[+] apache2 htdigset

Konfiguracja serwerów, usług, itp.
b0l5
Posty: 29
Rejestracja: 30 grudnia 2016, 10:30

[+] apache2 htdigset

Post autor: b0l5 » 14 maja 2017, 21:37

Witam,
postawiłem u siebie apache2 (debian jessie) i do jednego z folderów chciałem zrobić zabezpieczenie na hasło, ale coś hasło się nie pojawia. Męczę się już z tym z pół dnia i brakuje mi pomysłów jak rozwiązać ten problem. Tak więc od początku. Włączyłem moduł auth_digest

Kod: Zaznacz cały

root@dedi-par-63159:/etc/apache2/sites-available$ ls /etc/apache2/mods-enabled/
access_compat.load authn_file.load deflate.load mpm_prefork.conf reqtimeout.load   status.conf
alias.conf     authz_core.load dir.conf   mpm_prefork.load rewrite.load    status.load
alias.load     authz_host.load dir.load   negotiation.conf setenvif.conf
auth_basic.load   authz_user.load env.load   negotiation.load setenvif.load
auth_digest.load  autoindex.conf  filter.load  php5.conf     socache_shmcb.load
authn_core.load   autoindex.load  mime.conf   php5.load     ssl.conf
authn_dbm.load   deflate.conf   mime.load   reqtimeout.conf  ssl.load
Później edytowałem pliczek w /etc/apache2/sites-available/default

Kod: Zaznacz cały

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@localhost

DocumentRoot /var/www/html
<Directory />
 Options FollowSymLinks
 AllowOverride All
</Directory>
<Directory /var/www/html/>
 Options -Indexes FollowSymLinks MultiViews
 AllowOverride None
 Order allow,deny
 allow from all
</Directory>

ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
<Directory "/usr/lib/cgi-bin">
 AllowOverride None
 Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
 Order allow,deny
 Allow from all
</Directory>

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit, alert, emerg.
LogLevel warn

CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

<Location /test>
 AuthType Digest
 AuthName "test"
 AuthDigestDomain /var/www/html/test/ http://62.*.*.*/test
 AuthDigestProvider file
 AuthUserFile /etc/apache2/.htdigset
 Require valid-user
 SetEnv R_ENV "/var/www/html/test"
</Location>
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
ServerAdmin webmaster@localhost
ServerName 62.*.*.*:443

SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.pem

DocumentRoot /var/www/html/
<Directory />
 Options FollowSymLinks
 AllowOverride All
</Directory>
<Directory /var/www/html/>
 Options -Indexes FollowSymLinks MultiViews
 AllowOverride None
 Order allow,deny
 allow from all
</Directory>

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log

# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit, alert, emerg.
LogLevel warn

CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

<Location /test>
 AuthType Digest
 AuthName "test"
 AuthDigestDomain /var/www/html/test/ http://62.*.*.*/test
 AuthDigestProvider file
 AuthUserFile /etc/apache2/.htdigset
 Require valid-user
 SetEnv R_ENV "/var/www/html/test"
</Location>
</VirtualHost>
Na koniec ustawiłem hasło:
sudo htdigest -c /etc/apache2/.htdigset test root

I jeszcze zrobiłem w tym folderze test plik .htaccess, ale i to nic nie dało. Okno logowania w dalszym ciągu się nie pojawia i po http i po https
Ostatnio zmieniony 01 lipca 2017, 13:18 przez b0l5, łącznie zmieniany 2 razy.

Awatar użytkownika
pawkrol
Moderator
Posty: 910
Rejestracja: 03 kwietnia 2011, 10:25

Re: apache2 htdigset

Post autor: pawkrol » 15 maja 2017, 07:44

Nie lepiej ssl + Auth Basic ?

Kod: Zaznacz cały

.
.
     AuthName "Nagios Access"
     AuthType Basic
     AuthUserFile /usr/local/sign/htpasswd.users
     Require valid-user
.
.
Jak wygląda url po którym chcesz wejść. Czy tak http://domain.com/test ?

b0l5
Posty: 29
Rejestracja: 30 grudnia 2016, 10:30

Re: apache2 htdigset

Post autor: b0l5 » 15 maja 2017, 22:03

@pawkrol, dokładnie tak wygląda adres. Czyli to co zamieściłeś dać w .htaccess a tamto z pliku /etc/apache2/sites-available/default usunąć?

Awatar użytkownika
pawkrol
Moderator
Posty: 910
Rejestracja: 03 kwietnia 2011, 10:25

Re: apache2 htdigset

Post autor: pawkrol » 16 maja 2017, 07:41

Daj tak w konfiguracji apache i zobacz czy zadziała(Swoją usuń):

Kod: Zaznacz cały

<Location /test>
     AuthName "Nagios Access"
     AuthType Basic
     AuthUserFile /usr/local/sign/htpasswd.users
     Require valid-user
</Location>
Ścieżki do własnej edycji. Co masz w pliku .htaccess?

b0l5
Posty: 29
Rejestracja: 30 grudnia 2016, 10:30

Re: apache2 htdigset

Post autor: b0l5 » 16 maja 2017, 21:24

Dałem tak jak powiedziałeś czyli:
mój default wygląda tak:

Kod: Zaznacz cały

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@localhost

<Location /test>
     AuthName "Nagios Access"
     AuthType Basic
     AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd
     Require valid-user
</Location>

</VirtualHost>
.htaccess siedzi w folderze test i wygląda tak:

Kod: Zaznacz cały

<Directory "/var/www/html/test">
  AuthType Basic
  AuthName Documents
  AuthBasicProvider file
  AuthUserFile "/etc/apache2/.htpasswd"
  Require valid-user
</Directory>
poszedł restart apache
I w dalszym ciągu nie ma autoryzacji.

Nie mam pojęcia o co już chodzi i czemu nie działa. Niby wszystko mam moduły etc. a nic nie chce chodzić.

Awatar użytkownika
pawkrol
Moderator
Posty: 910
Rejestracja: 03 kwietnia 2011, 10:25

Re: apache2 htdigset

Post autor: pawkrol » 17 maja 2017, 07:51

Zastanów się najpierw jak chcesz ograniczyć dostęp:
Po URL - Location
Względem ścieżki - Directory
Usuń ten wpis z .htaccess i w konfiguracji apache2 daj albo wpis z Location albo Directory. Musi działać
Na czym sprawdzasz czy jest autoryzacja?
Co mówią logi ?

b0l5
Posty: 29
Rejestracja: 30 grudnia 2016, 10:30

Re: apache2 htdigset

Post autor: b0l5 » 01 lipca 2017, 13:15

problem rozwiązany dzięki

Zablokowany