PDA

Zobacz pełną wersję : Instalacja karty sieci bezprzewodowej RT2573piter
08-03-2009, 20:59
Instalacja karty sieci bezprzewodowej Micro Star International RT2573

Sprzęt: notebook LG FS-2A4GY
OS: Debian 5.0 Lenny + LXDE
Nazwa karty:Micro Star International RT2573


# lsusb
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 15ca:00c3 Textech International Ltd. Mini Optical Mouse
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0db0:6877 Micro Star International RT2573
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

Nazwa karty w menadżerze urządzeń w Windows: 802.11g Mini Card Wireless Adapter
Sterownik: RT2501USB(RT73:RT2571W/RT2573/RT2671) ze strony http://www.ralinktech.com/ralink/Home/Support/Linux.html

Instalację przeprowadziłem na świeżo zainstalowanym systemie. Wszystkie polecenia wykonywałem jako root.

Potrzebne pakiety: bzip2, make, build-essential, linux-headers-'uname -r'


# aptitude update
# aptitude install bzip2
# aptitude install make
# aptitude install build-essential

# uname -r
2.6.26-1-686
# aptitude install linux-headers-2.6.26-1-686

Pobieramy ze strony

http://www.ralinktech.com/ralink/Home/Support/Linux.html

sterownik RT2501USB(RT73:RT2571W/RT2573/RT2671) i rozpakowujemy


# tar -xvvf 2009_0206_RT73_Linux_STA_Drv1.1.0.2.tar.bz2

Wchodzimy do katalogu 2009_0206_RT73_Linux_STA_Drv1.1.0.2/Module/


# cd 2009_0206_RT73_Linux_STA_Drv1.1.0.2/Module/

Kompilujemy sterownik


# cp Makefile.6 ./Makefile
# make all
# make install

Następnie:


# insmod rt73.ko

I tu ciekawostka - musiałem zrestartować komputer (myślałem,że takie rzeczy to tylko w Windows):


# reboot

Przed restartem był u mnie wlan0


# iwconfig
lo no wireless extensions.

eth0 no wireless extensions.

wmaster0 no wireless extensions.

wlan0 IEEE 802.11 ESSID:""
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Tx-Power=0 dBm
Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr=2352 B
Encryption key:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0

Po restarcie rausb0


# iwconfig
lo no wireless extensions.

eth0 no wireless extensions.

rausb0 RT73 WLAN ESSID:off/any Nickname:""
Mode:Auto Frequency=2.412 GHz
RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Link Quality=0/100 Signal level:-121 dBm Noise level:-111 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0

Połączenie z internetem:


# ifconfig rausb0 up
# iwconfig rausb0 essid nazwa_sieci key open s:hasło
# dhclient rausb0
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.1.1
Copyright 2004-2008 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/

Listening on LPF/rausb0/00:19:db:91:de:01
Sending on LPF/rausb0/00:19:db:91:de:01
Sending on Socket/fallback
DHCPDISCOVER on rausb0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
DHCPOFFER from 192.168.2.1
DHCPREQUEST on rausb0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from 192.168.2.1
bound to 192.168.2.2 -- renewal in 35323 seconds.

Pobrane ze strony internetowej pliki można usunąć


# rm -r 2009_0206_RT73_Linux_STA_Drv1.1.0.2 2009_0206_RT73_Linux_STA_Drv1.1.0.2.tar.bz2

Automatyczne łączenie z internetem po restarcie.
Teoretycznie należy zmodyfikować plik


/etc/network/interfaces

Jednak u mnie jakakolwiek modyfikacja tego pliku nie dawała pożądanych rezultatów. Rozwiązaniem było dopisanie do pliku


/etc/rc.local

komend, które napisałem powyżej służących do połączenia z internetem, czyli:


ifconfig rausb0 up
iwconfig rausb0 essid nazwa_sieci key open s:hasło
dhclient rausb0

Po instalacji karty podczas startu systemu pojawiał się u mnie komunikat:


/etc/modprobe.conf exist but does not include /etc/modprobe.d/! (warning)

Rozwiązaniem problemu było dopisanie do pliku


/etc/modprobe.conf

następującej linii:


include /etc/modprobe.d