Dzieje mi się tak jak w temacie. Chciałbym żeby kiedy są luki jak dysk nie jest zamontowany na miejsce luki pomiędzy Ram, a Mult (w załączonym z zrzucie) przesuwało się wszystko co poniżej.
Z góry dziękuje za pomoc.

zrzut: http://g.imagehost.org/view/0943/Bez_nazwy

mój .conkyrc:
Kod:
background yes
use_xft yes
xftfont Candera:size=6
xftalpha 0.1
update_interval 2.0
total_run_times 0
own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
double_buffer yes
minimum_size 175 5
maximum_width 260
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders no
default_color gray
default_shade_color red
default_outline_color green
alignment top_right
gap_x 1097
gap_y 35
no_buffers yes
uppercase no
cpu_avg_samples 2
net_avg_samples 1
override_utf8_locale no
use_spacer yes

TEXT

${font Arial:bold:size=13}${color black}KERNEL:$color ${color black}$Kernel${hr 2}

${color black}${execi 99999 lsb_release -d -s }
${font Arial:bold:size=13}${color black}Uptime:$color ${color black}$uptime

${font Arial:bold:size=13}${color black}PROCESSORS${color black}${hr 2}${color black}$
${font Arial:size=9}${color black}${execi 99999 cat /proc/cpuinfo | grep "model name" -m1 | cut -d":" -f2 | cut -d" " -f2- | sed 's#Processor ##'}$font$color

${font Arial:bold:size=12}${color black}Cpu1:${font Arial:size=12} ${cpu cpu1}%   $alignr${color #cc2222}${cpubar cpu1 7,150}
${font Arial:bold:size=12}${color black}Cpu2:${font Arial:size=12} ${cpu cpu2}%   $alignr${color #cc2222}${cpubar cpu2 7,150}
${font Arial:bold:size=12}${color black}Cpu3:${font Arial:size=12} ${cpu cpu3}%   $alignr${color #cc2222}${cpubar cpu3 7,150}
${font Arial:bold:size=12}${color black}Cpu4:${font Arial:size=12} ${cpu cpu4}%   $alignr${color #cc2222}${cpubar cpu4 7,150}

${font Arial:bold:size=13}${color black}PROCESSES${hr 2}
${font Arial:bold:size=10}${color black}Processes:$color ${color black}$processes  $alignr${color black}Running: ${color black}$running_processes
${color black}$alignr -PID-  CPU  MEM${font Arial:size=10}${color black}
${top name 1}${color black}$alignr${top pid 1}${top cpu 1} ${top mem 1}${color black}
${top name 2}${color black}$alignr${top pid 2}${top cpu 2} ${top mem 2}${color black}
${top name 3}${color black}$alignr${top pid 3}${top cpu 3} ${top mem 3}${color black}
${top name 4}${color black}$alignr${top pid 4}${top cpu 4} ${top mem 4}${color black}


${font Arial:bold:size=12}${color black}MUSIC - MOC ${color black}${hr 2}
${font Arial:size=10}${exec  mocp -i | head -3 ; mocp -i | tail -5 | head -1 ; mocp -i | tail -3 | head -1}

${font Arial:bold:size=13}${color black}FILE SYSTEMS ${color black}${hr 2}
${voffset -5}${font Arial:bold:size=10}${color black} Reading: ${font Arial:size=10}$diskio_read${font Arial:bold:size=10}$alignr Writing: ${font Arial:size=10}$diskio_write${voffset 5}
${if_mounted /} ${color black}Hardy:${font Arial:size=10}${color black}$alignc ${fs_used /}/ ${fs_size /}${font Arial:bold:size=10}$alignr${color black}${fs_type /} ${color black}${font Arial:size=10}${fs_used_perc /}%
${voffset -5}${color #cc2222}${fs_bar 3 /}$endif
${if_mounted /home} ${font Arial:bold:size=10}${color black}Home:${font Arial:size=10}${color black}$alignc ${fs_used /home}/ ${fs_size /home}${font Arial:bold:size=10}$alignr${color black}${fs_type /home} ${color black}${font Arial:size=10}${fs_used_perc /home}%
${voffset -5}${color #cc2222}${fs_bar 3 /home}$endif
${font Arial:bold:size=10}${color black} Ram: ${font Arial:size=10}$mem/$memmax $alignr$memperc%${color #cc2222}
${voffset -5}${membar 3}
${if_mounted /mnt/bartek} ${font Arial:bold:size=10}${color black}Bartek:${font Arial:size=10}${color black}$alignc ${fs_used /mnt/bartek}/ ${fs_size /mnt/bartek}${font Arial:bold:size=10}$alignr${color black}${fs_type /mnt/bartek} ${color black}${font Arial:size=10}${fs_used_perc /mnt/bartek}%
${voffset -5}${color #cc2222}${fs_bar 3 /mnt/bartek}$endif
${if_mounted /media/Multimedia} ${font Arial:bold:size=10}${color black}Mult:${font Arial:size=10}${color black}$alignc ${fs_used /media/Multimedia}/ ${fs_size /media/Multimedia}${font Arial:bold:size=10}$alignr${color black}${fs_type /media/Multimedia} ${color black}${font Arial:size=10}${fs_used_perc /media/Multimedia}%
${voffset -5}${color #cc2222}${fs_bar 3 /media/Multimedia}$endif
${if_mounted /media/Dokumenty} ${font Arial:bold:size=10}${color black}Dok:${font Arial:size=10}${color black}$alignc ${fs_used /media/Dokumenty}/ ${fs_size /media/Dokumenty}${font Arial:bold:size=10}$alignr${color black}${fs_type /media/Dokumenty} ${color black}${font Arial:size=10}${fs_used_perc /media/Dokumenty}%
${voffset -5}${color #cc2222}${fs_bar 3 /media/Dokumenty}$endif
${if_mounted /media/Zewnetrzny} ${font Arial:bold:size=10}${color black}Zewn:${font Arial:size=10}${color black}$alignc ${fs_used /media/Zewnetrzny}/ ${fs_size /media/Zewnetrzny}${font Arial:bold:size=10}$alignr${color black}${fs_type /media/Zewnetrzny} ${color black}${font Arial:size=10}${fs_used_perc /media/Zewnetrzny}%
${voffset -5}${color #cc2222}${fs_bar 3 /media/Zewnetrzny}$endif

${if_mounted /media/MWW1990} ${font Arial:bold:size=10}${color black}MWW1990:${font Arial:size=10}${color black}$alignc ${fs_used /media/MWW1990}/ ${fs_size /media/MWW1990}${font Arial:bold:size=10}$alignr${color black}${fs_type /media/MWW1990} ${color black}${font Arial:size=10}${fs_used_perc /media/MWW1990}%
${voffset -5}${color #cc2222}${fs_bar 3 /media/MWW1990}$endif