jak aktualizowa

Ogólne pytania dotyczące systemu
dzidziathc
Posty: 41
Rejestracja: 12 lipca 2008, 18:56

jak aktualizować jądro

Post autor: dzidziathc » 21 lipca 2008, 17:21

Jako ze mam problemy z instalacja sterowników nvidi chce zmienic sobie jajko Jak mam wgrac nowsze jadro? Chodzi mi o zmiane jajka 2.6.25-2 na 2.6.25-4 lub cofniecie na 2.6.41
Czy musze kompilowac jajka? Czy jest jakis inny sposob zeby wgrac nowe jadro tak jak w mandrivie?

Danthez
Posty: 52
Rejestracja: 13 lipca 2007, 12:28
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: Danthez » 22 lipca 2008, 11:48

W repozytorium Lenny jest jeszcze jądro 2.6.22 natomiast ja używam jądra 2.6.26 z eksperymentalnego źródła pakietów oto ono:

Kod: Zaznacz cały

deb [url]http://kernel-archive.buildserver.net/debian-kernel/[/url] trunk main
Stąd instalujesz gotową paczkę i dalej patrzysz co się dzieje. Możesz mieć problem na razie bo nie ma jeszcze linux-kbuild 2.6.26 więc jak chcesz teraz, zaraz mieć to musisz skompilować jądro sam.

dzidziathc
Posty: 41
Rejestracja: 12 lipca 2008, 18:56

Post autor: dzidziathc » 22 lipca 2008, 14:10

A jak sam skompiluje to nie bede potrzebowal kernel-kbuild? Bo jakis cudem udalo mi sie to zrobic ale grafiki dalej nie moge zainstalowac. Podczas instalacji sh NVIDIA bla bla bla juz pokazuje mi sie pasek postepu (na wczesniejszym jajku tego nie bylo) i wyskakuje mi ze "unable to build the Nvidia kernel module"

to moj log

Kod: Zaznacz cały

nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Tue Jul 22 13:01:28 2008

option status:
 license pre-accepted  : false
 update         : false
 force update      : false
 expert         : false
 uninstall        : false
 driver info       : false
 precompiled interfaces : true
 no ncurses color    : false
 query latest version  : false
 OpenGL header files   : true
 no questions      : false
 silent         : false
 no recursion      : false
 no backup        : false
 kernel module only   : false
 sanity         : false
 add this kernel     : false
 no runlevel check    : false
 no network       : false
 no ABI note       : false
 no RPMs         : false
 no kernel module    : false
 force SELinux      : default
 no X server check    : false
 no cc version check   : false
 force tls        : (not specified)
 X install prefix    : (not specified)
 X library install path : (not specified)
 X module install path  : (not specified)
 OpenGL install prefix  : (not specified)
 OpenGL install libdir  : (not specified)
 utility install prefix : (not specified)
 utility install libdir : (not specified)
 doc install prefix   : (not specified)
 kernel name       : (not specified)
 kernel include path   : (not specified)
 kernel source path   : (not specified)
 kernel output path   : (not specified)
 kernel install path   : (not specified)
 proc mount point    : /proc
 ui           : (not specified)
 tmpdir         : /tmp
 ftp mirror       : [url]ftp://download.nvidia.com[/url]
 RPM file list      : (not specified)

Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
  ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
  rom the NVIDIA ftp site ([url]ftp://download.nvidia.com[/url])? (Answer: No)
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; this means
  that the installer will need to compile a new kernel interface.
-> Performing CC sanity check with CC="cc".
-> Performing CC version check with CC="cc".
-> Kernel source path: '/lib/modules/2.6.26/source'
-> Kernel output path: '/lib/modules/2.6.26/build'
-> Performing rivafb check.
-> Performing nvidiafb check.
-> Performing Xen check.
-> Cleaning kernel module build directory.
  executing: 'cd ./usr/src/nv; make clean'...
-> Building kernel module:
  executing: 'cd ./usr/src/nv; make module SYSSRC=/lib/modules/2.6.26/source S
  YSOUT=/lib/modules/2.6.26/build'...
  NVIDIA: calling KBUILD...
  make CC=cc KBUILD_OUTPUT=/lib/modules/2.6.26/build KBUILD_VERBOSE=1 -C /lib/
  modules/2.6.26/source SUBDIRS=/tmp/selfgz4304/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg
  1/usr/src/nv modules
  make -C /lib/modules/2.6.26/build \
  	KBUILD_SRC=/usr/src/linux-2.6.26 \
  	KBUILD_EXTMOD="/tmp/selfgz4304/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv" 
  -f /usr/src/linux-2.6.26/Makefile \
  	modules
  test -e include/linux/autoconf.h -a -e include/config/auto.conf || (		\
  	echo;								\
  	echo " ERROR: Kernel configuration is invalid.";		\
  	echo "     include/linux/autoconf.h or include/config/auto.conf are mis
  sing.";	\
  	echo "     Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it
  .";	\
  	echo;								\
  	/bin/false)
  mkdir -p /tmp/selfgz4304/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv/.tmp_ver
  sions ; rm -f /tmp/selfgz4304/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv/.tm
  p_versions/*
  make -f /usr/src/linux-2.6.26/scripts/Makefile.build obj=/tmp/selfgz4304/NVI
  DIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv
   cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz4304/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv/.nv.
  o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.3.1/include -D__KERNEL
  __ -Iinclude -Iinclude2 -I/usr/src/linux-2.6.26/include -include include/lin
  ux/autoconf.h -I/tmp/selfgz4304/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv 
  -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-c
  ommon -Werror-implicit-function-declaration -Os -fno-stack-protector -m32 -m
  soft-float -mregparm=3 -freg-struct-return -mpreferred-stack-boundary=2 -mar
  ch=i686 -ffreestanding -DCONFIG_AS_CFI=1 -DCONFIG_AS_CFI_SIGNAL_FRAME=1 -pip
  e -Wno-sign-compare -fno-asynchronous-unwind-tables -mno-sse -mno-mmx -mno-s
  se2 -mno-3dnow -I/usr/src/linux-2.6.26/include/asm-x86/mach-default -Iinclud
  e/asm-x86/mach-default -fomit-frame-pointer -Wdeclaration-after-statement -W
  no-pointer-sign -I/tmp/selfgz4304/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/n
  v -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparen
  theses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -
  MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DN
  V_VERSION_STRING=\"173.14.05\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DMODULE -D"KBUILD_
  STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nv)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(
  nvidia)" -c -o /tmp/selfgz4304/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv/.t
  mp_nv.o /tmp/selfgz4304/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv/nv.c
  In file included from include/linux/list.h:6,
          from include/linux/preempt.h:11,
          from include/linux/spinlock.h:49,
          from include/linux/seqlock.h:29,
          from include/linux/time.h:8,
          from include/linux/timex.h:57,
          from include/linux/sched.h:54,
          from include/linux/utsname.h:35,
          from /tmp/selfgz4304/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/sr
  c/nv/nv-linux.h:19,
          from /tmp/selfgz4304/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/sr
  c/nv/nv.c:14:
  include/linux/prefetch.h: In function ‘prefetch_range’:
  include/linux/prefetch.h:57: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
  rithmetic
  In file included from include/asm/dma-mapping.h:9,
          from include/linux/dma-mapping.h:52,
          from include/asm-generic/pci-dma-compat.h:7,
          from include/asm/pci.h:92,
          from include/linux/pci.h:948,
          from /tmp/selfgz4304/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/sr
  c/nv/nv-linux.h:86,
          from /tmp/selfgz4304/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/sr
  c/nv/nv.c:14:
  include/linux/scatterlist.h: In function ‘sg_virt’:
  include/linux/scatterlist.h:199: warning: pointer of type ‘void *’ used 
  in arithmetic
  In file included from /tmp/selfgz4304/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/sr
  c/nv/nv-linux.h:109,
          from /tmp/selfgz4304/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/sr
  c/nv/nv.c:14:
  include/linux/highmem.h: In function ‘zero_user_segments’:
  include/linux/highmem.h:134: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
  rithmetic
  include/linux/highmem.h:134: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
  rithmetic
  include/linux/highmem.h:134: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
  rithmetic
  include/linux/highmem.h:134: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
  rithmetic
  include/linux/highmem.h:137: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
  rithmetic
  include/linux/highmem.h:137: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
  rithmetic
  include/linux/highmem.h:137: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
  rithmetic
  include/linux/highmem.h:137: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
  rithmetic
  /tmp/selfgz4304/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In function
  ‘nvos_proc_create’:
  /tmp/selfgz4304/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv/nv.c:614: error: 
  ‘proc_root_driver’ undeclared (first use in this function)
  /tmp/selfgz4304/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv/nv.c:614: error: 
  (Each undeclared identifier is reported only once
  /tmp/selfgz4304/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv/nv.c:614: error: 
  for each function it appears in.)
  /tmp/selfgz4304/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In function
  ‘nv_kern_vma_nopage’:
  /tmp/selfgz4304/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1846: error:
  ‘NOPAGE_SIGBUS’ undeclared (first use in this function)
  /tmp/selfgz4304/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv/nv.c: At top leve
  l:
  /tmp/selfgz4304/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1853: error:
  unknown field ‘nopage’ specified in initializer
  /tmp/selfgz4304/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1853: warnin
  g: initialization from incompatible pointer type
  make[4]: *** [/tmp/selfgz4304/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/src/nv/nv.
  o] Błąd 1
  make[3]: *** [_module_/tmp/selfgz4304/NVIDIA-Linux-x86-173.14.05-pkg1/usr/sr
  c/nv] Błąd 2
  make[2]: *** [sub-make] Błąd 2
  NVIDIA: left KBUILD.
  nvidia.ko failed to build!
  make[1]: *** [module] Błąd 1
  make: *** [module] Błąd 2
-> Error.
ERROR: Unable to build the NVIDIA kernel module.
ERROR: Installation has failed. Please see the file
    '/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions
    on fixing installation problems in the README available on the Linux
    driver download page at [url]www.nvidia.com[/url].

Awatar użytkownika
3ndriu
Beginner
Posty: 246
Rejestracja: 15 kwietnia 2007, 18:00
Lokalizacja: Chodzież

Post autor: 3ndriu » 22 lipca 2008, 16:28

Ja przy tym klikam chyba na "yes" i instalacja leci dalej.

Danthez
Posty: 52
Rejestracja: 13 lipca 2007, 12:28
Lokalizacja: Warszawa

Post autor: Danthez » 22 lipca 2008, 20:42

A jesteś pewien, że masz wszystkie wymagane pakiety?

[ Dodano: 2008-07-25, 20:49 ]
tak na marginesie tutaj jest metoda budowania paczki linux-kbuild gdy nie ma jej jeszcze w repo dla naszego jądra

Kod: Zaznacz cały

http://forum.dug.net.pl/viewtopic.php?pid=94873

ODPOWIEDZ