Postfix - 3 adresy IP i 3 domeny

Konfiguracja serwerów, usług, itp.
Buster
Posty: 1
Rejestracja: 26 września 2017, 09:37

Postfix - 3 adresy IP i 3 domeny

Post autor: Buster » 26 września 2017, 09:57

Witam.
Mam pewien problem, a może to nie problem, tylko ma tak być.
Staram się skonfigurować Postfixa do wysyłania poczty dla 3 domen z konkretnych adresów: domena.1 z adresu.1, domena.2 z adresu.2 itd. Niby działa, ale w nagłówku otrzymanej wiadomości mam dwa pola Received. W pierwszym są dane serwera wysyłającego, a w drugim dane klienta. O pole z danymi klienta się nie czepiam, natomiast dane serwera wysyłającego się w ogóle nie zgadzają.Np dla domeny.2 czy domeny.3 pojawia się adres.1. A tak nie chciałem. Pomoże ktoś w poprawieniu konfiguracji?
Zamieszczam pliki main.cf oraz master.cf.

main.cf

Kod: Zaznacz cały

#soft_bounce = no
queue_directory = /var/spool/postfix
command_directory = /usr/sbin
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
mail_owner = postfix
#default_privs = nobody
myhostname = host.domena.1
mydomain = domena.1
#myorigin = $myhostname
#myorigin = $mydomain
inet_interfaces = all
inet_protocols=ipv4
#proxy_interfaces =
#proxy_interfaces = 1.2.3.4
#mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
#mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain
#mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain,
#mail.$mydomain, www.$mydomain, ftp.$mydomain
local_recipient_maps = unix:passwd.byname $alias_maps
unknown_local_recipient_reject_code = 550
#mynetworks_style = class
#mynetworks_style = subnet
#mynetworks_style = host
mynetworks = $config_directory/mynetworks
relay_domains = $mydestination
#relayhost = [an.ip.add.ress]
#relay_recipient_maps = hash:/etc/postfix/relay_recipients
#in_flow_delay = 1s
#alias_maps = dbm:/etc/aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases
#alias_maps = hash:/etc/aliases, nis:mail.aliases
#alias_maps = netinfo:/aliases
#alias_database = dbm:/etc/aliases
#alias_database = dbm:/etc/mail/aliases
#alias_database = hash:/etc/aliases
#alias_database = hash:/etc/aliases, hash:/opt/majordomo/aliases
#recipient_delimiter = +
home_mailbox = Maildir/
#mail_spool_directory = /var/mail
#mail_spool_directory = /var/spool/mail
#mailbox_command = /some/where/procmail
#mailbox_command = /some/where/procmail -a "$EXTENSION"
#mailbox_transport = lmtp:unix:/file/name
#mailbox_transport = cyrus
#fallback_transport = lmtp:unix:/file/name
#fallback_transport = cyrus
#fallback_transport =
#luser_relay = $user@other.host
#luser_relay = $local@other.host
#luser_relay = admin+$local
#header_checks = regexp:/etc/postfix/header_checks
#fast_flush_domains = $relay_domains
smtpd_banner = $myhostname ESMTP $mail_name ($mail_version)
#local_destination_concurrency_limit = 2
#default_destination_concurrency_limit = 20
debug_peer_level = 2
#debug_peer_list = some.domain
debugger_command =
     PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin
     ddd $daemon_directory/$process_name $process_id & sleep 5
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail
newaliases_path = /usr/bin/newaliases
mailq_path = /usr/bin/mailq
setgid_group = postdrop
html_directory = no
manpage_directory = /usr/local/man
sample_directory = /etc/postfix
readme_directory = no


disable_vrfy_command  = yes
smtpd_recipient_limit  = 250
biff          = no
# (note this setting below only affects LOCAL mail delivery agent, not virtual mailboxes)
mailbox_size_limit   = 1073741824
maximal_queue_lifetime = 5d
message_size_limit   = 80000000
delay_warning_time   = 4h
default_process_limit  = 50
append_dot_mydomain   = no
parent_domain_matches_subdomains =smtpd_sasl_auth_enable     = yes
smtpd_sasl_security_options   = noanonymous
broken_sasl_auth_clients    = yes
smtpd_sasl_path         = postfix
smtpd_sasl_local_domain     =
smtpd_sasl_authenticated_header = yes

smtp_use_tls           = yes
smtpd_use_tls          = yes
smtpd_tls_auth_only       = no
#smtpd_tls_CAfile        = /usr/local/ssl/ca.pem
#smtpd_tls_key_file        = /usr/local/ssl/key.pem
#smtpd_tls_cert_file       = /usr/local/ssl/cert.pem
#smtpd_tls_CAfile        = /usr/local/ssl/cert.crt
smtpd_tls_key_file        = /usr/local/ssl/smtp.ofertait.pl.key
smtpd_tls_cert_file       = /usr/local/ssl/smtp.ofertait.pl.crt
smtpd_tls_session_cache_database = btree:/etc/postfix/tls_smtpd_scache
smtpd_tls_loglevel        = 1
smtpd_tls_received_header    = yes

proxy_read_maps =
 $local_recipient_maps,
 $mydestination,
 $virtual_alias_maps,
 $virtual_alias_domains,
 $virtual_mailbox_maps,
 $virtual_mailbox_domains,
 $relay_recipient_maps,
 $relay_domains,
 $canonical_maps,
 $sender_canonical_maps,
 $recipient_canonical_maps,
 $relocated_maps,
 $transport_maps,
 $mynetworks,
 $smtpd_recipient_restrictions

###################################################################################
### DEFINE OUR SMTPD RESTRICTIONS, RELAY CONTROL, RBL BLOCKING ETC
smtpd_helo_restrictions =
smtpd_client_restrictions =
smtpd_sender_restrictions =

smtpd_recipient_restrictions =
  check_client_access proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-client-access.cf,
  check_sender_access proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-sender-access.cf,
  check_recipient_access proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-recipient-access.cf,
  permit_sasl_authenticated,
  permit_mynetworks,
  reject_unauth_destination,
  reject_invalid_helo_hostname,
  reject_non_fqdn_sender,
  reject_non_fqdn_recipient,
  reject_unknown_sender_domain,
  reject_unknown_recipient_domain,
#  reject_rbl_client list.dsbl.org,
  reject_rbl_client cbl.abuseat.org,
  reject_rbl_client dnsbl.njabl.org,
  permit

smtpd_data_restrictions =
  reject_unauth_pipelining,
  permit

###################################################################################
### Virtual alias config
virtual_alias_domains  = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-alias-domains.cf
virtual_alias_maps   = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-alias-maps.cf,
             proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-to-alias-maps.cf

###################################################################################
### Virtual mailbox config
# virtual_mailbox_domains : A list of all the virtual mailbox domains
# virtual_mailbox_base : This value will be prepended to all the virtual_mailbox_maps
# virtual_mailbox_maps : Virtual email addr to disk location mappings
# virtual_mailbox_limit : Maximal size of an individual mailbox/Maildir file

virtual_mailbox_domains = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-domains.cf
virtual_mailbox_base  = /var/vmail
virtual_mailbox_maps  = proxy:mysql:/etc/postfix/mysql-virtual-mailbox-maps.cf
virtual_mailbox_limit  = 20480000

virtual_transport    = maildrop
maildrop_destination_recipient_limit = 1


smtpd_milters  = inet:127.0.0.1:8891
non_smtpd_milters = $smtpd_milters
milter_default_action  = accept
milter_protocol     = 2
master.cf

Kod: Zaznacz cały

smtp   inet n    -    n    -    -    smtpd
adres.ip.1:submission inet n    -    n    -    -    smtpd
# -o smtpd_tls_security_level=encrypt
 -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
 -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
 -o smtpd_client_restrictions=
 -o smtpd_helo_restrictions=
 -o smtpd_sender_restrictions=reject_sender_login_mismatch,permit
 -o receive_override_options=no_header_body_checks,no_address_mappings
 -o smtpd_sender_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
 -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain,permit_sasl_authenticated,reject
 -o myhostname=host.domena.1
 -o mydomain=domena.1
 -o smtp_bind_address=adres.ip.1
 -o smtp_helo_name=host.domena.1
# -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
adres.ip.2:submission inet n    -    n    -    -    smtpd
# -o smtpd_tls_security_level=encrypt
 -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
 -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
 -o smtpd_client_restrictions=
 -o smtpd_helo_restrictions=
 -o smtpd_sender_restrictions=reject_sender_login_mismatch,permit
 -o receive_override_options=no_header_body_checks,no_address_mappings
 -o smtpd_sender_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
 -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain,permit_sasl_authenticated,reject
 -o myhostname=host.domena.2
 -o mydomain=domena.2
 -o smtp_bind_address=adres.ip.2
 -o smtp_helo_name=host.domena.2
# -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
adres.ip.3:submission inet n    -    n    -    -    smtpd
# -o smtpd_tls_security_level=encrypt
 -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
 -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
 -o smtpd_client_restrictions=
 -o smtpd_helo_restrictions=
 -o smtpd_sender_restrictions=reject_sender_login_mismatch,permit
 -o receive_override_options=no_header_body_checks,no_address_mappings
 -o smtpd_sender_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
 -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain,permit_sasl_authenticated,reject
 -o myhostname=host.domena.3
 -o mydomain=domena.3
 -o smtp_bind_address=adres.ip.3
 -o smtp_helo_name=host.domnea.3
# -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING

smtps   inet n    -    n    -    -    smtpd
 -o smtpd_tls_wrappermode=yes
 -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
# -o smtpd_client_restrictions=permit_sasl_authenticated,reject
# -o milter_macro_daemon_name=ORIGINATING
#628    inet n    -    n    -    -    qmqpd
pickup  fifo n    -    n    60   1    pickup
cleanup  unix n    -    n    -    0    cleanup
qmgr   fifo n    -    n    300   1    qmgr
#qmgr   fifo n    -    n    300   1    oqmgr
tlsmgr  unix -    -    n    1000?  1    tlsmgr
rewrite  unix -    -    n    -    -    trivial-rewrite
bounce  unix -    -    n    -    0    bounce
defer   unix -    -    n    -    0    bounce
trace   unix -    -    n    -    0    bounce
verify  unix -    -    n    -    1    verify
flush   unix n    -    n    1000?  0    flush
proxymap unix -    -    n    -    -    proxymap
proxywrite unix -    -    n    -    1    proxymap
smtp   unix -    -    n    -    -    smtp
# When relaying mail as backup MX, disable fallback_relay to avoid MX loops
relay   unix -    -    n    -    -    smtp
    -o smtp_fallback_relay=
#    -o smtp_helo_timeout=5 -o smtp_connect_timeout=5
showq   unix n    -    n    -    -    showq
error   unix -    -    n    -    -    error
retry   unix -    -    n    -    -    error
discard  unix -    -    n    -    -    discard
local   unix -    n    n    -    -    local
virtual  unix -    n    n    -    -    virtual
lmtp   unix -    -    n    -    -    lmtp
anvil   unix -    -    n    -    1    anvil
scache  unix -    -    n    -    1    scache
maildrop unix -    n    n    -    10    pipe
 flags=DRhu user=vmail argv=/usr/local/bin/maildrop -d ${recipient}

ODPOWIEDZ