Walka z GRUB-em 2?

Tematy związane z oprogramowaniem, instalacją, konfiguracją
Awatar użytkownika
Bastian
Member
Posty: 1424
Rejestracja: 30 marca 2008, 16:09
Lokalizacja: Poznañ

Post autor: Bastian » 09 maja 2010, 17:06

Witam.
Nie mogę poradzić sobie ze zmuszeniem GRUB2 do wyświetlania ekranu powitalnego podczas ładowania systemu. Obrazek pojawia się podczas wyświetlania menu gruba, a potem już tylko wyświetlają się wyniki ładowania skryptów. Z tego co widzę to wszystko jest dobrze i powinno działać.

/etc/grub.d/05_debian_theme:

Kod: Zaznacz cały

#!/bin/bash -e                    

source /usr/lib/grub/grub-mkconfig_lib

# this allows desktop-base to override our settings
f=/usr/share/desktop-base/grub_background.sh    
if test -e ${f} ; then               
 source ${f}                   
else                        
 WALLPAPER="/usr/share/images/desktop-base/moreblue-orbit-grub.png"
 COLOR_NORMAL="black/black"                    
 COLOR_HIGHLIGHT="magenta/black"                  
fi                                 

set_blue_theme()
{        
 cat << EOF  
set menu_color_normal=cyan/blue
set menu_color_highlight=white/blue
EOF
}

# check for usable backgrounds
use_bg=false
if [ "$GRUB_TERMINAL_OUTPUT" = "gfxterm" ] ; then
 for i in /boot/grub/`basename ${WALLPAPER}` ${WALLPAPER} ; do
  if is_path_readable_by_grub $i ; then
   bg=$i
   case ${bg} in
    *.png)     reader=png ;;
    *.tga)     reader=tga ;;
    *.jpg|*.jpeg)  reader=jpeg ;;
   esac
   if test -e /boot/grub/${reader}.mod ; then
    echo "Found background image: `basename ${bg}`" >&2
    use_bg=true
    break
   fi
  fi
 done
fi

# set the background if possible
if ${use_bg} ; then
 prepare_grub_to_access_device `${grub_probe} --target=device ${bg}`
 cat << EOF
insmod ${reader}
if background_image `make_system_path_relative_to_its_root ${bg}` ; then
 set color_normal=${COLOR_NORMAL}
 set color_highlight=${COLOR_HIGHLIGHT}
else
EOF
fi

# otherwise, set the traditional Debian blue theme
if ${use_bg} ; then
 set_blue_theme | sed -e "s/^/ /g"
 echo "fi"
else
 set_blue_them
fi
etc/default/grub:

Kod: Zaznacz cały

# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.

GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""

# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console

# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
GRUB_GFXMODE=640x480

# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true

# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY="true"

# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
Początkowo miałem wartość:

Kod: Zaznacz cały

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"
i myślałem ze to dopisanie "splash" rozwiąże problem ale nic to nie dało. Również odkomentowałem:

Kod: Zaznacz cały

GRUB_GFXMODE=640x480
Ale to tez nie pomogło. Oczywiście za każdym razem robię:

Kod: Zaznacz cały

update-grub
Mój Debian do wersja testowa.

Czy ktoś ma pomysł o co chodzi?

Dodane:
Jeszcze mi na myśl jedna rzecz przyszła. Czy może ktoś sprawdzić, czy po starcie systemu macie wgrany moduł glxterm? Wydaje mi się, że powinien on być wgrany wraz ze startem systemu i od niego zależy wyświetlanie obrazka. U mnie nie ma.

Dodane:
Temat rozwiązany.

Po pierwsze GRUB2 nie obsługuje wyświetlania grafiki podczas startu systemu i nie wiem skąd mi się wzięło przekonanie, że jest inaczej.

Tak więc powróciłem do splashy. Jednak wymagało to trochę pracy gdyż, GRUB2 nie używa już poleceń bufora ramki vga=791. Żeby na Debianie cieszyć się poprawnym splashy należy:

1. w /etc/default/grub:

Kod: Zaznacz cały

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
2. W skrypcie uruchamiającym splasha /etc/init.d/splash dopisać:

Kod: Zaznacz cały

#!/bin/sh                     
### BEGIN INIT INFO                
# Provides:     splashy           
# Required-Start:  mountkernfs         
# Required-Stop:                 
# Default-Start:   S              
# Default-Stop:   0 6             
# Short-Description: A script to calculate the progress percentage for init scripts
# Description:    This calculates the progress percentage for the scripts in  
#          /etc/rcS.d and /etc/rc$CURRENT_RUNLEVEL.d. This will also   
#          start Splashy at boot (if not already started from initramfs),
#          and at shutdown (yes, when "stop" argument is given,     
#          which is really counter-intuitive).              
### END INIT INFO                                 

# Author: Tim Dijkstra <tim@famdijkstra.org>, 
#     Luis Mondesi <lemsx1@gmail.com>   
#     Luca Capello <luca@pca.it>     
#                       
# If called in the rc[06].d runlevels with the stop target it will start 
# splashy in 'shutdown' mode. In the rcS.d runlevel it will try     
# to start splashy if it didn't start yet from initramfs.        
#                                    
# When it decides to start splashy it will first calculate the      
# progress percentage which will be used by the calls to splashy_update 
# in the log_end_msg functions.                     
# This is really simple. We just count them and put them         
# in alpha-numeric order. Their percentage is then just         
# int( their number on the list * ( 100 / total number on list) )    
#                                    
# Of course not all packages use log_end_msg yet, but that        
# doesn't matter. The packages that do, will trigger the update                                                   
# anyway. This may result in big jumps in the percentage.                                                      
# The more scripts start using it, the more granular it will become.                                                
#                                                                                  
#                                                                                  
# This script also needs to detect if Splashy is running and if not                                                 
# start it. It's assumed that this will only be run while halt/reboot                                                
# and at RUNLEVEL S.                                                                        
#                                                                                  
                                                                                  
PATH="/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin"                                                                
NAME="splashy"                                                                           
DESC="Boot splash manager"                                                                     
STEPS_DIR="/lib/init/rw/$NAME"                                                                   
DEBUG=0                                                                               

[ -r "/etc/default/$NAME" ] && . "/etc/default/$NAME"

# Define LSB log_* functions.
# Depend on lsb-base (>= 3.0-6) to ensure that this file is present.
if [ -r "/lib/lsb/init-functions" ]; then              
  . "/lib/lsb/init-functions"                   
else                                
  echo "Could not read file /lib/lsb/init-functions. Please install lsb-base"
  exit 1                                   
fi                                       

set -e


[ "$ENABLE" = "1" ] && log_warning_msg "To enable $NAME add 'splash' to the kernel command line. Use of ENABLE in /etc/default/$NAME is deprecated.";

check_to_enable () {
    ENABLE=0  
    SINGLE=false
    SPLASH=false
    FBMODESET=false

    for x in $(cat /proc/cmdline); do
      case $x in          
        single)         
          SINGLE="true"    
        ;;            
        splash)         
          SPLASH="true"    
        ;;            
        nosplash)        
          SPLASH="false"    
        ;;            
        vga=*|video=*)      
          FBMODESET="true"   
        ;;            
      esac             
    done               
    [B]# grub2 gfxmode?         
    [ "$FBMODESET" != "true" ] && [ -f /boot/grub/grub.cfg ] && \
    grep -q "^[[:space:]]*set[[:space:]]*gfxmode=" /boot/grub/grub.cfg && \
        FBMODESET="true" [/B]                       

    [ "$SPLASH" = "true" -a "$FBMODESET" = "true" ] && ENABLE=1
    [ "$SINGLE" = "true" ] && ENABLE=0             

    if [ "$ENABLE" = "0" ]; then
      log_warning_msg "To enable $NAME on multiuser runlevel add 'splash' and a valid framebuffer videomode to the kernel command line"
      exit 0                                                              
    fi                                                                  
}                                                                      

calculate_steps () {
    log_daemon_msg "(Re)generating splash steps for"

    [ -f /etc/inittab ] && RLVL=`sed -n 's/id:\([2345]\):initdefault:/\1/ p' /etc/inittab`

    [ ! -d $STEPS_DIR ] && mkdir -p $STEPS_DIR
    #                     
    # Mount a tmpfs on $STEPS_DIR       
    #                     
    # on Ubuntu our Steps dir gets umounted if using /dev/shm/splashy
    # we will always use /lib/init/rw/splashy and mount a tmpfs there
    SHM_OPT=                             
    [ "${SHM_SIZE:=$TMPFS_SIZE}" ] && SHM_OPT="-osize=$SHM_SIZE"   
    mount -n -t tmpfs shmfs $STEPS_DIR                

    TMP=`mktemp -p $STEPS_DIR`

    # While booting rcS will also be executed
    # we only care about the scripts that actually call log_end_msg
    # if not we could end up never completing our progressbar!   
    grep -l log_end_msg /etc/rcS.d/S* > $TMP 2> /dev/null || true 

    for ILVL in ${RLVL:=2} 0 6; do
      # in debian rc.local runs log_end_msg conditionally. we simply skip that
      grep -l log_end_msg /etc/rc$ILVL.d/[KS]* 2> /dev/null | grep -v rc.local >> $TMP || true
                                                   
      NR=`sed -n -e '$=' $TMP`                                 
      I=1                                           
      for SCR in `cat $TMP`; do                                
        echo "$SCR $(($I*100/$NR))"                             
        I=$(($I+1))                                     
      done > "$STEPS_DIR/$ILVL-progress"                            

      # Truncate $TMP file
      echo -n > $TMP   
      log_action_cont_msg " rc$ILVL.d"
    done                

    # In the first stage of booting RUNLEVEL will be S
    ln -sf "$STEPS_DIR/${RLVL:=2}-progress" "$STEPS_DIR/S-progress"
    rm -f $TMP                           

    log_action_end_msg 0
}              

# Bug #400598,#401999
if [ -z "${RUNLEVEL:-}" ]; then
  # we need only the current level
  RUNLEVEL=`runlevel | sed 's/^. //'`
fi                   

case "$1" in
  start) 
    check_to_enable

    # We start splashy in rcS.d if we haven't already in initramfs
    [ "x$RUNLEVEL" = "xN S" -o "x$RUNLEVEL" = "xS" ] || exit 0  
    calculate_steps                        

    log_daemon_msg "Starting $DESC" $NAME
    if [ "$DEBUG" = "1" ]; then     
      pidof $NAME > /dev/null || \   
      echo "$0: Splashy not running?" >> $STEPS_DIR/splashy.log
    fi                              
    if (pidof $NAME > /dev/null); then              
      # as suggested by John Hughes <john@calva.com> Bug# 462626
      # Splashy is running and we want to avoid our TTY to be corrupted
      stty -icanon -clocal                       
    else                                 
      /sbin/$NAME boot                         
      sleep 0.2                            
    fi                                  
    # Before X starts we need to turn off the cursor to avoid artifacts: 
    for i in 7 8 9 10 11 12; do                     
      if [ -c /dev/tty$i ]; then                    
        setterm -cursor off > /dev/tty$i || true           
      fi                                
    done                                 
    log_end_msg $?                            
  ;;                                    
  stop)                                  
    check_to_enable                           
                                       
    # avoid displaying ugly text at shutdown               
    clear >/dev/tty8                           
    clear >/dev/tty1                           
    # wait for all gdm servers to exit (DBTS# 504389)          
    COUNTER=0                              
    ATTEMPTS=10                             
    set +e                                
    while [ $COUNTER -lt $ATTEMPTS ]; do                 
      ps -C "gdm"                           
      if [ $? -eq 0 ]; then                      
        sleep 0.5                          
        COUNTER=`expr $COUNTER + 1` #works in dash
      else
        break
      fi
    done
    set -e
    if [ $COUNTER -eq $ATTEMPTS ]; then
      echo "$NAME stopping because gdm is still active"
      exit
    fi

    /sbin/splashy_chvt 8

    calculate_steps

    # sanity check, kill Splashy if running (old bug)
    pidof $NAME > /dev/null && splashy_update "exit" && pkill -9 splashy

    log_daemon_msg "Starting $DESC" $NAME
    /sbin/$NAME shutdown
    sleep 0.2
    # tell killall5 to not kill us too early at shutdown/restart:
    pidof $NAME >> /var/run/sendsigs.omit
    RET=$?
    [ -d /lib/init/rw/sendsigs.omit.d ] || mkdir -p /lib/init/rw/sendsigs.omit.d
    cat /var/run/sendsigs.omit >> /lib/init/rw/sendsigs.omit.d/splashy
    # log_end_msg calls splashy_update, so we need to allow Splashy to start
    sleep 0.5
    log_end_msg $RET

  ;;

  restart|force-reload)
    calculate_steps $RUNLEVEL
    ;;

  *)
    N=/etc/init.d/$NAME
    echo "Usage: $N {start|stop|restart|force-reload}" >&2
    exit 1
    ;;
esac

exit 0
źródło: http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=539239

3. W /etc/grub.d/00_header wpisać:

Kod: Zaznacz cały

set gfxpayload=keep
pomiędzy:

Kod: Zaznacz cały

set gfxmode=${GRUB_GFXMODE}                        
 set gfxpayload=keep                            
 insmod gfxterm 
Dzięki temu rozdzielczość początkowa (standardowo 640x480 ale można zmieniać parametrem GRUB_GFXMODE=) będzie utrzymana dla konsoli.

Na koniec

Kod: Zaznacz cały

sudo update-grub
i działa.

Przydatne linki:

http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=539239
http://harrison3001.blogspot.com/2009/0 ... o-set.html
http://linuxers.org/howto/how-change-gr ... ash-images
http://blogs.koolwal.net/2008/12/16/how ... sh-images/

KrzySie
Posty: 25
Rejestracja: 24 maja 2009, 15:06
Lokalizacja: Kielce

Post autor: KrzySie » 02 sierpnia 2010, 14:49

Wszystko ok. oprócz tego, że w repozytorium wersji stabilnej jest przestarzała wersja i nie działa SAVEDEFAULT?
Czy próbował ktoś wersję testową GRUB2 zainstalować na wersji stabilnej systemu?

Edycja:
Działa w opisanej konfiguracji!

Awatar użytkownika
Bastian
Member
Posty: 1424
Rejestracja: 30 marca 2008, 16:09
Lokalizacja: Poznañ

Post autor: Bastian » 26 stycznia 2011, 00:06

Witam.
Mam znów problem z GRUB2 po aktualizacji systemu. GRUB2 wyświetla mi się w rozdzielczości 640x480 bez grafiki, czyli w standardowych ustawieniach, przy czym wszystkie ustawienia są poprawne i powinien wyświetlać wyższą rozdzielczość.

Czy ktoś używający Squeeze może wkleić wynik polecenia:

Kod: Zaznacz cały

dpkg -l | grep grub
Dodane:
Nadal mam ten problem, postanowiłem znów do tego przysiąść ale skończyły mi się pomysły. Przypomnę: grub2 wyświetla mi się w standardowych ustawieniach (niebieska ramka, czarne tło, niska rozdzielczość) i nie mogę na powrót tego ustawić aby ładował mi się motyw graficzny. Wcześniej działało, skopało się prawdopodobnie podczas którejś aktualizacji systemu. Podam zawartość kluczowych plików, gdyby ktoś mógł sprawdzić w swoim Debianie Squeeze, czy ma podobnie, czy nie.

/etc/default/grub

Kod: Zaznacz cały

# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.

GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=
GRUB_CMDLINE_LINUX=""

# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"

# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console

# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
GRUB_GFXMODE=640x480

# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true

# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_LINUX_RECOVERY="true"

# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
/usr/share/desktop-base/grub_background.sh

Kod: Zaznacz cały

WALLPAPER=/usr/share/images/desktop-base/moreblue-orbit-grub.png
COLOR_NORMAL=light-gray/black
COLOR_HIGHLIGHT=white/black
/etc/grub.d/05

Kod: Zaznacz cały

#!/bin/sh                                                                              
set -e                                                                               
                                                                                  
# grub-mkconfig helper script.                                                                   
# Copyright (C) 2010 Alexander Kurtz <kurtz.alex@googlemail.com>                                                  
#                                                                                  
# GRUB is free software: you can redistribute it and/or modify                                                   
# it under the terms of the GNU General Public License as published by                                               
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or                                                 
# (at your option) any later version.                                                                
#                                                                                  
# GRUB is distributed in the hope that it will be useful,                                                      
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of                                                  
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with GRUB. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

# Include the GRUB helper library for grub-mkconfig.
. /usr/lib/grub/grub-mkconfig_lib

# We want to work in /boot/grub/ only.
test -d "${GRUB_PREFIX}"; cd "${GRUB_PREFIX}"

# Set the location of a possibly necessary cache file for the background image.
# NOTE: This MUST BE A DOTFILE to avoid confusing it with user-defined images.
BACKGROUND_CACHE=".background_cache"

set_default_theme(){
    # Set the traditional Debian blue theme.
    echo "${1}set menu_color_normal=cyan/blue"
    echo "${1}set menu_color_highlight=white/blue"
}

set_background_image(){
    # Step #1: Search all available output modes ...
    local output
    for output in ${GRUB_TERMINAL_OUTPUT}; do
        if [ "x$output" = "xgfxterm" ]; then
            break
        fi
    done

    # ... and check if we are able to display a background image at all.
    if ! [ "x${output}" = "xgfxterm" ]; then
        return 1
    fi

    # Step #2: Check if the specified background image exists.
    if ! [ -f "${1}" ]; then
        return 2
    fi

    # Step #3: Search the correct GRUB module for our background image.
    local reader
    case "${1}" in
        *.jpg|*.JPG|*.jpeg|*.JPEG) reader="jpeg";;
        *.png|*.PNG) reader="png";;
        *.tga|*.TGA) reader="tga";;
        *) return 3;; # Unknown image type.
    esac

    # Step #4: Check if the necessary GRUB module is available.
    if ! [ -f "${reader}.mod" ]; then
        return 4
    fi

    # Step #5: Check if GRUB can read the background image directly.
    # If so, we can remove the cache file (if any). Otherwise the backgound
    # image needs to be cached under /boot/grub/.
    if is_path_readable_by_grub "${1}"; then
        rm --force "${BACKGROUND_CACHE}.jpeg" \
            "${BACKGROUND_CACHE}.png" "${BACKGROUND_CACHE}.tga"
    elif cp "${1}" "${BACKGROUND_CACHE}.${reader}"; then
        set -- "${BACKGROUND_CACHE}.${reader}" "${2}" "${3}"
    else
        return 5
    fi

    # Step #6: Prepare GRUB to read the background image.
    if ! prepare_grub_to_access_device "`${grub_probe} --target=device "${1}"`"; then
        return 6
    fi

    # Step #7: Everything went fine, print out a message to stderr ...
    echo "Found background image: ${1}" >&2

    # ... and write our configuration snippet to stdout. Use the colors
    # desktop-base specified. If we're using a user-defined background, use
    # the default colors since we've got no idea how the image looks like.
    # If loading the background image fails, use the default theme.
    echo "insmod ${reader}"
    echo "if background_image `make_system_path_relative_to_its_root "${1}"`; then"
    echo " set color_normal=${2:-black/black}"
    echo " set color_highlight=${3:-magenta/black}"
    echo "else"
    set_default_theme " "
    echo "fi"
}

# Earlier versions of grub-pc copied the default background image to /boot/grub
# during postinst. Remove those obsolete images if they haven't been touched by
# the user. They are still available under /usr/share/images/desktop-base/ if
# desktop-base is installed.
while read checksum background; do
    if [ -f "${background}" ] && [ "x`sha1sum "${background}"`" = "x${checksum} ${background}" ]; then
        echo "Removing old background image: ${background}" >&2
        rm "${background}"
    fi
done <<EOF
648ee65dd0c157a69b019a5372cbcfea4fc754a5 debian-blueish-wallpaper-640x480.png
0431e97a6c661084c59676c4baeeb8c2f602edb8 debian-blueish-wallpaper-640x480.png
968ecf6696c5638cfe80e8e70aba239526270864 debian-blueish-wallpaper-640x480.tga
11143e8c92a073401de0b0fd42d0c052af4ccd9b moreblue-orbit-grub.png
d00d5e505ab63f2d53fa880bfac447e2d3bb197c moreblue-orbit-grub.png
f5b12c1009ec0a3b029185f6b66cd0d7e5611019 moreblue-orbit-grub.png
EOF

# Include the configuration of desktop-base if available.
if [ -f "/usr/share/desktop-base/grub_background.sh" ]; then
    . "/usr/share/desktop-base/grub_background.sh"
fi

# First check whether the user has specified a background image explicitly.
# Next search for pictures the user put into /boot/grub/ and use the first one.
# Next try to use the background image and colors specified by desktop-base.
# If we haven't found a background image yet, use the default from desktop-base.
# Finally, if all of the above fails, use the default theme.
set_background_image "${GRUB_BACKGROUND}" ||
set_background_image "`ls -1 *.jpg *.JPG *.jpeg *.JPEG *.png *.PNG *.tga *.TGA 2>/dev/null | head -1`" ||
set_background_image "${WALLPAPER}" "${COLOR_NORMAL}" "${COLOR_HIGHLIGHT}" ||
set_background_image "/usr/share/images/desktop-base/desktop-grub.png" ||
set_default_theme
/etc/grub.d/00_header

Kod: Zaznacz cały

#! /bin/sh -e

# grub-mkconfig helper script.
# Copyright (C) 2006,2007,2008,2009,2010 Free Software Foundation, Inc.
#
# GRUB is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# GRUB is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with GRUB. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

transform="s,x,x,"

prefix=/usr
exec_prefix=${prefix}
libdir=${exec_prefix}/lib
grub_prefix=`echo /boot/grub | sed ${transform}`
locale_dir=`echo /boot/grub/locale | sed ${transform}`
grub_lang=`echo $LANG | cut -d _ -f 1`

. ${libdir}/grub/grub-mkconfig_lib

# Do this as early as possible, since other commands might depend on it.
# (e.g. the `loadfont' command might need lvm or raid modules)
for i in ${GRUB_PRELOAD_MODULES} ; do
 echo "insmod $i"
done

if [ "x${GRUB_DEFAULT}" = "x" ] ; then GRUB_DEFAULT=0 ; fi
if [ "x${GRUB_DEFAULT}" = "xsaved" ] ; then GRUB_DEFAULT='${saved_entry}' ; fi
if [ "x${GRUB_TIMEOUT}" = "x" ] ; then GRUB_TIMEOUT=5 ; fi
if [ "x${GRUB_GFXMODE}" = "x" ] ; then GRUB_GFXMODE=640x480 ; fi

cat << EOF
if [ -s \$prefix/grubenv ]; then
 load_env
fi
set default="${GRUB_DEFAULT}"
if [ \${prev_saved_entry} ]; then
 set saved_entry=\${prev_saved_entry}
 save_env saved_entry
 set prev_saved_entry=
 save_env prev_saved_entry
 set boot_once=true
fi

function savedefault {
 if [ -z \${boot_once} ]; then
  saved_entry=\${chosen}
  save_env saved_entry
 fi
}
EOF

case ${GRUB_TERMINAL_INPUT}:${GRUB_TERMINAL_OUTPUT} in
 serial:* | *:serial)
  if ! test -e ${grub_prefix}/serial.mod ; then
   echo "Serial terminal not available on this platform." >&2 ; exit 1
  fi

  if [ "x${GRUB_SERIAL_COMMAND}" = "x" ] ; then
   grub_warn "Requested serial terminal but GRUB_SERIAL_COMMAND is unspecified. Default parameters will be used."
   GRUB_SERIAL_COMMAND=serial
  fi
  echo "${GRUB_SERIAL_COMMAND}"
 ;;
esac

case x${GRUB_TERMINAL_INPUT} in
 x)
  # Just use the native terminal
 ;;
 x*)
  cat << EOF
if terminal_input ${GRUB_TERMINAL_INPUT} ; then true ; else
 # For backward compatibility with versions of terminal.mod that don't
 # understand terminal_input
 terminal ${GRUB_TERMINAL_INPUT}
fi
EOF
 ;;
esac

case x${GRUB_TERMINAL_OUTPUT} in
 xgfxterm)
  # Make the font accessible
  prepare_grub_to_access_device `${grub_probe} --target=device ${GRUB_FONT_PATH}`

  cat << EOF
if loadfont `make_system_path_relative_to_its_root ${GRUB_FONT_PATH}` ; then
 set gfxmode=${GRUB_GFXMODE}
# set gfxpayload=keep
 insmod gfxterm
 insmod ${GRUB_VIDEO_BACKEND}
 if terminal_output gfxterm ; then true ; else
  # For backward compatibility with versions of terminal.mod that don't
  # understand terminal_output
  terminal gfxterm
 fi
EOF
if [ x$GRUB_THEME != x ] && [ -f $GRUB_THEME ] \
    && is_path_readable_by_grub $GRUB_THEME; then
  echo "Found theme: $GRUB_THEME" >&2
  prepare_grub_to_access_device `${grub_probe} --target=device $GRUB_THEME` | sed -e "s/^/ /"
  cat << EOF
 insmod gfxmenu
 set theme=(\$root)`make_system_path_relative_to_its_root $GRUB_THEME`
 set menuviewer=gfxmenu
EOF
fi
  cat << EOF
fi
EOF
 ;;
 x)
  # Just use the native terminal
 ;;
 x*)
  cat << EOF
if terminal_output ${GRUB_TERMINAL_OUTPUT} ; then true ; else
 # For backward compatibility with versions of terminal.mod that don't
 # understand terminal_output
 terminal ${GRUB_TERMINAL_OUTPUT}
fi
EOF
 ;;
esac

# Gettext variables and module
if [ "x${LANG}" != "xC" ] ; then
  prepare_grub_to_access_device $(${grub_probe} --target=device ${locale_dir})
 cat << EOF
set locale_dir=(\$root)$(make_system_path_relative_to_its_root ${locale_dir})
set lang=${grub_lang}
insmod gettext
EOF
fi

if [ "x${GRUB_HIDDEN_TIMEOUT}" != "x" ] ; then
 if [ "x${GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET}" = "xtrue" ] ; then
  verbose=
 else
  verbose=" --verbose"
 fi
 cat << EOF
if sleep$verbose --interruptible ${GRUB_HIDDEN_TIMEOUT} ; then
 set timeout=${GRUB_TIMEOUT}
fi
EOF
else
 cat << EOF
set timeout=${GRUB_TIMEOUT}
EOF
fi

# Play an initial tune
if [ "x${GRUB_INIT_TUNE}" != "x" ] ; then
 cat << EOF
insmod play
play ${GRUB_INIT_TUNE}
EOF
fi

Dodane: Problem rozwiązany. KLIK

ODPOWIEDZ