Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7

Temat: Dlaczego java nie działa

 1. #1

  Dlaczego java nie działa

  Zrobiłem wszystko zgodnie z działem dla początkujących i java cały czas nie działa dlaczego?

  sources.list

  Kod:
  #~~~~~~Squeeze~~~~~~#
  deb http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze main non-free contrib
  deb-src http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze main non-free contrib
  deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
  deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
  deb http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze-updates main non-free contrib
  deb-src http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze-updates main non-free contrib
  
  
  # Line commented out by installer because it failed to verify:
  #deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main
  # Line commented out by installer because it failed to verify:
  #deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main
  
  # squeeze-updates, previously known as 'volatile'
  # A network mirror was not selected during install. The following entries
  # are provided as examples, but you should amend them as appropriate
  # for your mirror of choice.
  #
  Kod:
  root@debian:/home/tajwan# apt-get update
  Pob: 1 http://ftp.pl.debian.org squeeze Release.gpg [1672 B]
  Pob: 2 http://security.debian.org squeeze/updates Release.gpg [836 B]     
  Ign http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze/contrib Translation-en      
  Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/contrib Translation-en     
  Ign http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze/contrib Translation-pl      
  Ign http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze/main Translation-en        
  Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/contrib Translation-pl     
  Pob: 3 http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze/main Translation-pl [375 kB]  
  Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/main Translation-en      
  Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/main Translation-pl      
  Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/non-free Translation-en    
  Ign http://security.debian.org/ squeeze/updates/non-free Translation-pl    
  Pob: 4 http://security.debian.org squeeze/updates Release [86,9 kB]      
  Ign http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze/non-free Translation-en      
  Ign http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze/non-free Translation-pl      
  Pob: 5 http://ftp.pl.debian.org squeeze-updates Release.gpg [836 B]      
  Ign http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze-updates/contrib Translation-en  
  Ign http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze-updates/contrib Translation-pl  
  Ign http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze-updates/main Translation-en    
  Ign http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze-updates/main Translation-pl    
  Ign http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze-updates/non-free Translation-en
  Ign http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze-updates/non-free Translation-pl
  Pob: 6 http://ftp.pl.debian.org squeeze Release [107 kB]            
  Pob: 7 http://ftp.pl.debian.org squeeze-updates Release [113 kB]        
  Pob: 8 http://security.debian.org squeeze/updates/main Sources [66,5 kB]    
  Pob: 9 http://ftp.pl.debian.org squeeze/main Sources [4541 kB]         
  Pob: 10 http://security.debian.org squeeze/updates/contrib Sources [827 B]   
  Pob: 11 http://security.debian.org squeeze/updates/non-free Sources [14 B]   
  Pob: 12 http://security.debian.org squeeze/updates/main i386 Packages [204 kB] 
  Pob: 13 http://security.debian.org squeeze/updates/contrib i386 Packages [674 B]
  Pob: 14 http://security.debian.org squeeze/updates/non-free i386 Packages [14 B]
  Pob: 15 http://ftp.pl.debian.org squeeze/non-free Sources [73,4 kB]      
  Pob: 16 http://ftp.pl.debian.org squeeze/contrib Sources [40,8 kB]       
  Pob: 17 http://ftp.pl.debian.org squeeze/main i386 Packages [6571 kB]     
  Pob: 18 http://ftp.pl.debian.org squeeze/non-free i386 Packages [108 kB]    
  Pob: 19 http://ftp.pl.debian.org squeeze/contrib i386 Packages [54,1 kB]    
  Pob: 20 http://ftp.pl.debian.org squeeze-updates/main Sources [4254 B]     
  Pob: 21 http://ftp.pl.debian.org squeeze-updates/non-free Sources [14 B]    
  Pob: 22 http://ftp.pl.debian.org squeeze-updates/contrib Sources [14 B]    
  Pob: 23 http://ftp.pl.debian.org squeeze-updates/main i386 Packages [14,8 kB] 
  Pob: 24 http://ftp.pl.debian.org squeeze-updates/non-free i386 Packages [14 B] 
  Pob: 25 http://ftp.pl.debian.org squeeze-updates/contrib i386 Packages [14 B] 
  Pobrano 12,4 MB w 37s (333 kB/s)                        
  Czytanie list pakietów... Gotowe
  Kod:
  root@debian:/home/tajwan# apt-get upgrade
  Czytanie list pakietów... Gotowe
  Budowanie drzewa zależności    
  Odczyt informacji o stanie... Gotowe
  Następujące pakiety zostaną zaktualizowane:
   file iceweasel libarchive1 libc-bin libc6 libc6-i686 libicu44 libmagic1
   libmozjs2d libpng12-0 libpolkit-agent-1-0 libpolkit-backend-1-0
   libpolkit-gobject-1-0 libvorbis0a libvorbisenc2 libvorbisfile3 libxml2
   libxml2-utils locales policykit-1 python-libxml2 xulrunner-1.9.1
  22 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
  Konieczne pobranie 28,8 MB archiwów.
  Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 373 kB miejsca na dysku.
  Kontynuować [T/n]? T
  Pob: 1 http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze-updates/main libc-bin i386 2.11.3-3 [709 kB]
  Pob: 2 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main file i386 5.04-5+squeeze1 [49,5 kB]
  Pob: 3 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main libmagic1 i386 5.04-5+squeeze1 [235 kB]
  Pob: 4 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main xulrunner-1.9.1 i386 1.9.1.16-12 [7266 kB]
  Pob: 5 http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze-updates/main libc6 i386 2.11.3-3 [3884 kB]
  Pob: 6 http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze-updates/main libc6-i686 i386 2.11.3-3 [1206 kB]
  Pob: 7 http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze-updates/main locales all 2.11.3-3 [4761 kB]
  Pob: 8 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main libmozjs2d i386 1.9.1.16-12 [492 kB]
  Pob: 9 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main libpng12-0 i386 1.2.44-1+squeeze2 [176 kB]
  Pob: 10 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main iceweasel i386 3.5.16-12 [1099 kB]
  Pob: 11 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main libxml2 i386 2.7.8.dfsg-2+squeeze3 [828 kB]
  Pob: 12 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main libarchive1 i386 2.8.4-1+squeeze1 [153 kB]
  Pob: 13 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main libicu44 i386 4.4.1-8 [7074 kB]
  Pob: 14 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main libpolkit-gobject-1-0 i386 0.96-4+squeeze1 [49,8 kB]
  Pob: 15 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main libpolkit-agent-1-0 i386 0.96-4+squeeze1 [35,2 kB]
  Pob: 16 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main libpolkit-backend-1-0 i386 0.96-4+squeeze1 [84,2 kB]
  Pob: 17 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main libvorbisfile3 i386 1.3.1-1+squeeze1 [24,3 kB]
  Pob: 18 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main libvorbisenc2 i386 1.3.1-1+squeeze1 [120 kB]
  Pob: 19 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main libvorbis0a i386 1.3.1-1+squeeze1 [99,8 kB]
  Pob: 20 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main libxml2-utils i386 2.7.8.dfsg-2+squeeze3 [90,4 kB]
  Pob: 21 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main policykit-1 i386 0.96-4+squeeze1 [50,1 kB]
  Pob: 22 http://security.debian.org/ squeeze/updates/main python-libxml2 i386 2.7.8.dfsg-2+squeeze3 [309 kB]
  Pobrano 28,8 MB w 58s (489 kB/s)                        
  Odczytywanie dzienników zmian... Zrobione
  Prekonfiguracja pakietów ...
  (Odczytywanie bazy danych ... 56125 files and directories currently installed.)
  Przygotowanie do zastąpienia libc-bin 2.11.3-2 (wykorzystując .../libc-bin_2.11.3-3_i386.deb) ...
  Rozpakowanie pakietu zastępującego libc-bin ...
  Przetwarzanie wyzwalaczy dla man-db...
  Konfigurowanie libc-bin (2.11.3-3) ...
  (Odczytywanie bazy danych ... 56125 files and directories currently installed.)
  Przygotowanie do zastąpienia libc6 2.11.3-2 (wykorzystując .../libc6_2.11.3-3_i386.deb) ...
  Rozpakowanie pakietu zastępującego libc6 ...
  Konfigurowanie libc6 (2.11.3-3) ...
  (Odczytywanie bazy danych ... 56125 files and directories currently installed.)
  Przygotowanie do zastąpienia libc6-i686 2.11.3-2 (wykorzystując .../libc6-i686_2.11.3-3_i386.deb) ...
  Rozpakowanie pakietu zastępującego libc6-i686 ...
  Przygotowanie do zastąpienia file 5.04-5 (wykorzystując .../file_5.04-5+squeeze1_i386.deb) ...
  Rozpakowanie pakietu zastępującego file ...
  Przygotowanie do zastąpienia libmagic1 5.04-5 (wykorzystując .../libmagic1_5.04-5+squeeze1_i386.deb) ...
  Rozpakowanie pakietu zastępującego libmagic1 ...
  Przygotowanie do zastąpienia locales 2.11.3-2 (wykorzystując .../locales_2.11.3-3_all.deb) ...
  Rozpakowanie pakietu zastępującego locales ...
  Przygotowanie do zastąpienia xulrunner-1.9.1 1.9.1.16-11 (wykorzystując .../xulrunner-1.9.1_1.9.1.16-12_i386.deb) ...
  Rozpakowanie pakietu zastępującego xulrunner-1.9.1 ...
  Przygotowanie do zastąpienia libmozjs2d 1.9.1.16-11 (wykorzystując .../libmozjs2d_1.9.1.16-12_i386.deb) ...
  Rozpakowanie pakietu zastępującego libmozjs2d ...
  Przygotowanie do zastąpienia libpng12-0 1.2.44-1+squeeze1 (wykorzystując .../libpng12-0_1.2.44-1+squeeze2_i386.deb) ...
  Rozpakowanie pakietu zastępującego libpng12-0 ...
  Przygotowanie do zastąpienia iceweasel 3.5.16-11 (wykorzystując .../iceweasel_3.5.16-12_i386.deb) ...
  Leaving 'diversion of /usr/bin/firefox to /usr/bin/firefox.real by iceweasel'
  Rozpakowanie pakietu zastępującego iceweasel ...
  Przygotowanie do zastąpienia libxml2 2.7.8.dfsg-2+squeeze1 (wykorzystując .../libxml2_2.7.8.dfsg-2+squeeze3_i386.deb) ...
  Rozpakowanie pakietu zastępującego libxml2 ...
  Przygotowanie do zastąpienia libarchive1 2.8.4-1 (wykorzystując .../libarchive1_2.8.4-1+squeeze1_i386.deb) ...
  Rozpakowanie pakietu zastępującego libarchive1 ...
  Przygotowanie do zastąpienia libicu44 4.4.1-7 (wykorzystując .../libicu44_4.4.1-8_i386.deb) ...
  Rozpakowanie pakietu zastępującego libicu44 ...
  Przygotowanie do zastąpienia libpolkit-gobject-1-0 0.96-4 (wykorzystując .../libpolkit-gobject-1-0_0.96-4+squeeze1_i386.deb) ...
  Rozpakowanie pakietu zastępującego libpolkit-gobject-1-0 ...
  Przygotowanie do zastąpienia libpolkit-agent-1-0 0.96-4 (wykorzystując .../libpolkit-agent-1-0_0.96-4+squeeze1_i386.deb) ...
  Rozpakowanie pakietu zastępującego libpolkit-agent-1-0 ...
  Przygotowanie do zastąpienia libpolkit-backend-1-0 0.96-4 (wykorzystując .../libpolkit-backend-1-0_0.96-4+squeeze1_i386.deb) ...
  Rozpakowanie pakietu zastępującego libpolkit-backend-1-0 ...
  Przygotowanie do zastąpienia libvorbisfile3 1.3.1-1 (wykorzystując .../libvorbisfile3_1.3.1-1+squeeze1_i386.deb) ...
  Rozpakowanie pakietu zastępującego libvorbisfile3 ...
  Przygotowanie do zastąpienia libvorbisenc2 1.3.1-1 (wykorzystując .../libvorbisenc2_1.3.1-1+squeeze1_i386.deb) ...
  Rozpakowanie pakietu zastępującego libvorbisenc2 ...
  Przygotowanie do zastąpienia libvorbis0a 1.3.1-1 (wykorzystując .../libvorbis0a_1.3.1-1+squeeze1_i386.deb) ...
  Rozpakowanie pakietu zastępującego libvorbis0a ...
  Przygotowanie do zastąpienia libxml2-utils 2.7.8.dfsg-2+squeeze1 (wykorzystując .../libxml2-utils_2.7.8.dfsg-2+squeeze3_i386.deb) ...
  Rozpakowanie pakietu zastępującego libxml2-utils ...
  Przygotowanie do zastąpienia policykit-1 0.96-4 (wykorzystując .../policykit-1_0.96-4+squeeze1_i386.deb) ...
  Rozpakowanie pakietu zastępującego policykit-1 ...
  Przygotowanie do zastąpienia python-libxml2 2.7.8.dfsg-2+squeeze1 (wykorzystując .../python-libxml2_2.7.8.dfsg-2+squeeze3_i386.deb) ...
  Rozpakowanie pakietu zastępującego python-libxml2 ...
  Przetwarzanie wyzwalaczy dla man-db...
  Przetwarzanie wyzwalaczy dla gnome-menus...
  Przetwarzanie wyzwalaczy dla desktop-file-utils...
  Przetwarzanie wyzwalaczy dla menu...
  Przetwarzanie wyzwalaczy dla hicolor-icon-theme...
  Przetwarzanie wyzwalaczy dla python-support...
  Konfigurowanie libc6-i686 (2.11.3-3) ...
  Konfigurowanie libmagic1 (5.04-5+squeeze1) ...
  Konfigurowanie file (5.04-5+squeeze1) ...
  Konfigurowanie locales (2.11.3-3) ...
  Generating locales (this might take a while)...
   pl_PL.UTF-8... done
  Generation complete.
  Konfigurowanie libmozjs2d (1.9.1.16-12) ...
  Konfigurowanie libpng12-0 (1.2.44-1+squeeze2) ...
  Konfigurowanie xulrunner-1.9.1 (1.9.1.16-12) ...
  Konfigurowanie iceweasel (3.5.16-12) ...
  Konfigurowanie libxml2 (2.7.8.dfsg-2+squeeze3) ...
  Konfigurowanie libarchive1 (2.8.4-1+squeeze1) ...
  Konfigurowanie libicu44 (4.4.1-8) ...
  Konfigurowanie libpolkit-gobject-1-0 (0.96-4+squeeze1) ...
  Konfigurowanie libpolkit-agent-1-0 (0.96-4+squeeze1) ...
  Konfigurowanie libpolkit-backend-1-0 (0.96-4+squeeze1) ...
  Konfigurowanie libvorbis0a (1.3.1-1+squeeze1) ...
  Konfigurowanie libvorbisfile3 (1.3.1-1+squeeze1) ...
  Konfigurowanie libvorbisenc2 (1.3.1-1+squeeze1) ...
  Konfigurowanie libxml2-utils (2.7.8.dfsg-2+squeeze3) ...
  Konfigurowanie policykit-1 (0.96-4+squeeze1) ...
  Konfigurowanie python-libxml2 (2.7.8.dfsg-2+squeeze3) ...
  Przetwarzanie wyzwalaczy dla menu...
  Przetwarzanie wyzwalaczy dla python-support...
  A tu próbowałem zainstalować jave na dwa sposoby i nie działa

  Kod html:
  http://debian.linux.pl/threads/44-JAVA-SDK-instalacja
  Kod html:
  http://debian.linux.pl/threads/25300-Jak-zainstalowa%C4%87-jav%C4%99-w-Debianie-Wheezy
  Kod:
  root@debian:/home/tajwan# apt-get install java-package fakeroot
  Czytanie list pakietów... Gotowe
  Budowanie drzewa zależności    
  Odczyt informacji o stanie... Gotowe
  E: Nie udało się odnaleźć pakietu java-package
  root@debian:/home/tajwan# exit
  exit
  tajwan@debian:~$ aptitude install sun-java6-plugin
  E: Nie udało się otworzyć pliku blokady /var/lib/dpkg/lock - open (13: Brak dostępu)
  E: Nie udało się zablokować katalogu administracyjnego (/var/lib/dpkg/), czy jesteś rootem?
  tajwan@debian:~$ su
  Hasło: 
  root@debian:/home/tajwan# aptitude install sun-java6-plugin
  Następujące NOWE pakiety zostaną zainstalowane:  
   avahi-daemon{a} gsfonts-x11{a} java-common{a} libavahi-core7{a} 
   libdaemon0{a} libnss-mdns{a} odbcinst{a} odbcinst1debian2{a} 
   sun-java6-bin{a} sun-java6-jre{a} sun-java6-plugin unixodbc{a} 
  0 pakietów aktualizowanych, 12 instalowanych, 0 do usunięcia i 0 nie aktualizowanych.
  Do pobrania 37,4 MB archiwów. Zajęte po rozpakowaniu: 107 MB.
  Kontynuować? [T/n/?] T
  Nieprawidłowe polecenie. Proszę podać polecenie, lub "?" dla uzyskania pomocy.
  Kontynuować? [T/n/?] t
  Nieprawidłowe polecenie. Proszę podać polecenie, lub "?" dla uzyskania pomocy.
  Kontynuować? [T/n/?] y
  Pobieranie:1 http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze/main java-common all 0.40 [64,3 kB]
  Pobieranie:2 http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze/non-free sun-java6-jre all 6.26-0squeeze1 [6513 kB]
  Pobieranie:3 http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze/main odbcinst i386 2.2.14p2-1 [38,5 kB]
  Pobieranie:4 http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze/main odbcinst1debian2 i386 2.2.14p2-1 [72,5 kB]
  Pobieranie:5 http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze/main unixodbc i386 2.2.14p2-1 [246 kB]
  Pobieranie:6 http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze/non-free sun-java6-bin i386 6.26-0squeeze1 [30,2 MB]
  Pobieranie:7 http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze/main libavahi-core7 i386 0.6.27-2+squeeze1 [118 kB]
  Pobieranie:8 http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze/main libdaemon0 i386 0.14-2 [17,5 kB]
  Pobieranie:9 http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze/main avahi-daemon i386 0.6.27-2+squeeze1 [91,3 kB]
  Pobieranie:10 http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze/main gsfonts-x11 all 0.21 [10,4 kB]
  Pobieranie:11 http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze/main libnss-mdns i386 0.10-3.1 [25,1 kB]
  Pobieranie:12 http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze/non-free sun-java6-plugin i386 6.26-0squeeze1 [2012 B]
  Pobrano 37,4 MB w 1min 16s (489 kB/s)                      
  Prekonfiguracja pakietów ...
  Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu java-common.
  (Odczytywanie bazy danych ... 56125 files and directories currently installed.)
  Rozpakowanie java-common (z .../java-common_0.40_all.deb) ...
  Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu sun-java6-jre.
  Rozpakowanie sun-java6-jre (z .../sun-java6-jre_6.26-0squeeze1_all.deb) ...
  Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu odbcinst.
  Rozpakowanie odbcinst (z .../odbcinst_2.2.14p2-1_i386.deb) ...
  Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu odbcinst1debian2.
  Rozpakowanie odbcinst1debian2 (z .../odbcinst1debian2_2.2.14p2-1_i386.deb) ...
  Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu unixodbc.
  Rozpakowanie unixodbc (z .../unixodbc_2.2.14p2-1_i386.deb) ...
  Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu sun-java6-bin.
  Rozpakowanie sun-java6-bin (z .../sun-java6-bin_6.26-0squeeze1_i386.deb) ...
  sun-dlj-v1-1 license has already been accepted
  Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu libavahi-core7.
  Rozpakowanie libavahi-core7 (z .../libavahi-core7_0.6.27-2+squeeze1_i386.deb) ...
  Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu libdaemon0.
  Rozpakowanie libdaemon0 (z .../libdaemon0_0.14-2_i386.deb) ...
  Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu avahi-daemon.
  Rozpakowanie avahi-daemon (z .../avahi-daemon_0.6.27-2+squeeze1_i386.deb) ...
  Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu gsfonts-x11.
  Rozpakowanie gsfonts-x11 (z .../gsfonts-x11_0.21_all.deb) ...
  Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu libnss-mdns.
  Rozpakowanie libnss-mdns (z .../libnss-mdns_0.10-3.1_i386.deb) ...
  Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu sun-java6-plugin.
  Rozpakowanie sun-java6-plugin (z .../sun-java6-plugin_6.26-0squeeze1_i386.deb) ...
  Przetwarzanie wyzwalaczy dla man-db...
  Przetwarzanie wyzwalaczy dla shared-mime-info...
  Przetwarzanie wyzwalaczy dla gnome-menus...
  Przetwarzanie wyzwalaczy dla desktop-file-utils...
  Przetwarzanie wyzwalaczy dla menu...
  Przetwarzanie wyzwalaczy dla fontconfig...
  Konfigurowanie java-common (0.40) ...
  Konfigurowanie libavahi-core7 (0.6.27-2+squeeze1) ...
  Konfigurowanie libdaemon0 (0.14-2) ...
  Konfigurowanie avahi-daemon (0.6.27-2+squeeze1) ...
  Reloading system message bus config...done.
  Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon.
  Konfigurowanie gsfonts-x11 (0.21) ...
  Konfigurowanie libnss-mdns (0.10-3.1) ...
  First installation detected...
  Checking NSS setup...
  Konfigurowanie sun-java6-jre (6.26-0squeeze1) ...
  Konfigurowanie odbcinst (2.2.14p2-1) ...
  Konfigurowanie odbcinst1debian2 (2.2.14p2-1) ...
  Konfigurowanie unixodbc (2.2.14p2-1) ...
  Konfigurowanie sun-java6-bin (6.26-0squeeze1) ...
  update-alternatives: użycie /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/ControlPanel jako dostarczającego /usr/bin/ControlPanel (ControlPanel) w tryb auto.
  update-alternatives: użycie /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java jako dostarczającego /usr/bin/java (java) w tryb auto.
  update-alternatives: użycie /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java_vm jako dostarczającego /usr/bin/java_vm (java_vm) w tryb auto.
  update-alternatives: użycie /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/javaws jako dostarczającego /usr/bin/javaws (javaws) w tryb auto.
  update-alternatives: użycie /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/jcontrol jako dostarczającego /usr/bin/jcontrol (jcontrol) w tryb auto.
  update-alternatives: użycie /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/keytool jako dostarczającego /usr/bin/keytool (keytool) w tryb auto.
  update-alternatives: użycie /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/pack200 jako dostarczającego /usr/bin/pack200 (pack200) w tryb auto.
  update-alternatives: użycie /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/policytool jako dostarczającego /usr/bin/policytool (policytool) w tryb auto.
  update-alternatives: użycie /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/rmid jako dostarczającego /usr/bin/rmid (rmid) w tryb auto.
  update-alternatives: użycie /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/rmiregistry jako dostarczającego /usr/bin/rmiregistry (rmiregistry) w tryb auto.
  update-alternatives: użycie /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/unpack200 jako dostarczającego /usr/bin/unpack200 (unpack200) w tryb auto.
  update-alternatives: użycie /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/orbd jako dostarczającego /usr/bin/orbd (orbd) w tryb auto.
  update-alternatives: użycie /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/servertool jako dostarczającego /usr/bin/servertool (servertool) w tryb auto.
  update-alternatives: użycie /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/tnameserv jako dostarczającego /usr/bin/tnameserv (tnameserv) w tryb auto.
  update-alternatives: użycie /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/lib/jexec jako dostarczającego /usr/bin/jexec (jexec) w tryb auto.
  Konfigurowanie sun-java6-plugin (6.26-0squeeze1) ...
  Przetwarzanie wyzwalaczy dla menu...
                           
  root@debian:/home/tajwan# aptitude update
  Stary http://ftp.pl.debian.org squeeze Release.gpg
  Stary http://security.debian.org squeeze/updates Release.gpg
  Ignorowane http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze/contrib Translation-en   
  Ignorowane http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze/contrib Translation-pl   
  Ignorowane http://security.debian.org/ squeeze/updates/contrib Translation-en  
  Ignorowane http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze/main Translation-en     
  Ignorowane http://security.debian.org/ squeeze/updates/contrib Translation-pl  
  Stary http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze/main Translation-pl       
  Ignorowane http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze/non-free Translation-en   
  Ignorowane http://security.debian.org/ squeeze/updates/main Translation-en   
  Ignorowane http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze/non-free Translation-pl   
  Ignorowane http://security.debian.org/ squeeze/updates/main Translation-pl   
  Stary http://ftp.pl.debian.org squeeze-updates Release.gpg           
  Ignorowane http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze-updates/contrib Translation-en
  Ignorowane http://security.debian.org/ squeeze/updates/non-free Translation-en 
  Ignorowane http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze-updates/contrib Translation-pl
  Ignorowane http://security.debian.org/ squeeze/updates/non-free Translation-pl 
  Ignorowane http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze-updates/main Translation-en 
  Ignorowane http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze-updates/main Translation-pl 
  Stary http://security.debian.org squeeze/updates Release            
  Ignorowane http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze-updates/non-free Translation-en
  Ignorowane http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze-updates/non-free Translation-pl
  Stary http://ftp.pl.debian.org squeeze Release                
  Stary http://ftp.pl.debian.org squeeze-updates Release            
  Stary http://security.debian.org squeeze/updates/main Sources         
  Stary http://ftp.pl.debian.org squeeze/main Sources 
  Stary http://security.debian.org squeeze/updates/contrib Sources
  Stary http://ftp.pl.debian.org squeeze/non-free Sources             
  Stary http://ftp.pl.debian.org squeeze/contrib Sources             
  Stary http://security.debian.org squeeze/updates/non-free Sources        
  Stary http://ftp.pl.debian.org squeeze/main i386 Packages            
  Stary http://security.debian.org squeeze/updates/main i386 Packages       
  Stary http://ftp.pl.debian.org squeeze/non-free i386 Packages          
  Stary http://ftp.pl.debian.org squeeze/contrib i386 Packages          
  Stary http://security.debian.org squeeze/updates/contrib i386 Packages     
  Pobieranie:1 http://ftp.pl.debian.org squeeze-updates/main Sources/DiffIndex [2023 B]
  Stary http://security.debian.org squeeze/updates/non-free i386 Packages     
  Stary http://ftp.pl.debian.org squeeze-updates/non-free Sources         
  Stary http://ftp.pl.debian.org squeeze-updates/contrib Sources
  Pobieranie:2 http://ftp.pl.debian.org squeeze-updates/main i386 Packages/DiffIndex [2023 B]
  Stary http://ftp.pl.debian.org squeeze-updates/non-free i386 Packages
  Stary http://ftp.pl.debian.org squeeze-updates/contrib i386 Packages
  Stary http://ftp.pl.debian.org squeeze-updates/main i386 Packages
  Pobrano 4046 B w 2s (1896 B/s) 
                 
  root@debian:/home/tajwan# update-alternatives --config java
  Jest tylko jedna alternatywa w grupie dowiązań java: /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java
  Nie ma nic do skonfigurowania.
  root@debian:/home/tajwan# update-alternatives --config java
  Jest tylko jedna alternatywa w grupie dowiązań java: /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java
  Nie ma nic do skonfigurowania.
  root@debian:/home/tajwan#

 2. #2
  Ale konkretnie co nie działa? Przecież jest napisane, że java jest zainstalowana.

 3. #3
  Java nie działa bo nie zadałeś sobie trudu aby sprawdzić co to jest java? Nawet nie napisałeś w jakich okolicznościach java nie działa.
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Java
  http://packages.debian.org/search?ke...mozilla-search
  http://packages.debian.org/search?ke...mozilla-search
  http://packages.debian.org/search?ke...mozilla-search

  Do przejrzenia dokładnego:
  http://debian.linux.pl/threads/25300...highlight=java

 4. #4
  Wygląda na to, że potrzebny był restart systemu. Ale zostałem bardzo mile zaskoczony ponieważ po restarcie java działa, potem według działu dla początkujących zainstalowałem operę i nic nie zmieniając, oraz nic nie instalując w operze java działa. Tzn czaty i kurnik działa, a nic nie zmieniałem i nic nie instalowałem normalnie jak w Windowsie.
  Ostatnio edytowane przez fnmirk ; 05-03-2012 o 20:59

 5. #5
  Ale to nie był Windows.
  Ostatnio edytowane przez fnmirk ; 24-03-2012 o 13:30

 6. #6
  Kod:
   aptitude show java-package
  
  Pakiet: java-package             
  Nowy: tak
  Stan: zainstalowany
  Zainstalowany automatycznie: nie
  Wersja: 0.50
  Priorytet: opcjonalny
  Sekcja: contrib/misc
  Opiekun: Debian Java Maintainers <pkg-java-maintainers@lists.alioth.debian.org>
  Rozmiar rozpakowanego: 82,9 k
  Wymaga: debconf (>= 0.5) | debconf-2.0, debhelper, fakeroot, unzip, libx11-6, libasound2
  Poleca: dpkg-dev, gcc
  Sugeruje: openjdk-6-jre, openjdk-7-jre
  Opis: Utility for creating Java Debian packages
   This package provides the capability to build a Debian package from a Java binary distribution by running make-jpkg <java binary archive file>. (with archive files downloaded from providers listed below) 
   
   Supported java binary distributions currently include: 
   * Oracle (http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads) : - The J2SE Development Kit (JDK), version 6 (update >= 10), 7 - The J2SE Runtime Environment (JRE), version 6 (update >= 10), 7 - The J2SE API
    Javadoc, version 6 (update >= 10), 7 
   (Choose tar.gz archives or self-extracting archives, do _not_ choose the RPM!) 
   
   Please note that Debian recommends the use of openjdk-6-jdk/openjdk-6-jre or openjdk-7-jdk/openjdk-7-jre. java-package will install non-free packages.

 7. #7
  Super Moderator Avatar marcin1982
  Na Forum od
  May 2011
  Skąd
  Zagłębie Dąbrowskie
  Postów
  1,373
  Podaj wynik:
  Kod:
  ls -al /usr/lib/mozilla/plugins
  Kod:
  root@debian:~# ls -al /usr/lib/mozilla/plugins
  razem 8
  drwxr-xr-x 2 root root 4096 mar 15 18:13 .
  drwxr-xr-x 4 root root 4096 sty 6 19:10 ..
  lrwxrwxrwx 1 root root  34 wrz 21 2011 flash-mozilla.so -> /etc/alternatives/flash-mozilla.so
  lrwxrwxrwx 1 root root  39 sty 1 21:01 libjavaplugin.so -> /etc/alternatives/mozilla-javaplugin.so
  lrwxrwxrwx 1 root root  41 mar 10 00:58 libnpgoogletalk.so -> /opt/google/talkplugin/libnpgoogletalk.so
  lrwxrwxrwx 1 root root  47 mar 10 00:58 libnpgtpo3dautoplugin.so -> /opt/google/talkplugin/libnpgtpo3dautoplugin.so
  To, z którego rozwiązania skorzystasz - zależy od Ciebie. Zajrzyj tutaj:
  http://forum.dug.net.pl/viewtopic.ph...198474#p198474 .
  Przydatne polecenie:
  Kod:
  man update-alternatives
  Ostatnio edytowane przez fnmirk ; 25-03-2012 o 12:39

Podobne wątki

 1. [+] pulseaudio, nie wiem dlaczego nie działa - Ubuntu
  By sir_herrbatka in forum Inne systemy
  Odpowiedzi: 42
  Ostatni post/ autor: 11-10-2009, 12:46
 2. Odpowiedzi: 2
  Ostatni post/ autor: 14-08-2009, 18:09
 3. xorg nie działa - dlaczego?
  By matx132 in forum Instalacja systemu
  Odpowiedzi: 2
  Ostatni post/ autor: 20-04-2009, 07:00
 4. phpmyadmin błąd 500 - dlaczego nie działa?
  By librarian in forum Serwer
  Odpowiedzi: 3
  Ostatni post/ autor: 24-11-2008, 11:44
 5. pakowanie tar - dlaczego to nie działa?
  By sethiel in forum Software
  Odpowiedzi: 6
  Ostatni post/ autor: 13-06-2008, 15:57

Uprawnienia

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •