[+]xfce4-power-manager-settings nie działa

Tematy związane z oprogramowaniem, instalacją, konfiguracją
Awatar użytkownika
korbielow
Beginner
Posty: 281
Rejestracja: 29 marca 2014, 20:37

[+]xfce4-power-manager-settings nie działa

Post autor: korbielow » 09 stycznia 2018, 15:18

Witam!
Zauważyłem, że nie wyłącza mi się ekran ani komputer nie przechodzi w stan wstrzymania mimo iż to mam tak ustawione. Jedynie jak pokrywa laptopa zostanie zamknieta to przechodzi w stan wstrzymania.

Obrazek

Kod: Zaznacz cały

root@debian:/home/rafal# cat /etc/debian_version 
9.3
root@debian:/home/rafal# xfce4-power-manager -V

Xfce Power Manager 1.4.4

Part of the Xfce Goodies Project
http://goodies.xfce.org

Licensed under the GNU GPL.

root@debian:/home/rafal# ps -ef | grep xfce4-power-manager
rafal   1300   1 0 sty04 ?    00:00:09 xfce4-power-manager
root   16742 15777 0 15:16 pts/0  00:00:00 grep xfce4-power-manager
root@debian:/home/rafal# xfce4-power-manager -q
root@debian:/home/rafal# xfce4-power-manager --debug --no-daemon
TRACE[xfpm-main.c:192] xfpm_start(): Starting the power manager

(xfce4-power-manager:17314): xfce4-power-manager-WARNING **: Unable to connect to session manager : Nie udało się połączyć z menadżerem sesji: SESSION_MANAGER environment variable not defined
TRACE[xfpm-xfconf.c:631] xfpm_xfconf_init(): lock screen FALSE
TRACE[xfpm-xfconf.c:164] xfpm_xfconf_load(): Using default configuration for general-notification
TRACE[xfpm-xfconf.c:164] xfpm_xfconf_load(): Using default configuration for critical-power-level
TRACE[xfpm-xfconf.c:164] xfpm_xfconf_load(): Using default configuration for show-brightness-popup
TRACE[xfpm-xfconf.c:164] xfpm_xfconf_load(): Using default configuration for handle-brightness-keys
TRACE[xfpm-xfconf.c:164] xfpm_xfconf_load(): Using default configuration for critical-power-action
TRACE[xfpm-xfconf.c:164] xfpm_xfconf_load(): Using default configuration for hibernate-button-action
TRACE[xfpm-xfconf.c:164] xfpm_xfconf_load(): Using default configuration for sleep-button-action
TRACE[xfpm-xfconf.c:164] xfpm_xfconf_load(): Using default configuration for brightness-level-on-ac
TRACE[xfpm-xfconf.c:164] xfpm_xfconf_load(): Using default configuration for brightness-level-on-battery
TRACE[xfpm-xfconf.c:164] xfpm_xfconf_load(): Using default configuration for brightness-slider-min-level
TRACE[xfpm-xfconf.c:164] xfpm_xfconf_load(): Using default configuration for dpms-enabled
TRACE[xfpm-xfconf.c:164] xfpm_xfconf_load(): Using default configuration for dpms-on-battery-sleep
TRACE[xfpm-xfconf.c:164] xfpm_xfconf_load(): Using default configuration for dpms-on-battery-off
TRACE[xfpm-xfconf.c:164] xfpm_xfconf_load(): Using default configuration for dpms-sleep-mode
TRACE[xfpm-xfconf.c:164] xfpm_xfconf_load(): Using default configuration for inactivity-on-battery
TRACE[xfpm-xfconf.c:164] xfpm_xfconf_load(): Using default configuration for inactivity-sleep-mode-on-ac
TRACE[xfpm-xfconf.c:164] xfpm_xfconf_load(): Using default configuration for inactivity-sleep-mode-on-battery
TRACE[xfpm-xfconf.c:164] xfpm_xfconf_load(): Using default configuration for brightness-on-ac
TRACE[xfpm-xfconf.c:164] xfpm_xfconf_load(): Using default configuration for brightness-on-battery
TRACE[xfpm-xfconf.c:164] xfpm_xfconf_load(): Using default configuration for network-manager-sleep
TRACE[xfpm-xfconf.c:164] xfpm_xfconf_load(): Using default configuration for logind-handle-power-key
TRACE[xfpm-xfconf.c:164] xfpm_xfconf_load(): Using default configuration for logind-handle-suspend-key
TRACE[xfpm-xfconf.c:164] xfpm_xfconf_load(): Using default configuration for logind-handle-hibernate-key
TRACE[xfpm-polkit.c:314] xfpm_polkit_init_data(): Using unix session polkit subject
TRACE[xfpm-polkit.c:406] xfpm_polkit_check_auth_intern(): Action=org.freedesktop.login1.power-off is authorized=TRUE
TRACE[xfpm-polkit.c:406] xfpm_polkit_check_auth_intern(): Action=org.freedesktop.login1.reboot is authorized=TRUE
TRACE[xfpm-polkit.c:406] xfpm_polkit_check_auth_intern(): Action=org.freedesktop.login1.suspend is authorized=TRUE
TRACE[xfpm-polkit.c:406] xfpm_polkit_check_auth_intern(): Action=org.freedesktop.login1.hibernate is authorized=TRUE
TRACE[xfpm-power.c:958] xfpm_power_get_power_devices(): Power device detected at : /org/freedesktop/UPower/devices/line_power_AC
TRACE[xfpm-power.c:916] xfpm_power_add_device(): 'line-power' device added
TRACE[xfpm-power.c:958] xfpm_power_get_power_devices(): Power device detected at : /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0
TRACE[xfpm-power.c:916] xfpm_power_add_device(): 'battery' device added
TRACE[xfpm-power.c:926] xfpm_power_add_device(): Battery device type 'battery' detected at: /org/freedesktop/UPower/devices/battery_BAT0
TRACE[xfpm-button.c:183] xfpm_button_xevent_key(): Grabbed key 124 : ((XfpmButtonKey) BUTTON_POWER_OFF)

(xfce4-power-manager:17314): xfce4-power-manager-WARNING **: could not map keysym 1008ffa8 to keycode

TRACE[xfpm-button.c:183] xfpm_button_xevent_key(): Grabbed key 213 : ((XfpmButtonKey) BUTTON_HIBERNATE)
TRACE[xfpm-button.c:183] xfpm_button_xevent_key(): Grabbed key 150 : ((XfpmButtonKey) BUTTON_SLEEP)
TRACE[xfpm-button.c:183] xfpm_button_xevent_key(): Grabbed key 233 : ((XfpmButtonKey) BUTTON_MON_BRIGHTNESS_UP)
TRACE[xfpm-button.c:183] xfpm_button_xevent_key(): Grabbed key 232 : ((XfpmButtonKey) BUTTON_MON_BRIGHTNESS_DOWN)
TRACE[xfpm-button.c:183] xfpm_button_xevent_key(): Grabbed key 244 : ((XfpmButtonKey) BUTTON_BATTERY)
TRACE[xfpm-button.c:183] xfpm_button_xevent_key(): Grabbed key 238 : ((XfpmButtonKey) BUTTON_KBD_BRIGHTNESS_UP)
TRACE[xfpm-button.c:183] xfpm_button_xevent_key(): Grabbed key 237 : ((XfpmButtonKey) BUTTON_KBD_BRIGHTNESS_DOWN)
TRACE[xfpm-battery.c:189] xfpm_battery_refresh_icon(): Battery state 4
TRACE[xfpm-battery.c:240] xfpm_battery_refresh_icon(): Battery icon xfpm-primary-charged
TRACE[xfpm-power.c:958] xfpm_power_get_power_devices(): Power device detected at : /org/freedesktop/UPower/devices/mouse_0003o046DoC52Fx0002
TRACE[xfpm-power.c:916] xfpm_power_add_device(): 'mouse' device added
TRACE[xfpm-power.c:926] xfpm_power_add_device(): Battery device type 'mouse' detected at: /org/freedesktop/UPower/devices/mouse_0003o046DoC52Fx0002
TRACE[xfpm-battery.c:189] xfpm_battery_refresh_icon(): Battery state 2
TRACE[xfpm-battery.c:240] xfpm_battery_refresh_icon(): Battery icon input-mouse080
TRACE[xfpm-power.c:214] xfpm_power_check_polkit_auth(): using logind suspend backend
TRACE[xfpm-polkit.c:406] xfpm_polkit_check_auth_intern(): Action=org.freedesktop.login1.suspend is authorized=TRUE
TRACE[xfpm-polkit.c:406] xfpm_polkit_check_auth_intern(): Action=org.freedesktop.login1.hibernate is authorized=TRUE
TRACE[xfpm-power.c:1449] xfpm_update_blank_time(): Timeout: 10
TRACE[xfpm-power.c:1449] xfpm_update_blank_time(): Timeout: 10
TRACE[xfpm-power.c:1463] xfpm_power_change_presentation_mode(): presentation mode FALSE, changing to TRUE
TRACE[xfpm-dpms.c:337] xfpm_dpms_inhibit(): dpms inhibited TRUE
TRACE[xfpm-power.c:1449] xfpm_update_blank_time(): Timeout: 0
TRACE[xfpm-power.c:1449] xfpm_update_blank_time(): Timeout: 0
TRACE[xfpm-manager.c:643] xfpm_manager_inhibit_sleep_systemd(): Inhibiting systemd sleep: handle-power-key:handle-suspend-key:handle-hibernate-key:handle-lid-switch

(xfce4-power-manager:17314): xfce4-power-manager-WARNING **: Unable to set the kernel brightness switch parameter to 0.
TRACE[xfpm-backlight.c:259] xfpm_backlight_brightness_on_ac_settings_changed(): Alarm on ac timeout changed 9
TRACE[xfpm-backlight.c:280] xfpm_backlight_brightness_on_battery_settings_changed(): Alarm on battery timeout changed 120
TRACE[xfpm-manager.c:753] xfpm_manager_show_tray_icon(): Showing tray icon
TRACE[xfpm-manager.c:731] xfpm_manager_tray_update_icon(): updating icon
TRACE[xfpm-manager.c:717] xfpm_manager_tray_update_tooltip(): updating tooltip

root@debian:/home/rafal# xfce4-power-manager --dump
---------------------------------------------------
    Xfce power manager version 1.4.4
Obsługuje narzędzia PolicyKit
Obsługuje menedżera sieci
---------------------------------------------------
Potrafi wstrzymać działanie komputera: Prawda
Potrafi zahibernować działanie komputera: Prawda
Uprawniony do wstrzymywania: Prawda
Uprawniony do hibernowania: Prawda
Uprawniony do wyłączania: Prawda
Posiada akumulator: Prawda
Posiada panel jasności: Prawda
Posiada przycisk zasilania: Prawda
Posiada przycisk zahibernowania: Prawda
Posiada przycisk wstrzymania: Prawda
Posiada pokrywę ekranu: Prawda

root@debian:/home/rafal# xfconf-query -c xfce4-power-manager -lv
/xfce4-power-manager/blank-on-ac            5
/xfce4-power-manager/brightness-switch         0
/xfce4-power-manager/brightness-switch-restore-on-exit 1
/xfce4-power-manager/dpms-on-ac-off           7
/xfce4-power-manager/dpms-on-ac-sleep          6
/xfce4-power-manager/inactivity-on-ac          15
/xfce4-power-manager/lid-action-on-ac          1
/xfce4-power-manager/lid-action-on-battery       1
/xfce4-power-manager/lock-screen-suspend-hibernate   false
/xfce4-power-manager/logind-handle-lid-switch      false
/xfce4-power-manager/power-button-action        3
/xfce4-power-manager/presentation-mode         true
/xfce4-power-manager/show-tray-icon           1

root@debian:/home/rafal# xset q
Keyboard Control:
 auto repeat: on  key click percent: 0  LED mask: 00000000
 XKB indicators:
  00: Caps Lock:  off  01: Num Lock:  off  02: Scroll Lock: off
  03: Compose:   off  04: Kana:    off  05: Sleep:    off
  06: Suspend:   off  07: Mute:    off  08: Misc:    off
  09: Mail:    off  10: Charging:  off  11: Shift Lock: off
  12: Group 2:   off  13: Mouse Keys: off
 auto repeat delay: 500  repeat rate: 33
 auto repeating keys: 00ffffffdffffbbf
            fadfffefffedffff
            9fffffffffffffff
            fff7ffffffffffff
 bell percent: 50  bell pitch: 400  bell duration: 100
Pointer Control:
 acceleration: 20/10  threshold: 10
Screen Saver:
 prefer blanking: yes  allow exposures: yes
 timeout: 0  cycle: 0
Colors:
 default colormap: 0x20  BlackPixel: 0x0  WhitePixel: 0xffffff
Font Path:
 /usr/share/fonts/X11/misc,/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,/usr/share/fonts/X11/Type1,/usr/share/fonts/X11/100dpi,/usr/share/fonts/X11/75dpi,built-ins,/usr/share/fonts/X11/misc,/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,/usr/share/fonts/X11/Type1,/usr/share/fonts/X11/100dpi,/usr/share/fonts/X11/75dpi,built-ins
DPMS (Energy Star):
 Standby: 360  Suspend: 0  Off: 420
 DPMS is Disabled


Obrazek
Ostatnio zmieniony 09 stycznia 2018, 15:59 przez korbielow, łącznie zmieniany 1 raz.

Awatar użytkownika
korbielow
Beginner
Posty: 281
Rejestracja: 29 marca 2014, 20:37

Re: xfce4-power-manager-settings nie działa

Post autor: korbielow » 09 stycznia 2018, 15:59

Znalazłem chyba przyczyne miałem zaznaczony tryb prezentacji w xfce4-power-manager-settings

Zablokowany