nVidia - instalacja sterowników

Zagadnienia dotyczące menadżerów okien, środowisk graficznych - X, KDE, GNOME, Fluxbox, XFCE., Compiz itp.
pioter2a
Posty: 9
Rejestracja: 14 lipca 2007, 22:25
Lokalizacja: Kadzid³o

Post autor: pioter2a » 27 kwietnia 2008, 18:38

Kod: Zaznacz cały

nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Sun Apr 27 18:34:27 2008

option status:
 license pre-accepted  : false
 update         : false
 force update      : false
 expert         : false
 uninstall        : false
 driver info       : false
 precompiled interfaces : true
 no ncurses color    : false
 query latest version  : false
 OpenGL header files   : true
 no questions      : false
 silent         : false
 no recursion      : false
 no backup        : false
 kernel module only   : false
 sanity         : false
 add this kernel     : false
 no runlevel check    : false
 no network       : false
 no ABI note       : false
 no RPMs         : false
 no kernel module    : false
 force SELinux      : default
 no X server check    : false
 force tls        : (not specified)
 X install prefix    : (not specified)
 X library install path : (not specified)
 X module install path  : (not specified)
 OpenGL install prefix  : (not specified)
 OpenGL install libdir  : (not specified)
 utility install prefix : (not specified)
 utility install libdir : (not specified)
 doc install prefix   : (not specified)
 kernel name       : (not specified)
 kernel include path   : (not specified)
 kernel source path   : (not specified)
 kernel output path   : (not specified)
 kernel install path   : (not specified)
 proc mount point    : /proc
 ui           : (not specified)
 tmpdir         : /tmp
 ftp mirror       : [url]ftp://download.nvidia.com[/url]
 RPM file list      : (not specified)

Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
  ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
  rom the NVIDIA ftp site ([url]ftp://download.nvidia.com[/url])? (Answer: No)
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; this means
  that the installer will need to compile a new kernel interface.
-> Performing CC sanity check with CC="cc".
-> Performing CC version check with CC="cc".
ERROR: Unable to find the kernel source tree for the currently running kernel. 
    Please make sure you have installed the kernel source files for your
    kernel and that they are properly configured; on Red Hat Linux systems,
    for example, be sure you have the 'kernel-source' or 'kernel-devel' RPM
    installed. If you know the correct kernel source files are installed,
    you may specify the kernel source path with the '--kernel-source-path'
    command line option.
ERROR: Installation has failed. Please see the file
    '/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions
    on fixing installation problems in the README available on the Linux
    driver download page at [url]www.nvidia.com[/url].
Co jest nie tak?

Liseeeek
Posty: 86
Rejestracja: 13 kwietnia 2007, 00:14

Post autor: Liseeeek » 28 kwietnia 2008, 01:51

psv, Dzięki mam ten sam problem mam nadzieje ze się z nim uporam

lupinek
Posty: 11
Rejestracja: 16 kwietnia 2008, 23:11

Post autor: lupinek » 28 kwietnia 2008, 11:09

Ja zrobiłem

Kod: Zaznacz cały

apt-get install linux-kbuild*
apt-get install linux-headers-2.6*
i sterowniki zainstalowały się bez problemów.

zalbox
Posty: 3
Rejestracja: 27 kwietnia 2008, 06:33
Lokalizacja: Gdañsk

Post autor: zalbox » 29 kwietnia 2008, 22:11

Witam,

Wszystko robię zgodnie z poradnikiem Kaki, aby zainstalować stery do mojego GF 7300 GT Sonic. Jednak, gdy edytuję xorg.conf i zmienię driver z "nv" na "nvidia", to gdm nie chce wystartować :/ Wywala info, że xorg.conf jest źle skonfigurowany i aby odpalić gdm muszę poprawić xorga.

Oczywiście, gdy zmienię z powrotem "nvidia" na "nv", to gdm wstaje bez najmniejszego buntu...

Nie mam zielonego pojęcia co robić, pomóżcie [poniżej wklejam mój /var/log/nvidia-installer.log]

Kod: Zaznacz cały

nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Tue Apr 29 21:45:58 2008

option status:
 license pre-accepted  : false
 update         : false
 force update      : false
 expert         : false
 uninstall        : false
 driver info       : false
 precompiled interfaces : true
 no ncurses color    : false
 query latest version  : false
 OpenGL header files   : true
 no questions      : false
 silent         : false
 no recursion      : false
 no backup        : false
 kernel module only   : false
 sanity         : false
 add this kernel     : false
 no runlevel check    : false
 no network       : false
 no ABI note       : false
 no RPMs         : false
 no kernel module    : false
 force SELinux      : default
 no X server check    : false
 force tls        : (not specified)
 X install prefix    : (not specified)
 X library install path : (not specified)
 X module install path  : (not specified)
 OpenGL install prefix  : (not specified)
 OpenGL install libdir  : (not specified)
 utility install prefix : (not specified)
 utility install libdir : (not specified)
 doc install prefix   : (not specified)
 kernel name       : (not specified)
 kernel include path   : (not specified)
 kernel source path   : (not specified)
 kernel output path   : (not specified)
 kernel install path   : (not specified)
 proc mount point    : /proc
 ui           : (not specified)
 tmpdir         : /tmp
 ftp mirror       : [url]ftp://download.nvidia.com[/url]
 RPM file list      : (not specified)

Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> There appears to already be a driver installed on your system (version: 169.
  07). As part of installing this driver (version: 169.07), the existing driv
  er will be uninstalled. Are you sure you want to continue? ('no' will abort
  installation) (Answer: Yes)
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
  ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
  rom the NVIDIA ftp site ([url]ftp://download.nvidia.com[/url])? (Answer: No)
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; this means
  that the installer will need to compile a new kernel interface.
-> Performing CC sanity check with CC="cc".
-> Performing CC version check with CC="cc".
-> Kernel source path: '/lib/modules/2.6.18-6-686/build'
-> Kernel output path: '/lib/modules/2.6.18-6-686/build'
-> Performing rivafb check.
-> Performing nvidiafb check.
-> Performing Xen check.
-> Cleaning kernel module build directory.
  executing: 'cd ./usr/src/nv; make clean'...
-> Building kernel module:
  executing: 'cd ./usr/src/nv; make module SYSSRC=/lib/modules/2.6.18-6-686/bu
  ild SYSOUT=/lib/modules/2.6.18-6-686/build'...
  NVIDIA: calling KBUILD...
  make CC=cc KBUILD_VERBOSE=1 -C /lib/modules/2.6.18-6-686/build SUBDIRS=/tmp
  /selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv modules
  test -e include/linux/autoconf.h -a -e include/config/auto.conf || (		\
  	echo;								\
  	echo " ERROR: Kernel configuration is invalid.";		\
  	echo "     include/linux/autoconf.h or include/config/auto.conf are mis
  sing.";	\
  	echo "     Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it
  .";	\
  	echo;								\
  	/bin/false)
  mkdir -p /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv/.tmp_versio
  ns
  rm -f /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv/.tmp_versions/
  *
  make -f scripts/Makefile.build obj=/tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-p
  kg1/usr/src/nv
   cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv/.nv.o.d
  -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include -D__KERNEL__ -
  Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstrict-prototype
  s -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-co
  mmon -Os -pipe -msoft-float -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i686 -mregp
  arm=3 -ffreestanding -Iinclude/asm-i386/mach-default -fomit-frame-pointer -
  fno-stack-protector -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign -I/tmp/s
  elfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-
  type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-
  multichar -Werror -MD  -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D__KERNEL_
  _ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"169.07\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG 
  -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nv)" -D"KBUILD_
  MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pk
  g1/usr/src/nv/.tmp_nv.o /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src
  /nv/nv.c
  In file included from include/linux/list.h:8,
          from include/linux/lockdep.h:12,
          from include/linux/spinlock_types.h:12,
          from include/linux/spinlock.h:78,
          from include/linux/capability.h:45,
          from include/linux/sched.h:44,
          from include/linux/module.h:9,
          from /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/n
  v/nv-linux.h:59,
          from /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/n
  v/nv.c:14:
  include/linux/prefetch.h: In function ‘prefetch_range’:
  include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
  rithmetic
  In file included from include/linux/dmapool.h:14,
          from include/linux/pci.h:564,
          from /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/n
  v/nv-linux.h:86,
          from /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/n
  v/nv.c:14:
  include/asm/io.h: In function ‘check_signature’:
  include/asm/io.h:245: warning: wrong type argument to increment
  /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In function â€
  ˜__nv_setup_pat_entries’:
  /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv/nv.c:944: warning: c
  omparison between signed and unsigned
  /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In function â€
  ˜__nv_restore_pat_entries’:
  /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv/nv.c:970: warning: c
  omparison between signed and unsigned
  /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In function â€
  ˜nv_kern_cpu_callback’:
  /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1283: warning: 
  comparison between signed and unsigned
  /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1290: warning: 
  comparison between signed and unsigned
   cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv/.nv-vm.
  o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include -D__KERNEL
  __ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstrict-proto
  types -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -pipe -msoft-float
  -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i686 -mregparm=3 -ffreestanding -Iinclu
  de/asm-i386/mach-default -fomit-frame-pointer -fno-stack-protector -Wdeclar
  ati
  on-after-statement -Wno-pointer-sign -I/tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.
  07-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-s
  ubscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -MD  -Wsign-
  compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_
  STRING=\"169.07\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -
  D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nv_vm)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" 
  -c -o /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv/.tmp_nv-vm.o /
  tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv/nv-vm.c
  In file included from include/linux/list.h:8,
          from include/linux/lockdep.h:12,
          from include/linux/spinlock_types.h:12,
          from include/linux/spinlock.h:78,
          from include/linux/capability.h:45,
          from include/linux/sched.h:44,
          from include/linux/module.h:9,
          from /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/n
  v/nv-linux.h:59,
          from /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/n
  v/nv-vm.c:14:
  include/linux/prefetch.h: In function ‘prefetch_range’:
  include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
  rithmetic
  In file included from include/linux/dmapool.h:14,
          from include/linux/pci.h:564,
          from /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/n
  v/nv-linux.h:86,
          from /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/n
  v/nv-vm.c:14:
  include/asm/io.h: In function ‘check_signature’:
  include/asm/io.h:245: warning: wrong type argument to increment
   cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv/.os-agp
  .o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include -D__KERNE
  L__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstrict-prot
  otypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -pipe -msoft-floa
  t -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i686 -mregparm=3 -ffreestanding
  -Iinclude/asm-i386/mach-default -fomit-frame-pointer -fno-stack-protector 
  -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign -I/tmp/selfgz4670/NVIDIA-Lin
  ux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wform
  at -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -M
  D  -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -D
  NV_VERSION_STRING=\"169.07\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DMODULE -D"KBUILD_S
  TR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(os_agp)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_S
  TR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv/.t
  mp_os-agp.o /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv/os-agp.c
  In file included from include/linux/list.h:8,
          from include/linux/lockdep.h:12,
          from include/linux/spinlock_types.h:12,
          from include/linux/spinlock.h:78,
          from include/linux/capability.h:45,
          from include/linux/sched.h:44,
          from include/linux/module.h:9,
          from /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/n
  v/nv-linux.h:59,
          from /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/n
  v/os-agp.c:24:
  include/linux/prefetch.h: In function ‘prefetch_range’:
  include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
  rithmetic
  In file included from include/linux/dmapool.h:14,
          from include/linux/pci.h:564,
          from /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/n
  v/nv-linux.h:86,
          from /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/n
  v/os-agp.c:24:
  include/asm/io.h: In function ‘check_signature’:
  include/asm/io.h:245: warning: wrong type argument to increment
   cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv/.os-int
  erface.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include -D_
  _KERNEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstric
  t-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-
  common -Os -pipe -msoft-float -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i686 -mre
  gparm=3 -ffreestanding -Iinclude/asm-i386/mach-default -fomit-frame-pointer 
  -fno-stack-protector -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign -I/tmp/
  selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn
  -type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno
  -multichar -Werror -MD  -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D__KERNEL
  __ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"169.07\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG 
  -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(os_interface)" 
  -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86
  -169.07-pkg1/usr/src/nv/.tmp_os-interface.o /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86
  -169.07-pkg1/usr/src/nv/os-interface.c
  In file included from include/linux/list.h:8,
          from include/linux/lockdep.h:12,
          from include/linux/spinlock_types.h:12,
          from include/linux/spinlock.h:78,
          from include/linux/capability.h:45,
          from include/linux/sched.h:44,
          from include/linux/module.h:9,
          from /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/n
  v/nv-linux.h:59,
          from /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/n
  v/os-interface.c:26:
  include/linux/prefetch.h: In function ‘prefetch_range’:
  include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
  rithmetic
  In file included from include/linux/dmapool.h:14,
          from include/linux/pci.h:564,
          from /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/n
  v/nv-linux.h:86,
          from /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/n
  v/os-interface.c:26:
  include/asm/io.h: In function ‘check_signature’:
  include/asm/io.h:245: warning: wrong type argument to increment
   cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv/.os-reg
  istry.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include -D__
  KERNEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstrict
  -prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -pipe -msoft
  -float -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i686 -mregparm=3 -ffreestanding 
  -Iinclude/asm-i386/mach-default -fomit-frame-pointer -fno-stack-protector -
  Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign -I/tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linu
  x-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wforma
  t -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -MD
   -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV
  _VERSION_STRING=\"169.07\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DMODULE -D"KBUILD_STR
  (s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(os_registry)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUIL
  D_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv
  /.tmp_os-registry.o /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv/
  os-registry.c
  In file included from include/linux/list.h:8,
          from include/linux/lockdep.h:12,
          from include/linux/spinlock_types.h:12,
          from include/linux/spinlock.h:78,
          from include/linux/capability.h:45,
          from include/linux/sched.h:44,
          from include/linux/module.h:9,
          from /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/n
  v/nv-linux.h:59,
          from /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/n
  v/os-registry.c:15:
  include/linux/prefetch.h: In function ‘prefetch_range’:
  include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
  rithmetic
  In file included from include/linux/dmapool.h:14,
          from include/linux/pci.h:564,
          from /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/n
  v/nv-linux.h:86,
          from /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/n
  v/os-registry.c:15:
  include/asm/io.h: In function ‘check_signature’:
  include/asm/io.h:245: warning: wrong type argument to increment
   cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv/.nv-i2c
  .o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include -D__KERNE
  L__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstrict-prot
  otypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -pipe -msoft-floa
  t -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i686 -mregparm=3 -ffreestanding -Iinc
  lude/asm-i386/mach-default -fomit-frame-pointer -fno-stack-protector -Wdecl
  aration-after-statement -Wno-pointer-sign -I/tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86
  -169.07-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wc
  har-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -MD  -W
  sign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VER
  SION_STRING=\"169.07\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=
  #s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nv_i2c)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvi
  dia)" -c -o /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv/.tmp_nv-
  i2c.o /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv/nv-i2c
  .c
  In file included from include/linux/list.h:8,
          from include/linux/lockdep.h:12,
          from include/linux/spinlock_types.h:12,
          from include/linux/spinlock.h:78,
          from include/linux/capability.h:45,
          from include/linux/sched.h:44,
          from include/linux/module.h:9,
          from /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/n
  v/nv-linux.h:59,
          from /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/n
  v/nv-i2c.c:8:
  include/linux/prefetch.h: In function ‘prefetch_range’:
  include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
  rithmetic
  In file included from include/linux/dmapool.h:14,
          from include/linux/pci.h:564,
          from /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/n
  v/nv-linux.h:86,
          from /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/n
  v/nv-i2c.c:8:
  include/asm/io.h: In function ‘check_signature’:
  include/asm/io.h:245: warning: wrong type argument to increment
   cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv/.nvacpi
  .o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include -D__KERNE
  L__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstrict-prot
  otypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -pipe -msoft-floa
  t -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i686 -mregparm=3 -ffreestanding -Iinc
  lude/asm-i386/mach-default -fomit-frame-pointer -fno-stack-protector -Wdecl
  aration-after-statement -Wno-pointer-sign -I/tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86
  -169.07-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wc
  har-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -MD  -W
  sign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VER
  SION_STRING=\"169.07\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=
  #s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nvacpi)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvi
  dia)" -c -o /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pk
  g1/usr/src/nv/.tmp_nvacpi.o /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr
  /src/nv/nvacpi.c
  In file included from include/linux/list.h:8,
          from include/linux/lockdep.h:12,
          from include/linux/spinlock_types.h:12,
          from include/linux/spinlock.h:78,
          from include/linux/capability.h:45,
          from include/linux/sched.h:44,
          from include/linux/module.h:9,
          from /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/n
  v/nv-linux.h:59,
          from /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/n
  v/nvacpi.c:15:
  include/linux/prefetch.h: In function ‘prefetch_range’:
  include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
  rithmetic
  In file included from include/linux/dmapool.h:14,
          from include/linux/pci.h:564,
          from /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/n
  v/nv-linux.h:86,
          from /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/n
  v/nvacpi.c:15:
  include/asm/io.h: In function ‘check_signature’:
  include/asm/io.h:245: warning: wrong type argument to increment
   ld -m elf_i386 -m elf_i386 -r -o /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-
  pkg1/usr/src/nv/nvidia.o /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/sr
  c/nv/nv-kernel.o /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv/nv.
  o /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv/nv-vm.o /tmp/selfg
  z4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv/os-agp.o /tmp/selfgz4670/NVIDI
  A-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv/os-interface.o /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Lin
  ux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv/os-registry.o /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86
  -169.07-pkg1/usr/src/nv/nv-i2c.o /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg
  1/usr/src/nv/nvacpi.o
   Building modules, stage 2.
  make -rR -f /usr/src/linux-headers-2.6.18-6-686/scripts/Makefile.modpost
   scripts/mod/modpost -m -i /usr/src/linux-headers-2.6.18-6-686/Module.symv
  ers -I /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv/Module.symver
  s -o /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv/Module.symvers 
  /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv/nvidia.o
   cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv/.nvidia
  .mod.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.1.2/include -D__K
  ERNEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstrict-
  prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -pipe -msoft-
  float -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i686 -mregparm=3 -ffreestanding -
  Iinclude/asm-i386/mach-default -fomit-frame-pointer -fno-stack-protector -W
  declaration-after-statement -Wno-pointer-sign  -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBU
  ILD_BASENAME=KBUILD_STR(nvidia.mod)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" 
  -DMODULE -c -o /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv/nvidi
  a.mod.o /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv/nvidia.mod.c
   ld -m elf_i386 -m elf_i386 -r -o /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-p
  kg1/usr/src/nv/nvidia.ko /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/sr
  c/nv/nvidia.o /tmp/selfgz4670/NVIDIA-Linux-x86-169.07-pkg1/usr/src/nv/nvidia
  .mod.o
  NVIDIA: left KBUILD.
-> done.
-> Kernel module compilation complete.
-> Kernel messages:
  Adding 497944k swap on /dev/hda5. Priority:-1 extents:1 across:497944k
  EXT3 FS on hda2, internal journal
  loop: loaded (max 8 devices)
  ieee1394: sbp2: Driver forced to serialize I/O (serialize_io=1)
  ieee1394: sbp2: Try serialize_io=0 for better performance
  device-mapper: ioctl: 4.7.0-ioctl (2006-06-24) initialised:
  [email]dm-devel@redhat.com[/email]
  kjournald starting. Commit interval 5 seconds
  EXT3 FS on hda3, internal journal
  EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
  ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
  ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
  lp0: using parport0 (interrupt-driven).
  ppdev: user-space parallel port driver
  NET: Registered protocol family 10
  lo: Disabled Privacy Extensions
  IPv6 over IPv4 tunneling driver
  eth1: no IPv6 routers present
  Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones
  nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
  ACPI: PCI Interrupt Link [APC6] enabled at IRQ 16
  ACPI: PCI Interrupt 0000:02:00.0[A] -> Link [APC6] -> GSI 16 (level, low) ->
  IRQ 58
  PCI: Setting latency timer of device 0000:02:00.0 to 64
  NVRM: loading NVIDIA Linux x86 Kernel Module 1.0-8776 Mon Oct 16 21:56:04
  PDT 2006
  PCI: Setting latency timer of device 0000:02:00.0 to 64
  NVRM: loading NVIDIA UNIX x86 Kernel Module 169.07 Thu Dec 13 18:42:56 PST
  2007
WARNING: nvidia-installer was forced to guess the X library path '/usr/lib' and
     X module path '/usr/lib/xorg/modules'; these paths were not queryable
     from the system. If X fails to find the NVIDIA X driver module,
     please install the `pkg-config` utility and the X.Org SDK/development
     package for your distribution and reinstall the driver.
-> Installing both new and classic TLS OpenGL libraries.
-> Parsing log file:
-> done.
-> Validating previous installation:
-> Unable to access previously installed file
  '/usr/lib/tls/libnvidia-tls.so.169.07' (No such file or directory).
-> The previously installed file '/usr/share/man/man1/nvidia-xconfig.1.gz' has
  a different checksum (1218494620) than when it was installed (2743544254). 
  /usr/share/man/man1/nvidia-xconfig.1.gz will not be uninstalled.
-> The previously installed file '/usr/share/man/man1/nvidia-settings.1.gz' has
  a different checksum (266678237) than when it was installed (4205212658). 
  /usr/share/man/man1/nvidia-settings.1.gz will not be uninstalled.
-> The previously installed file '/usr/bin/nvidia-settings' has a different
  checksum (1336106824) than when it was installed (509298991). 
  /usr/bin/nvidia-settings will not be uninstalled.
-> The previously installed file '/usr/bin/nvidia-xconfig' has a different
  checksum (59430617) than when it was installed (3866304943). 
  /usr/bin/nvidia-xconfig will not be uninstalled.
-> The previously installed file '/usr/bin/nvidia-bug-report.sh' has a
  different checksum (2774419135) than when it was installed (2916287668). 
  /usr/bin/nvidia-bug-report.sh will not be uninstalled.
-> Unable to access previously installed symlink '/usr/lib/libGL.so' (No such
  file or directory).
-> The previously installed symlink '/usr/lib/tls/libnvidia-tls.so.1' has
  target 'libnvidia-tls.so.1.0.8776', but it was installed with target
  'libnvidia-tls.so.169.07'. /usr/lib/tls/libnvidia-tls.so.1 will not be
  uninstalled.
-> The previously installed symlink
  '/usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so' has target
  'libglx.so.1.0.8776', but it was installed with target 'libglx.so.169.07'. 
  /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so will not be uninstalled.
-> done.
WARNING: Your driver installation has been altered since it was initially
     installed; this may happen, for example, if you have since installed
     the NVIDIA driver through a mechanism other than nvidia-installer
     (such as your distribution's native package management system). 
     nvidia-installer will attempt to uninstall as best it can. Please see
     the file '/var/log/nvidia-installer.log' for details.
-> Uninstalling NVIDIA Accelerated Graphics Driver for Linux-x86 (1.0-16907
  (169.07)):
-> done.
-> Uninstallation of existing driver: NVIDIA Accelerated Graphics Driver for
  Linux-x86 (169.07) is complete.
-> Searching for conflicting X files:
-> done.
-> Searching for conflicting OpenGL files:
-> done.
-> Installing 'NVIDIA Accelerated Graphics Driver for Linux-x86' (169.07):
  executing: '/sbin/ldconfig'...
  executing: '/sbin/depmod -aq'...
-> done.
-> Driver file installation is complete.
-> Running post-install sanity check:
-> done.
-> Post-install sanity check passed.
-> Shared memory test passed.
-> Running runtime sanity check:
-> done.
-> Runtime sanity check passed.
-> Would you like to run the nvidia-xconfig utility to automatically update you
  r X configuration file so that the NVIDIA X driver will be used when you res
  tart X? Any pre-existing X configuration file will be backed up. (Answer: N
  o)
-> Installation of the NVIDIA Accelerated Graphics Driver for Linux-x86
  (version: 169.07) is now complete. Please update your XF86Config or
  xorg.conf file as appropriate; see the file
  /usr/share/doc/NVIDIA_GLX-1.0/README.txt for details.
Byłbym wdzięczny za pomoc ;)

Szupien
Posty: 46
Rejestracja: 26 kwietnia 2008, 12:14

Post autor: Szupien » 01 maja 2008, 19:09

o co z tym chodzi:

Kod: Zaznacz cały

CC=/usr/bin/gcc-4.1 ./NVIDIA*

prof
Posty: 11
Rejestracja: 22 kwietnia 2008, 10:54

Post autor: prof » 04 maja 2008, 18:48

ze sterownikami ze strony nvidii mialem spory problem, wysypywaly mi iksy co chwile. To byla chyba wina jajka i mojej karty, a raczej spelnienia zaleznosci nv440mx + 2.6.24-1-486. Czasami powodowaly zwis systemu (konsola tez nie dzialala).
Taka sama sytuacja byla na Archu i tym samym jadrze, wiec postanowilem zrobic to troche inaczej. Moze sie komus przyda. Wlasciwie nie wiem jaka jest roznica w instalatorze ze strony a metoda ktorej uzylem. Wazne ze dziala.

Instalujemy naglowki - czyli standard:

Kod: Zaznacz cały

apt-get install linux-headers-`uname -r`
Dla starszych kart instalujemy:

Kod: Zaznacz cały

apt-get install nvidia-kernel-common nvidia-kernel-legacy-96xx-source module-assistant
Piszemy

Kod: Zaznacz cały

m-a prepare

Kod: Zaznacz cały

m-a build nvidia-kernel-legacy-96xx

Kod: Zaznacz cały

m-a install nvidia-kernel-legacy-96xx

Kod: Zaznacz cały

depmod -a
teraz instalujemy:

Kod: Zaznacz cały

apt-get install nvidia-glx-legacy-96xx nvidia-settings
Dalej edytujemy xorg.conf standardowo (nv na nvidia itd)
testujemy tez standardowo jako zwykly user:

Kod: Zaznacz cały

$ glxinfo | grep -i direct

Nie wiem czy w repo etcha sa te sterowniki wiec mozna dodac do listy repo:

Kod: Zaznacz cały

deb [url]http://ftp.pl.debian.org/debian/[/url] sid main non-free contrib
po czym update.

W repo chyba nie ma tych starszych legacy 72xx. Dla nowszych kart z wszystkiego usuwamy 'legacy-96xx', ale zdaje sie ze w nowych kartach nie powinno byc problemow, wiec wtedy najlepiej instalowac sterowniki normalnie wg opisu kaki :)

andrek
Posty: 26
Rejestracja: 05 lipca 2007, 18:34
Lokalizacja: Zamo¶æ

Post autor: andrek » 04 maja 2008, 20:08

Będąc na jajku 2.6.24.1, po próbie instalacji linux-headers-`uname -r` pojawia się:

Kod: Zaznacz cały

The following packages have unmet dependencies:
 linux-headers-2.6.24-1-686: Depends: linux-kbuild-2.6.24 but it is not installable
E: Broken packages
Natomiast na 2.6.25 po komendzie m-a build nvidia-kernel-legacy-96xx pojawia się:
Obrazek
(proszę zobaczyć)
Dodatkowo, odpalenie binarki sterownika z nvidia.com kończy się tym:
http://wklej.org/txt/6445708c14

prof
Posty: 11
Rejestracja: 22 kwietnia 2008, 10:54

Post autor: prof » 04 maja 2008, 22:34

andrek pisze:Będąc na jajku 2.6.24.1, po próbie instalacji linux-headers-`uname -r` pojawia się:

Kod: Zaznacz cały

The following packages have unmet dependencies:
 linux-headers-2.6.24-1-686: Depends: linux-kbuild-2.6.24 but it is not installable
E: Broken packages
zobacz:

Kod: Zaznacz cały

apt-get purge linux-headers-2.6.25-1-686 linux-kbuild-2.6.25

Kod: Zaznacz cały

apt-ger install linux-headers-2.6.24-1-686 linux-kbuild-2.6.24
[/code]

andrek
Posty: 26
Rejestracja: 05 lipca 2007, 18:34
Lokalizacja: Zamo¶æ

Post autor: andrek » 05 maja 2008, 12:49

Ok, w koncu dzialaja mi sterowniki nvidii na kernelu 2.6.25 z repo sida.
Trzeba bylo dodac repo siduxa :

Kod: Zaznacz cały

deb [url]http://sidux.com/debian/[/url] sid main contrib non-free firmware fix.main fix.contrib fix.non-free
deb-src [url]http://sidux.com/debian/[/url] sid main contrib non-free firmware fix.main fix.contrib fix.non-free
i zainstalowac linux-kbuild-2.6.25 z tego wlasnie repo.
Potem odpalic pod CLI spatchowane sterowniki nvidii [ uzywajac patch'a z http://www.nvnews.net/vbulletin/showthread.php?t=110088 ] i wszystko dziala.
( sorry za brak polskich liter ale nvidia-xconfig wycielo mi odpowiedni wpis w xorg.conf ;) )

bastard79
Posty: 41
Rejestracja: 06 maja 2008, 14:19

Post autor: bastard79 » 06 maja 2008, 14:22

prof pisze:ze sterownikami ze strony nvidii mialem spory problem, wysypywaly mi iksy co chwile. To byla chyba wina jajka i mojej karty, a raczej spelnienia zaleznosci nv440mx + 2.6.24-1-486. Czasami powodowaly zwis systemu (konsola tez nie dzialala).
Taka sama sytuacja byla na Archu i tym samym jadrze, wiec postanowilem zrobic to troche inaczej. Moze sie komus przyda. Wlasciwie nie wiem jaka jest roznica w instalatorze ze strony a metoda ktorej uzylem. Wazne ze dziala.

Instalujemy naglowki - czyli standard:

Kod: Zaznacz cały

apt-get install linux-headers-`uname -r`
Dla starszych kart instalujemy:

Kod: Zaznacz cały

apt-get install nvidia-kernel-common nvidia-kernel-legacy-96xx-source module-assistant
Piszemy

Kod: Zaznacz cały

m-a prepare

Kod: Zaznacz cały

m-a build nvidia-kernel-legacy-96xx

Kod: Zaznacz cały

m-a install nvidia-kernel-legacy-96xx

Kod: Zaznacz cały

depmod -a
teraz instalujemy:

Kod: Zaznacz cały

apt-get install nvidia-glx-legacy-96xx nvidia-settings
Dalej edytujemy xorg.conf standardowo (nv na nvidia itd)
testujemy tez standardowo jako zwykly user:

Kod: Zaznacz cały

$ glxinfo | grep -i direct

Nie wiem czy w repo etcha sa te sterowniki wiec mozna dodac do listy repo:

Kod: Zaznacz cały

deb [url]http://ftp.pl.debian.org/debian/[/url] sid main non-free contrib
po czym update.

W repo chyba nie ma tych starszych legacy 72xx. Dla nowszych kart z wszystkiego usuwamy 'legacy-96xx', ale zdaje sie ze w nowych kartach nie powinno byc problemow, wiec wtedy najlepiej instalowac sterowniki normalnie wg opisu kaki :)
przymierzam się do tej motody bo wygląda dość prosto, powiedz mi jeszcze tylko jak często trzeba wykonywać powyższe czynności, bo rozumiem że przy każdej zmianie kernela, ale czy kazdy upgrade X tez bedzie mnie zmuszal do robienia sterów ? jakie sa objawy po zmianie kernela ? czy w ogole wstaje czy tez trzeba zmienić na nv, przekompilować sterownik i zmienić na nvidia ?

Zablokowany