-dc.service
Please ignore the following error about deb-systemd-helper not finding those services.
(samba-ad-dc.service masked)
Job for smbd.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status smbd.service" and "journalctl -xe" for details.
invoke-rc.d: initscript smbd, action "start" failed.
● smbd.service - Samba SMB Daemon
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/smbd.service; disabled; vendor preset: enabled)
  Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2020-06-26 07:48:11 CEST; 17ms ago
   Docs: man:smbd(8)
      man:samba(7)
      man:smb.conf(5)
 Process: 1665 ExecStartPre=/usr/share/samba/update-apparmor-samba-profile (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 1674 ExecStart=/usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group $SMBDOPTIONS (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 1674 (code=exited, status=1/FAILURE)
 cze 26 07:48:11 debian systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
cze 26 07:48:11 debian update-apparmor-samba-profile[1665]: grep: /etc/apparmor.d/samba/smbd-shares: Nie ma takiego pliku ani katalogu
cze 26 07:48:11 debian update-apparmor-samba-profile[1665]: diff: /etc/apparmor.d/samba/smbd-shares: Nie ma takiego pliku ani katalogu
cze 26 07:48:11 debian systemd[1]: smbd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
cze 26 07:48:11 debian systemd[1]: smbd.service: Failed with result 'exit-code'.
cze 26 07:48:11 debian systemd[1]: Failed to start Samba SMB Daemon.
dpkg: błąd przetwarzania pakietu samba (--configure):
 podproces zainstalowany pakiet samba skrypt post-installation zwrócił kod błędu 1
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu systemd (241-7~deb10u4)...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db (2.8.5-2)...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libc-bin (2.28-10)...
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
 samba
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
root@debian:/home/sanepid#
Logi z sysloga

Kod: Zaznacz cały

Jun 26 07:47:10 debian systemd[1]: Reloading.
Jun 26 07:47:11 debian systemd[1]: getty@tty1.service: Current command vanished from the unit file, execution of the command list won't be resumed.
Jun 26 07:47:11 debian systemd[1]: Reloading.
Jun 26 07:47:11 debian systemd[1]: /lib/systemd/system/nmbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/nmbd.pid $
Jun 26 07:47:11 debian systemd[1]: /lib/systemd/system/nmbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/nmbd.pid $
Jun 26 07:47:11 debian systemd[1]: /lib/systemd/system/nmbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/nmbd.pid $
Jun 26 07:47:11 debian systemd[1]: /lib/systemd/system/nmbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/nmbd.pid $
Jun 26 07:47:11 debian systemd[1]: Reloading.
Jun 26 07:47:11 debian systemd[1]: /lib/systemd/system/smbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/smbd.pid $
Jun 26 07:47:11 debian systemd[1]: /lib/systemd/system/nmbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/nmbd.pid $
Jun 26 07:47:11 debian systemd[1]: /lib/systemd/system/smbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/smbd.pid $
Jun 26 07:47:11 debian systemd[1]: /lib/systemd/system/nmbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/nmbd.pid $
Jun 26 07:47:11 debian systemd[1]: /lib/systemd/system/smbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/smbd.pid $
Jun 26 07:47:12 debian systemd[1]: Reloading.
Jun 26 07:47:14 debian systemd[1]: Reloading.
Jun 26 07:47:14 debian systemd[1]: Reloading.
Jun 26 07:47:15 debian systemd[1]: Reloading.
Jun 26 07:47:15 debian systemd[1]: Reloading.
Jun 26 07:47:16 debian systemd[1]: Reloading.
Jun 26 07:48:10 debian systemd[1]: Reloading.
Jun 26 07:48:10 debian colord[671]: failed to get session [pid 521]: Brak danych
Jun 26 07:48:10 debian systemd[1]: Reloading.
Jun 26 07:48:10 debian systemd[1]: Reloading.
Jun 26 07:48:11 debian systemd[1]: /lib/systemd/system/smbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/smbd.pid $
Jun 26 07:48:11 debian systemd[1]: /lib/systemd/system/nmbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/nmbd.pid $
Jun 26 07:48:11 debian systemd[1]: /lib/systemd/system/smbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/smbd.pid $
Jun 26 07:48:11 debian systemd[1]: /lib/systemd/system/nmbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/nmbd.pid $
Jun 26 07:48:11 debian systemd[1]: Starting Samba SMB Daemon...
Jun 26 07:48:11 debian update-apparmor-samba-profile[1665]: grep: /etc/apparmor.d/samba/smbd-shares: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Jun 26 07:48:11 debian update-apparmor-samba-profile[1665]: diff: /etc/apparmor.d/samba/smbd-shares: Nie ma takiego pliku ani katalogu
Jun 26 07:48:11 debian systemd[1]: smbd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jun 26 07:48:11 debian systemd[1]: smbd.service: Failed with result 'exit-code'.
Jun 26 07:48:11 debian systemd[1]: Failed to start Samba SMB Daemon.
Jun 26 07:48:11 debian systemd[1]: Reloading.
Jun 26 07:48:11 debian systemd[1]: /lib/systemd/system/nmbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/nmbd.pid $
Jun 26 07:48:11 debian systemd[1]: /lib/systemd/system/smbd.service:9: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/samba/smbd.pid $
Jun 26 07:48:18 debian colord[671]: failed to get session [pid 521]: Brak danych
Jun 26 07:51:25 debian systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
Jun 26 07:51:25 debian systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Succeeded.
Jun 26 07:51:25 debian systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.

Awatar użytkownika
Yampress
Administrator
Posty: 6261
Rejestracja: 09 sierpnia 2007, 21:41
Lokalizacja: PL

Re: Problem z uruchomieniem samby

Post autor: Yampress » 29 czerwca 2020, 18:58

Wyładuj profil apparmora dla samby potem spróbuj uruchomić sambę. Jeśli wtedy się uruchomi musisz skonfigurować dodatkowe uprawnienia w profilu.

zbychok14
Posty: 4
Rejestracja: 25 czerwca 2020, 07:45

Re: Problem z uruchomieniem samby

Post autor: zbychok14 » 30 czerwca 2020, 08:25

W międzyczasie siedziałem nad problemem i bardziej się rozsypało. Przy instalacji wyskakuje taki komunikat

Kod: Zaznacz cały

root@debian:~# sudo apt-get install samba
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
Sugerowane pakiety:
 bind9 bind9utils ctdb ldb-tools ntp | chrony smbldap-tools ufw winbind
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
 samba
0 aktualizowanych, 1 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
1 nie w pełni zainstalowanych lub usuniętych.
Konieczne pobranie 0 B/1 082 kB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 16,4 MB miejsca na dysku.
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu samba.
(Odczytywanie bazy danych ... 57357 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../samba_2%3a4.9.5+dfsg-5+deb10u1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu samba (2:4.9.5+dfsg-5+deb10u1) ...
Konfigurowanie pakietu samba-common-bin (2:4.9.5+dfsg-5+deb10u1) ...
Checking smb.conf with testparm
testparm: error while loading shared libraries: libpopt-samba3.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
dpkg: błąd przetwarzania pakietu samba-common-bin (--configure):
 podproces zainstalowany pakiet samba-common-bin skrypt post-installation zwrócił kod błędu 127
dpkg: problemy z zależnościami uniemożliwiają skonfigurowanie pakietu samba:
 samba zależy od samba-common-bin (= 2:4.9.5+dfsg-5+deb10u1); jednakże:
 Pakiet samba-common-bin nie jest jeszcze skonfigurowany.

dpkg: błąd przetwarzania pakietu samba (--configure):
 problemy z zależnościami - pozostawianie nieskonfigurowanego
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu systemd (241-7~deb10u4)...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu man-db (2.8.5-2)...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libc-bin (2.28-10)...
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
 samba-common-bin
 samba
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
systemctl status smbd

Kod: Zaznacz cały

root@debian:~# systemctl status smbd
● smbd.service
  Loaded: masked (Reason: Unit smbd.service is masked.)
  Active: inactive (dead)
root@debian:~#

zbychok14
Posty: 4
Rejestracja: 25 czerwca 2020, 07:45

Re: Problem z uruchomieniem samby

Post autor: zbychok14 » 30 czerwca 2020, 13:12

Pomogło to

Kod: Zaznacz cały

root@debian:/etc/apt# sudo apt-get install --reinstall libwbclient0
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 1 ponownie instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
2 nie w pełni zainstalowanych lub usuniętych.
Konieczne pobranie 132 kB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 0 B miejsca na dysku.
Pobieranie:1 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 libwbclient0 amd64 2:4.9.5+dfsg-5+deb           10u1 [132 kB]
Pobrano 132 kB w 0s (512 kB/s)
(Odczytywanie bazy danych ... 57576 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libwbclient0_2%3a4.9.5+dfsg-5+deb10u1_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libwbclient0:amd64 (2:4.9.5+dfsg-5+deb10u1) nad (2:4.9.5+dfsg-5+deb10u1) ...
Konfigurowanie pakietu libwbclient0:amd64 (2:4.9.5+dfsg-5+deb10u1) ...
Konfigurowanie pakietu samba-common-bin (2:4.9.5+dfsg-5+deb10u1) ...
Checking smb.conf with testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE

Done
Konfigurowanie pakietu samba (2:4.9.5+dfsg-5+deb10u1) ...
Samba is not being run as an AD Domain Controller: Masking samba-ad-dc.service
Please ignore the following error about deb-systemd-helper not finding those services.
(samba-ad-dc.service masked)
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nmbd.service → /lib/systemd/system/nmbd.service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/samba-ad-dc.service → /lib/systemd/system/samba-ad-dc.           service.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smbd.service → /lib/systemd/system/smbd.service.
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu libc-bin (2.28-10)...
Przetwarzanie wyzwalaczy pakietu systemd (241-7~deb10u4)...

Awatar użytkownika
Yampress
Administrator
Posty: 6261
Rejestracja: 09 sierpnia 2007, 21:41
Lokalizacja: PL

Re: Problem z uruchomieniem samby

Post autor: Yampress » 02 lipca 2020, 16:21

Odznacz więc tamat jako rozwiązany
viewtopic.php?f=15&t=34136

Zablokowany