Instalacja karty sieci bezprzewodowej Micro Star International RT2573

Sprzęt: notebook LG FS-2A4GY
OS: Debian 5.0 Lenny + LXDE
Nazwa karty:Micro Star International RT2573

Kod:
# lsusb
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 15ca:00c3 Textech International Ltd. Mini Optical Mouse
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0db0:6877 Micro Star International RT2573
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Nazwa karty w menadżerze urządzeń w Windows: 802.11g Mini Card Wireless Adapter
Sterownik: RT2501USB(RT73:RT2571W/RT2573/RT2671) ze strony http://www.ralinktech.com/ralink/Hom...ort/Linux.html

Instalację przeprowadziłem na świeżo zainstalowanym systemie. Wszystkie polecenia wykonywałem jako root.

Potrzebne pakiety: bzip2, make, build-essential, linux-headers-'uname -r'

Kod:
# aptitude update
# aptitude install bzip2
# aptitude install make
# aptitude install build-essential

# uname -r
2.6.26-1-686
# aptitude install linux-headers-2.6.26-1-686
Pobieramy ze strony

http://www.ralinktech.com/ralink/Hom...ort/Linux.html

sterownik RT2501USB(RT73:RT2571W/RT2573/RT2671) i rozpakowujemy

Kod:
# tar -xvvf 2009_0206_RT73_Linux_STA_Drv1.1.0.2.tar.bz2
Wchodzimy do katalogu 2009_0206_RT73_Linux_STA_Drv1.1.0.2/Module/

Kod:
# cd 2009_0206_RT73_Linux_STA_Drv1.1.0.2/Module/
Kompilujemy sterownik

Kod:
# cp Makefile.6 ./Makefile
# make all
# make install
Następnie:

Kod:
# insmod rt73.ko
I tu ciekawostka - musiałem zrestartować komputer (myślałem,że takie rzeczy to tylko w Windows):

Kod:
# reboot
Przed restartem był u mnie wlan0

Kod:
# iwconfig
lo    no wireless extensions.

eth0   no wireless extensions.

wmaster0 no wireless extensions.

wlan0   IEEE 802.11 ESSID:"" 
     Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated  
     Tx-Power=0 dBm  
     Retry min limit:7  RTS thr:off  Fragment thr=2352 B  
     Encryption key:off
     Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
     Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
     Tx excessive retries:0 Invalid misc:0  Missed beacon:0
Po restarcie rausb0

Kod:
# iwconfig
lo    no wireless extensions.

eth0   no wireless extensions.

rausb0  RT73 WLAN ESSID:off/any Nickname:""
     Mode:Auto Frequency=2.412 GHz 
     RTS thr:off  Fragment thr:off
     Encryption key:off
     Link Quality=0/100 Signal level:-121 dBm Noise level:-111 dBm
     Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
     Tx excessive retries:0 Invalid misc:0  Missed beacon:0
Połączenie z internetem:

Kod:
# ifconfig rausb0 up
# iwconfig rausb0 essid nazwa_sieci key open s:hasło
# dhclient rausb0
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.1.1
Copyright 2004-2008 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/

Listening on LPF/rausb0/00:19:db:91:de:01
Sending on  LPF/rausb0/00:19:db:91:de:01
Sending on  Socket/fallback
DHCPDISCOVER on rausb0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
DHCPOFFER from 192.168.2.1
DHCPREQUEST on rausb0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 192.168.2.1
bound to 192.168.2.2 -- renewal in 35323 seconds.
Pobrane ze strony internetowej pliki można usunąć

Kod:
# rm -r 2009_0206_RT73_Linux_STA_Drv1.1.0.2 2009_0206_RT73_Linux_STA_Drv1.1.0.2.tar.bz2
Automatyczne łączenie z internetem po restarcie.
Teoretycznie należy zmodyfikować plik

/etc/network/interfaces
Jednak u mnie jakakolwiek modyfikacja tego pliku nie dawała pożądanych rezultatów. Rozwiązaniem było dopisanie do pliku

/etc/rc.local
komend, które napisałem powyżej służących do połączenia z internetem, czyli:

Kod:
ifconfig rausb0 up
iwconfig rausb0 essid nazwa_sieci key open s:hasło
dhclient rausb0
Po instalacji karty podczas startu systemu pojawiał się u mnie komunikat:

/etc/modprobe.conf exist but does not include /etc/modprobe.d/! (warning)
Rozwiązaniem problemu było dopisanie do pliku

/etc/modprobe.conf
następującej linii:

Kod:
include /etc/modprobe.d