Debian 9 Problem z instalacją samby 4.7.5

Konfiguracja serwerów, usług, itp.
staneks
Posty: 34
Rejestracja: 13 listopada 2015, 12:41

Debian 9 Problem z instalacją samby 4.7.5

Post autor: staneks » 05 marca 2018, 19:51

Witam,
Podczas instalacji samby. Pobrałem wersję 4.7.5. Rozpakowałem. Gdy daję komendę: ./configure –-enable-selftest na końcu pokazuje mi się taki komunikat:

Kod: Zaznacz cały

 /usr/src/samba-4.7.5/source3/wscript:955: error: PAM support is enabled but prerequisite libraries or headers not found. Use --without-pam to disable PAM support
 
Próbowałem z innymi wersjami samby -- to samo

Pomóżcie, poniżej cały proces configure wraz z błędem:

Kod: Zaznacz cały

root@test:/usr/src/samba-4.7.5# ./configure –-enable-selftest
Checking for program gcc or cc      : /usr/bin/gcc
Checking for program cpp         : /usr/bin/cpp
Checking for program ar         : /usr/bin/ar
Checking for program ranlib       : /usr/bin/ranlib
Checking for gcc             : ok
Checking for program git         : not found
Check for -MD              : yes
Checking for program gdb         : /usr/bin/gdb
Checking build system          : Linux test 4.9.0-4-amd64 #1 SMP Debian 4.9.65-3+deb9u1 (2017-12-23) x86_64 GNU/Linux
Checking for header sys/utsname.h    : yes
Checking uname sysname type       : Linux
Checking uname machine type       : x86_64
Checking uname release type       : 4.9.0-4-amd64
Checking uname version type       : #1 SMP Debian 4.9.65-3+deb9u1 (2017-12-23)
Checking for header stdio.h       : yes
Checking simple C program        : ok
Checking compiler accepts ['-Werror']  : yes
Checking linker accepts ['-Wl,-rpath,.'] : yes
Checking for rpath library support    : ok
Checking for -Wl,--version-script support : ok
Checking compiler accepts ['-fvisibility=hidden', '-Werror'] : yes
Checking for HAVE_VISIBILITY_ATTR              : ok
Checking for library constructor support           : ok
Checking for library destructor support           : ok
Checking for __attribute__                  : ok

Checking for program perl                             : /usr/bin/perl
Checking for perl 5.0.0                              : ok 5.24.1
Checking for perl $Config{vendorprefix}:                     : '/usr'
PERL_ARCH_INSTALL_DIR:                              : '${LIBDIR}/perl5'
PERL_LIB_INSTALL_DIR:                               : '${DATADIR}/perl5'
PERL_INC:                                     : ['/etc/perl', '/usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24.1', '/usr/local/share/perl/5.24.1', '/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.24', '/usr/share/perl5', '/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.24', '/usr/share/perl/5.24', '/usr/local/lib/site_perl', '/usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base']

Checking for header linux/falloc.h                        : yes
Checking for header linux/ioctl.h                         : yes
Checking for getcwd                                : ok
Checking for fchown                                : ok
Checking for chmod                                : ok
Checking for fchmod                                : ok
Checking for mknod                                : ok
Checking for strtol                                : ok
Checking for strchr                                : ok
Checking for strupr                                : not found
Checking for macro strupr                             : not found
Checking for chflags                               : not found
Checking for macro chflags                            : not found
Checking for getrlimit                              : ok
Checking for fsync                                : ok
Checking for setpgid                               : ok
Checking for glob                                 : ok
Checking for strpbrk                               : ok
Checking for crypt16                               : not found
Checking for macro crypt16                            : not found
Checking for getauthuid                              : not found
Checking for macro getauthuid                           : not found
Checking for innetgr                               : ok
Checking for select                                : ok
Checking for rdchk                                : not found
Checking for macro rdchk                             : not found
Checking for getgrnam                               : ok
Checking for getgrent                               : ok
Checking for pathconf                               : ok
Checking for setpriv                               : not found
Checking for macro setpriv                            : not found
Checking for setgidx                               : not found
Checking for macro setgidx                            : not found
Checking for setuidx                               : not found
Checking for macro setuidx                            : not found
Checking for sysconf                               : ok
Checking for grantpt                               : ok
Checking for posix_openpt                             : ok
Checking for fallocate                              : ok
Checking for posix_fallocate                           : ok
Checking for fseeko                                : ok
Checking for setluid                               : not found
Checking for macro setluid                            : not found
Checking for getpwnam                               : ok
Checking for fdopendir                              : ok
Checking for fstatat                               : ok
Checking for clearenv                               : ok
Checking for strcasecmp                              : ok
Checking for fcvt                                 : ok
Checking for fcvtl                                : not found
Checking for macro fcvtl                             : not found
Checking for setlocale                              : ok
Checking for library rt                              : yes
Checking for nanosleep                              : ok
Checking for lutimes                               : ok
Checking for futimes                               : ok
Checking for utimensat                              : ok
Checking for futimens                               : ok
Checking for mlock                                : ok
Checking for munlock                               : ok
Checking for mlockall                               : ok
Checking for munlockall                              : ok
Checking for shmget                                : ok
Checking for shm_open                               : not found
Checking for macro shm_open                            : not found
Checking for shm_open                               : ok
Checking for yp_get_default_domain                        : ok
Checking for _dn_expand                              : not found
Checking for macro _dn_expand                           : not found
Checking for __dn_expand                             : ok
Checking for declaration of fdatasync                       : yes
Checking for declaration of readahead                       : yes
Checking for HAVE_LINUX_SPLICE                          : yes
Checking for declaration of splice                        : yes
Checking for kernel change notify support                     : yes
Checking for Linux kernel oplocks                         : yes
Checking for IRIX kernel oplock types                       : no
Checking for kernel share modes                          : yes
Checking for header fam.h                             : no
no suitable FAM library found
Checking for libarchive existence
Checking for header archive.h                           : no
Checking for DMAPI library existence
Checking for library dm                              : not found
Checking for dm_get_eventlist                           : not found
Checking for macro dm_get_eventlist                        : not found
Checking for library jfsdm                            : not found
Checking for dm_get_eventlist                           : not found
Checking for macro dm_get_eventlist                        : not found
Checking for library dmapi                            : not found
Checking for dm_get_eventlist                           : not found
Checking for macro dm_get_eventlist                        : not found
Checking for library xdsm                             : not found
Checking for dm_get_eventlist                           : not found
Checking for macro dm_get_eventlist                        : not found
Building without DMAPI support: no suitable DMAPI library found
Checking for member st_blocks in struct stat                   : yes
Checking for member st_blksize in struct stat                   : yes
Checking for member st_flags in struct stat                    : no
Checking for header replace.h                           : no
Checking whether blkcnt_t is 32 bit                        : no
Checking whether blkcnt_t is 64 bit                        : yes
Checking for library cap                             : not found
Checking for header sys/capability.h                       : no
Checking for cap_get_proc                             : not found
Checking for header sys/capability.h                       : no
Checking for header sys/capability.h                       : no
Checking for macro cap_get_proc                          : not found
Checking for broken nisplus include files                     : yes
Checking if the compiler will optimize out functions               : yes
Checking for LL suffix on long long integers                   : yes
Checking for _acl                                 : not found
Checking for macro _acl                              : not found
Checking for __acl                                : not found
Checking for macro __acl                             : not found
Checking for _chdir                                : not found
Checking for macro _chdir                             : not found
Checking for __chdir                               : not found
Checking for macro __chdir                            : not found
Checking for chflags                               : not found
Checking for macro chflags                            : not found
Checking for _close                                : not found
Checking for macro _close                             : not found
Checking for __close                               : ok
Checking for _closedir                              : not found
Checking for macro _closedir                           : not found
Checking for __closedir                              : not found
Checking for macro __closedir                           : not found
Checking for crypt16                               : not found
Checking for macro crypt16                            : not found
Checking for devnm                                : not found
Checking for macro devnm                             : not found
Checking for DNSServiceRegister                          : not found
Checking for macro DNSServiceRegister                       : not found
Checking for _dup                                 : not found
Checking for macro _dup                              : not found
Checking for __dup                                : not found
Checking for macro __dup                             : not found
Checking for _dup2                                : not found
Checking for macro _dup2                             : not found
Checking for __dup2                                : ok
Checking for endmntent                              : ok
Checking for execl                                : ok
Checking for _facl                                : not found
Checking for macro _facl                             : not found
Checking for __facl                                : not found
Checking for macro __facl                             : not found
Checking for _fchdir                               : not found
Checking for macro _fchdir                            : not found
Checking for __fchdir                               : not found
Checking for macro __fchdir                            : not found
Checking for _fcntl                                : not found
Checking for macro _fcntl                             : not found
Checking for __fcntl                               : ok
Checking for fcvtl                                : not found
Checking for macro fcvtl                             : not found
Checking for _fork                                : not found
Checking for macro _fork                             : not found
Checking for __fork                                : ok
Checking for _fstat                                : not found
Checking for macro _fstat                             : not found
Checking for __fstat                               : ok
Checking for __fxstat                               : ok
Checking for getauthuid                              : not found
Checking for macro getauthuid                           : not found
Checking for _getcwd                               : not found
Checking for macro _getcwd                            : not found
Checking for __getcwd                               : not found
Checking for macro __getcwd                            : not found
Checking for getdents                               : not found
Checking for macro getdents                            : not found
Checking for __getdents                              : not found
Checking for macro __getdents                           : not found
Checking for getgrset                               : not found
Checking for macro getgrset                            : not found
Checking for getmntent                              : ok
Checking for getpwanam                              : not found
Checking for macro getpwanam                           : not found
Checking for llseek                                : ok
Checking for _llseek                               : not found
Checking for macro _llseek                            : not found
Checking for __llseek                               : not found
Checking for macro __llseek                            : not found
Checking for _lseek                                : not found
Checking for macro _lseek                             : not found
Checking for __lseek                               : ok
Checking for _lstat                                : not found
Checking for macro _lstat                             : not found
Checking for __lstat                               : ok
Checking for __lxstat                               : ok
Checking for _open                                : not found
Checking for macro _open                             : not found
Checking for __open                                : ok
Checking for _opendir                               : not found
Checking for macro _opendir                            : not found
Checking for __opendir                              : not found
Checking for macro __opendir                           : not found
Checking for _pread                                : not found
Checking for macro _pread                             : not found
Checking for __pread                               : not found
Checking for macro __pread                            : not found
Checking for _pwrite                               : not found
Checking for macro _pwrite                            : not found
Checking for __pwrite                               : not found
Checking for macro __pwrite                            : not found
Checking for rdchk                                : not found
Checking for macro rdchk                             : not found
Checking for _read                                : not found
Checking for macro _read                             : not found
Checking for __read                                : ok
Checking for _readdir                               : not found
Checking for macro _readdir                            : not found
Checking for __readdir                              : not found
Checking for macro __readdir                           : not found
Checking for _seekdir                               : not found
Checking for macro _seekdir                            : not found
Checking for __seekdir                              : not found
Checking for macro __seekdir                           : not found
Checking for setgidx                               : not found
Checking for macro setgidx                            : not found
Checking for setluid                               : not found
Checking for macro setluid                            : not found
Checking for setmntent                              : ok
Checking for setpriv                               : not found
Checking for macro setpriv                            : not found
Checking for setuidx                               : not found
Checking for macro setuidx                            : not found
Checking for _stat                                : not found
Checking for macro _stat                             : not found
Checking for __stat                                : ok
Checking for statvfs                               : ok
Checking for strsignal                              : ok
Checking for strupr                                : not found
Checking for macro strupr                             : not found
Checking for sysctl                                : ok
Checking for sysctlbyname                             : not found
Checking for macro sysctlbyname                          : not found
Checking for __sys_llseek                             : not found
Checking for macro __sys_llseek                          : not found
Checking for _telldir                               : not found
Checking for macro _telldir                            : not found
Checking for __telldir                              : not found
Checking for macro __telldir                           : not found
Checking for _write                                : not found
Checking for macro _write                             : not found
Checking for __write                               : ok
Checking for __xstat                               : ok
Checking if can we convert from CP850 to UCS-2LE                 : yes
Checking if can we convert from UTF-8 to UCS-2LE                 : yes
building on linux2
Checking for library acl                             : yes
Checking for acl_get_file                             : ok
Checking for POSIX ACL support                          : yes
Checking whether acl_get_perm_np() is available                  : no
Checking for variable ACL_EVERYONE                        : no
vfs_fileid checking for statfs() and struct statfs.f_fsid             : yes
Checking whether the Linux 'fallocate' function is available           : yes
Checking whether Linux 'fallocate' supports hole-punching             : yes
Checking whether lseek supports hole/data seeking                 : yes
Checking whether Linux readahead is available                   : yes
Checking for declaration of readahead                       : yes
Checking for openat                                : yes
Checking for library aio                             : not found
Checking for io_submit                              : not found
Checking for macro io_submit                           : not found
Checking for header libaio.h                           : no
Checking for header libaio.h                           : no
Checking for linux kernel asynchronous io support                 : no
Checking if we can use msg_control for passing file descriptors          : yes
Checking if we can use msg_accrights for passing file descriptors         : no
Checking for program awk                             : /usr/bin/awk
Checking for header asm/types.h                          : yes
Checking for major macro                             : yes
Checking for minor macro                             : yes
Checking for member d_off in struct dirent                    : yes
Checking for setnetgrent                             : ok
Checking for getnetgrent                             : ok
Checking for endnetgrent                             : ok
Checking compiler accepts -Werror-implicit-function-declaration          : yes
Checking for setnetgrent prototype                        : yes
Checking for getnetgrent prototype                        : yes
Checking for endnetgrent prototype                        : yes
Checking for program cups-config                         : /usr/bin/cups-config
Checking for /usr/bin/cups-config                         : yes
Checking for header cups/cups.h                          : yes
Checking for header cups/language.h                        : yes
Checking for library cups                             : yes
Checking for httpConnect                             : ok
Checking for httpConnectEncrypt                          : ok
Checking for header ldap.h                            : yes
Checking for header lber.h                            : yes
Checking for header ldap_pvt.h                          : no
Checking for ber_tag_t                              : yes
Checking for library lber                             : yes
Checking for ber_scanf                              : ok
Checking for ber_sockbuf_add_io                          : ok
Checking for variable LDAP_OPT_SOCKBUF                      : yes
Checking for variable LBER_OPT_LOG_PRINT_FN                    : yes
Checking for library ldap                             : yes
Checking for ldap_init                              : ok
Checking for ldap_init_fd                             : ok
Checking for ldap_initialize                           : ok
Checking for ldap_set_rebind_proc                         : ok
Checking for ldap_add_result_entry                        : ok
Checking whether ldap_set_rebind_proc takes 3 arguments              : yes
Building with Active Directory support.
Checking for pututline                              : ok
Checking for pututxline                              : ok
Checking for updwtmp                               : ok
Checking for updwtmpx                               : ok
Checking for getutmpx                               : ok
Checking for getutxent                              : ok
Checking for member ut_name in struct utmp                    : yes
Checking for member ut_user in struct utmp                    : yes
Checking for member ut_id in struct utmp                     : yes
Checking for member ut_host in struct utmp                    : yes
Checking for member ut_time in struct utmp                    : yes
Checking for member ut_tv in struct utmp                     : yes
Checking for member ut_type in struct utmp                    : yes
Checking for member ut_pid in struct utmp                     : yes
Checking for member ut_exit.e_exit in struct utmp                 : yes
Checking for member ut_syslen in struct utmpx                   : no
Checking whether pututline returns pointer                    : yes
Checking if size of ((struct utmp *)NULL)->ut_line == 1              : no
Checking if size of ((struct utmp *)NULL)->ut_line == 2              : no
Checking if size of ((struct utmp *)NULL)->ut_line == 4              : no
Checking if size of ((struct utmp *)NULL)->ut_line == 8              : no
Checking if size of ((struct utmp *)NULL)->ut_line == 16             : no
Checking if size of ((struct utmp *)NULL)->ut_line == 32             : yes
Checking for header avahi-common/watch.h                     : no
Checking for header avahi-client/client.h                     : no
Checking for library avahi-client                         : not found
Checking for avahi_client_new                           : not found
Checking for macro avahi_client_new                        : not found
Checking for library avahi-common                         : not found
Checking for avahi_strerror                            : not found
Checking for macro avahi_strerror                         : not found
Checking for header pam/pam_appl.h                        : no
--with-pam=yes but pam_appl.h not found
Checking for library pam                             : not found
Checking for pam_get_data                             : not found
Checking for macro pam_get_data                          : not found
--with-pam=yes but pam_modules.h not found
Checking for header security/pam_ext.h                      : no
Checking for header security/_pam_macros.h                    : no
Checking for header pam/pam_ext.h                         : no
Checking for header pam/_pam_macros.h                       : no
Checking for library pam                             : not found
Checking for pam_vsyslog                             : not found
Checking for macro pam_vsyslog                          : not found
Checking whether PAM_RHOST is available                      : no
Checking whether PAM_TTY is available                       : no
Checking whether PAM_RADIO_TYPE is available                   : no
/usr/src/samba-4.7.5/source3/wscript:955: error: PAM support is enabled but prerequisite libraries or headers not found. Use --without-pam to disable PAM support.
root@test:/usr/src/samba-4.7.5#
Ostatnio zmieniony 05 marca 2018, 21:03 przez dedito, łącznie zmieniany 2 razy.

Awatar użytkownika
dedito
Moderator
Posty: 3152
Rejestracja: 18 listopada 2013, 21:07
Lokalizacja: Gliwice

Re: DEBIAN 9 Problem z instalacją samby 4.7.5

Post autor: dedito » 05 marca 2018, 21:04

Czemu nie zainstalujesz samby z repozytoriów?

staneks
Posty: 34
Rejestracja: 13 listopada 2015, 12:41

Re: DEBIAN 9 Problem z instalacją samby 4.7.5

Post autor: staneks » 05 marca 2018, 21:39

Instaluje się 4.5.xx.
Konfiguruje active directory. Postępuję zgodnie z instrukcją : https://www.it-adamczyk.pl/warsztaty/do ... acja-2017/

Ok udało się :)

Awatar użytkownika
dedito
Moderator
Posty: 3152
Rejestracja: 18 listopada 2013, 21:07
Lokalizacja: Gliwice

Re: DEBIAN 9 Problem z instalacją samby 4.7.5

Post autor: dedito » 05 marca 2018, 22:35

W takim razie proszę o krótkie podsumowanie i oznaczenie wątku.

staneks
Posty: 34
Rejestracja: 13 listopada 2015, 12:41

Re: DEBIAN 9 Problem z instalacją samby 4.7.5

Post autor: staneks » 05 marca 2018, 22:51

dałem komendę: ./configure --enable-debug --enable-selftest. Nie wiem czemu w /etc nie ma katalogu samba

Awatar użytkownika
dedito
Moderator
Posty: 3152
Rejestracja: 18 listopada 2013, 21:07
Lokalizacja: Gliwice

Re: DEBIAN 9 Problem z instalacją samby 4.7.5

Post autor: dedito » 06 marca 2018, 09:12

To co się w takim razie udało?

staneks
Posty: 34
Rejestracja: 13 listopada 2015, 12:41

Re: DEBIAN 9 Problem z instalacją samby 4.7.5

Post autor: staneks » 06 marca 2018, 14:29

Dałem komendę: dałem komendę: ./configure --enable-debug --enable-selftest
Potem make
Potem make install. Na żadnym etapie nie było błędów a w /etc samby brak

Awatar użytkownika
dedito
Moderator
Posty: 3152
Rejestracja: 18 listopada 2013, 21:07
Lokalizacja: Gliwice

Re: DEBIAN 9 Problem z instalacją samby 4.7.5

Post autor: dedito » 06 marca 2018, 14:47

No teraz pojawiło się jakieś make i make install.
Jakie jest powód wyboru akurat tej wersji?

Korzystanie z Debiana jest proste tylko trzeba stosować się do paru prostych zasad (zwłaszcza gdy jest się początkującym):
1. Używaj repozytoriów zgodnych z dokumentacją Debiana, inne można używać tylko jeśli jasno jest stwierdzone, że są przeznaczone dla Debiana w konkretnej edycji. Jakiekolwiek inne mieszanie repozytoriów "niedebianowych" bez odpowiedniej wiedzy to proszenie się o uszkodzenie systemu.
2. Korzystaj z opisów na wiki Debiana (czasem są przestarzałe)
3. Programy instaluj za pośrednictwem repozytoriów.
4. Aktualizuj regularnie system.
5. Przeczytaj chociaż raz w życiu Debian reference, poradnik instalacji, a jak chcesz więcej to poradnik dla administratorów.
To chyba tyle.

staneks
Posty: 34
Rejestracja: 13 listopada 2015, 12:41

Re: DEBIAN 9 Problem z instalacją samby 4.7.5

Post autor: staneks » 06 marca 2018, 14:55

Jest najnowsza, ale nie ma to znaczenia. Jak próbowałem z starszymi to problem ten sam.

Awatar użytkownika
dedito
Moderator
Posty: 3152
Rejestracja: 18 listopada 2013, 21:07
Lokalizacja: Gliwice

Re: DEBIAN 9 Problem z instalacją samby 4.7.5

Post autor: dedito » 06 marca 2018, 14:58

Skoro nie ma znaczenia zainstaluj z repozytoriów Debiana.

Zablokowany