amavisd-new - ignoruje skonfigurowane scores

Konfiguracja serwerów, usług, itp.
Awatar użytkownika
LordRuthwen
Moderator
Posty: 2108
Rejestracja: 18 września 2009, 21:45
Lokalizacja: klikash?

amavisd-new - ignoruje skonfigurowane scores

Post autor: LordRuthwen » 04 września 2019, 09:08

Czołgiem.
Nadszedł czas na podrasowanie konfiguracji serwera pocztowego o nowe funkcje i mam pewien problem: mam ustawione w amavisie filtrowanie contentu maili i wpisane przeze mnie poziomy są ignorowane:

Kod: Zaznacz cały

# Default settings, we st this very high to not filter aut emails accidently
$sa_spam_subject_tag = '***SPAM*** ';
$sa_tag_level_deflt = 3.0; # add spam info headers if at, or above that level
$sa_tag2_level_deflt = 5.0; # add 'spam detected' headers at that level
$sa_kill_level_deflt = 8.0; # triggers spam evasive actions
$sa_dsn_cutoff_level = 12;  # spam level beyond which a DSN is not sent
Wg logów plik konfiguracyjny, w którym te poziomy są definiowane jest czytany:

Kod: Zaznacz cały

Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5619]: logging initialized, log level 2, syslog: amavis.mail
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5619]: starting. /usr/sbin/amavisd-new at b2.host amavisd-new-2.10.1 (20141025), Unicode aware, LC_ALL="C", LANG="pl_PL.UTF-8"
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5619]: perl=5.024001, user=, EUID: 114 (114); group=, EGID: 120 120 (120 120)
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5619]: INFO: no optional modules: unicore::lib::Nt::De.pl Unix::Getrusage
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5619]: SpamControl: scanner SpamAssassin, module Amavis::SpamControl::SpamAssassin
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5619]: INFO: SA version: 3.4.2, 3.004002, no optional modules: Net::CIDR::Lite Encode::Detect Image::Info Image::Info::GIF Image::Info::JPEG Image::Info::PNG Image::Info::BMP Image::Info::TIFF Mail::SPF Mail::SPF::Server Mail::SPF::Request Mail::SPF::Mech Mail::SPF::Mech::A Mail::SPF::Mech::PTR Mail::SPF::Mech::All Mail::SPF::Mech::Exists Mail::SPF::Mech::IP4 Mail::SPF::Mech::IP6 Mail::SPF::Mech::Include Mail::SPF::Mech::MX Mail::SPF::Mod Mail::SPF::Mod::Exp Mail::SPF::Mod::Redirect Mail::SPF::SenderIPAddrMech Mail::SPF::v1::Record Mail::SPF::v2::Record
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5619]: SpamControl: init_pre_chroot on SpamAssassin done
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5619]: socket module IO::Socket::IP, protocol families available: INET, INET6
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5619]: bind to /var/lib/amavis/amavisd.sock|unix, 127.0.0.1:10024/tcp, [::1]:10024/tcp, 127.0.0.1:10026/tcp, [::1]:10026/tcp
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Net::Server: Process Backgrounded
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Net::Server: 2019/09/04-08:25:34 Amavis (type Net::Server::PreForkSimple) starting! pid(5628)
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Net::Server: Binding to UNIX socket file "/var/lib/amavis/amavisd.sock"
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Net::Server: Binding to TCP port 10024 on host 127.0.0.1 with IPv4
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Net::Server: Binding to TCP port 10024 on host ::1 with IPv6
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Net::Server: Binding to TCP port 10026 on host 127.0.0.1 with IPv4
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Net::Server: Binding to TCP port 10026 on host ::1 with IPv6
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Net::Server: Group Not Defined. Defaulting to EGID '120 120'
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Net::Server: User Not Defined. Defaulting to EUID '114'
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: config files read: /usr/share/amavis/conf.d/10-debian_scripts, /usr/share/amavis/conf.d/20-package, /etc/amavis/conf.d/01-debian, /etc/amavis/conf.d/05-domain_id, /etc/amavis/conf.d/05-node_id, /etc/amavis/conf.d/15-av_scanners, /etc/amavis/conf.d/15-content_filter_mode, /etc/amavis/conf.d/20-debian_defaults, /etc/amavis/conf.d/25-amavis_helpers, /etc/amavis/conf.d/30-template_localization, /etc/amavis/conf.d/50-user, /etc/amavis/conf.d/60-dkim
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Module Amavis::Conf    2.404
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Module Archive::Zip    1.59
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Module BerkeleyDB     0.55
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Module Compress::Raw::Zlib 2.069
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Module Compress::Zlib   2.069001
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Module Crypt::OpenSSL::RSA 0.28
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Module DBD::mysql     4.041
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Module DBI         1.636
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Module DB_File       1.835
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Module Digest::MD5     2.54
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Module Digest::SHA     5.95_01
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Module Encode       2.80_01
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Module File::Temp     0.2304
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Module IO::Socket::INET6  2.72
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Module IO::Socket::IP   0.37
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Module MIME::Entity    5.508
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Module MIME::Parser    5.508
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Module MIME::Tools     5.508
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Module Mail::DKIM::Signer 0.4
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Module Mail::DKIM::Verifier 0.4
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Module Mail::Header    2.18
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Module Mail::Internet   2.18
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Module Mail::SpamAssassin 3.004002
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Module Net::DNS      1.07
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Module Net::LibIDN     0.12
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Module Net::Server     2.008
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Module NetAddr::IP     4.079
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Module Razor2::Client::Version 2.84
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Module Scalar::Util    1.4202
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Module Socket       2.020_03
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Module Socket6       0.27
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Module Time::HiRes     1.9733
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Module URI         1.71
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Module Unix::Syslog    1.1
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Amavis::ZMQ code   NOT loaded
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Amavis::DB code   loaded
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: SQL base code    loaded
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: SQL::Log code    NOT loaded
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: SQL::Quarantine   NOT loaded
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Lookup::SQL code   loaded
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Lookup::LDAP code  NOT loaded
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: AM.PDP-in proto code loaded
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: SMTP-in proto code  loaded
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Courier proto code  NOT loaded
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: SMTP-out proto code loaded
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Pipe-out proto code NOT loaded
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: BSMTP-out proto code NOT loaded
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Local-out proto code loaded
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: OS_Fingerprint code NOT loaded
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: ANTI-VIRUS code   loaded
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: ANTI-SPAM code    loaded
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: ANTI-SPAM-EXT code  NOT loaded
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: ANTI-SPAM-C code   NOT loaded
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: ANTI-SPAM-SA code  loaded
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Unpackers code    loaded
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: DKIM code      loaded
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Tools code      NOT loaded
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Found $file      at /usr/bin/file
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: No $altermime,     not using it
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Internal decoder for .mail
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Found decoder for  .Z  at /bin/uncompress
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Found decoder for  .gz  at /bin/gzip -d
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Internal decoder for .gz  (backup, not used)
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Found decoder for  .bz2 at /bin/bzip2 -d
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Found decoder for  .xz  at /usr/bin/xz -dc
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Found decoder for  .lzma at /usr/bin/xz -dc --format=lzma
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: No ext program for  .lrz, tried: lrzip -q -k -d -o -, lrzcat -q -k
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Found decoder for  .lzo at /usr/bin/lzop -d
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: No ext program for  .lz4, tried: lz4c -d
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: No ext program for  .rpm, tried: rpm2cpio.pl, rpm2cpio
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Found decoder for  .cpio at /bin/pax
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Found decoder for  .tar at /bin/pax
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Found decoder for  .deb at /usr/bin/ar
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Found decoder for  .rar at /usr/bin/unrar-free
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Found decoder for  .arj at /usr/bin/arj
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Found decoder for  .arc at /usr/bin/nomarch
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Found decoder for  .zoo at /usr/bin/zoo
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: No ext program for  .doc, tried: ripole
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Found decoder for  .cab at /usr/bin/cabextract
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Internal decoder for .tnef
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: No ext program for  .zip, tried: 7za, 7z
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: No ext program for  .kmz, tried: 7za, 7z
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Internal decoder for .zip
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Internal decoder for .kmz
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Found decoder for  .7z  at /usr/bin/7zr
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: No ext program for  .jar, tried: 7z
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: No ext program for  .swf, tried: 7z
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: No ext program for  .lha, tried: 7z
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: No ext program for  .iso, tried: 7z
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: No ext program for  .rpm, tried: 7z
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Found decoder for  .exe at /usr/bin/unrar-free; /usr/bin/arj
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: No decoder for    .F
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: No decoder for    .doc
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: No decoder for    .iso
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: No decoder for    .jar
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: No decoder for    .lha
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: No decoder for    .lrz
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: No decoder for    .lz4
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: No decoder for    .rpm
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: No decoder for    .swf
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Using primary internal av scanner code for ClamAV-clamd
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Found secondary av scanner ClamAV-clamscan at /usr/bin/clamscan
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Deleting db files __db.003,__db.001,nanny.db,__db.002,snmp.db in /var/lib/amavis/db
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: Creating db in /var/lib/amavis/db/; BerkeleyDB 0.55, libdb 5.3
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: initializing Mail::SpamAssassin (0)
Sep 4 08:25:34 b2 amavis[5628]: SpamAssassin debug facilities: info
Sep 4 08:25:35 b2 amavis[5629]: SA info: util: setuid: ruid=114 euid=114 rgid=120 120 egid=120 120
Sep 4 08:25:36 b2 amavis[5628]: SpamAssassin loaded plugins: AskDNS, AutoLearnThreshold, Bayes, BodyEval, Check, DKIM, DNSEval, FreeMail, HTMLEval, HTTPSMismatch, Hashcash, HeaderEval, ImageInfo, MIMEEval, MIMEHeader, Pyzor, Razor2, RelayEval, ReplaceTags, SPF, SpamCop, URIDNSBL, URIDetail, URIEval, VBounce, WLBLEval, WhiteListSubject
Sep 4 08:25:36 b2 amavis[5628]: SpamControl: init_pre_fork on SpamAssassin done
Sep 4 08:25:36 b2 amavis[5628]: extra modules loaded after daemonizing/chrooting: /etc/perl/Net/libnet.cfg, /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.24/auto/Net/SSLeay/autosplit.ix, /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.24/auto/Net/SSLeay/randomize.al, IO/Socket/SSL.pm, IO/Socket/SSL/PublicSuffix.pm, Mail/SpamAssassin/Plugin/FreeMail.pm, Mail/SpamAssassin/Plugin/SpamCop.pm, Net/Cmd.pm, Net/Config.pm, Net/SMTP.pm, Net/SSLeay.pm
Natomiast w nagłówku widzę coś takiego:

Kod: Zaznacz cały

X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at host
X-Spam-Flag: NO
X-Spam-Score: 3.329
X-Spam-Level: ***
X-Spam-Status: No, score=3.329 tagged_above=1 required=4.5
	tests=
Ma ktoś pomysł co mu nie pasuje?

ODPOWIEDZ